Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Tarptautiškumas Mainų programos ir praktikos studentams
Mechanikos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4745
El. paštas mechanik@vgtu.lt

Mainų programos

MF Tarptautinių ryšių studentų koordinatorė lekt. dr. Rūta Banelienė
 
ERASMUS+: STUDENTŲ MAINAI
„Erasmus+“ – tai 2014–2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Už programos „Erasmus+“ įgyvendinimą visų pirma atsako Europos Komisija. Ji nuolat tvarko programos biudžetą ir nustato prioritetus, tikslus ir kriterijus. Be to, ji vadovauja bendram programos įgyvendinimui, tolesnei susijusiai veiklai ir vertinimui Europos lygmeniu ir stebi, kaip tai vykdoma.
 
Programos šalys: ES valstybės narės, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija.
 
VGTU: ERASMUS+ STUDIJOS EUROPOJE
 • Erasmus+ studijos - tai galimybė studijuoti viename iš VGTU partnerinių universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją nuo 300 EUR/mėn. iki 500 EUR/mėn.
 • Studijų užsienyje trukmė pagal Erasmus+ programą sudaro nuo 3 iki 12 mėn., dažniausiai mobilumas trunka vieną semestrą, kurio trukmė svyruoja nuo 3 iki 6 mėn.
 • Vykti Erasmus+ studijoms galima daugiau negu tik 1 kartą.
 • Studijos užsienyje yra pripažįstamos VGTU – tai reiškia, kad po grįžimo į VGTU nereikės papildomai laikyti egzaminų, jei šie egzaminai buvo išlaikyti užsienio universitete.
 • Išvykti Erasmus+ studijoms VGTU studentai gali nuo 2 bakalauro studijų metų, o teikti paraišką - jau pirmaisiais bakalauro studijų metais.
 
Kaip tapti Erasmus+ studijų programos dalyviu?
Tokią teisę turi kiekvienas VGTU studentas, tam tereikia dalyvauti atrankoje išvykti studijoms pagal Erasmus+ programą.
 • Erasmus+ studijų metu studento statusas nesikeičia.
 • Atranka vykdoma 2 kartus per akademinius metus:
  • vasario – kovo mėnesiais, skirta studentams, norintiems išvykti ateinančių akademinių metų rudens/pavasario semestrui, baigiamojo darbo rašymui;
  • rugsėjo – spalio mėnesiais - papildoma atranka skirta studentams, norintiems išvykti esamų akademinių metų pavasario semestrui (studijos arba baigiamojo darbo rašymas). Šioje atrankoje dalyvaujantys studentai galės vykti tik į tuos universitetus, kuriuose liko laisvų vietų po atrankos, kuri vyko vasario - kovo mėnesiais.
 • Atranka susideda iš šių etapų: elektroninės paraiškos pateikimas (manovgtu.lt sistemoje), prioritetinės eilutės sudarymas atsižvelgiant į kiekvieno fakulteto atrankos kriterijus, atrankos pokalbiai fakultetuose, rezultatų skelbimas.
ATRANKOS BALO SKAIČIAVIMO FORMULĖS 2016/2017, 2017/2018 M. M.: MECHANIKOS FAKULTETAS:
 
 
kur:
AV – paskutinio semestro akademinis vidurkis;
UK - užsienio kalbos akademinis įvertinimas gautas studijų VGTU metu;
MO - motyvacija studijuoti užsienyje (motyvacinis laiškas turi būti orientuotas į akademinį aspektą, turi būti aiškiai apibrėžti studento tikslai, gaunama nauda ir tolimesnis akademinis/profesinis vystymasis, motyvaciniame laiške taip pat turi būti bendra informacija apie paraiškos teikėją ir pan. DĖMESIO dalinai/visiškai kopijuoti iš interneto ar kolegų motyvaciniai laiškai įvertinami „0“) ;
MP - dalyvavimas VGTU mentorių programoje (1 balas);
PK – 1 balas suteikiamas studentams, pirmą kartą vykstantiems pagal Erasmus+ programą.
 
Kaip pasirinkti užsienio universitetą?
 
Erasmus+ studijoms VGTU studentai gali išvykti į tuos universitetus, su kuriais jų fakultetas sudarė Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį, kuri numato maksimalų išvykstančių studentų skaičių, maksimalią studijų trukmę, studijų sritį.
Bendras VGTU partnerinių universitetų ir fakultetų partnerinių universitetų sąrašai yra talpinami VGTU tinklalapyje paraiškų teikimo metu.
 
Prieš pasirenkant užsienio universitetą, į kurį norima išvykti studijoms, reikia išnagrinėti jo tinklalapyje esančią informaciją apie Erasmus+ studijas tame universitete. Ypatingą dėmesį reikia skirti:
Dalyvavimas atrankoje 
 
Studentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo iki nustatytos datos užpildyti elektroninę paraišką paraiškų pildymo sistemoje (popierinių dokumentų Užsienio ryšių direkcijai pateikti nereikia):
 • Paraiškos teikimas bakalauro/magistrantūros studentams: www.manovgtu.lt -> Tarptautinės galimybės -> Studijų mainai -> Teikti paraišką (aktyvuojama tik atrankos metu);
 • Paraiškos teikimas doktorantūros studentams: Elektroninė registracijos forma (aktyvuojama tik atrankos metu). Popierinių dokumentų teikti nereikia. Studentų, pilnai nepateikusių paraiškos (nepaspaudus SUBMIT APPLICATION) kandidatūros nebus vertinamos.
Atrankos rezultatai skelbiami viešai. Sėkmingai atrankoje sudalyvavę studentai ruošia paraiškos dokumentus priėmimui į partnerinį universitetą, kuriame laimėjo vietą studijų mainams.
 
Aktualūs klausimai
 • Minimali Erasmus+ studijų mobilumo trukmė yra 3 mėn.
 • Erasmus+ studijų stipendijos suma apskaičiuojama, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma mėnesiui atitinkamoje priimančiojoje šalyje. Tuo atveju, jeigu veiklą apima nepilni mėnesiai, stipendijos suma yra apskaičiuojama, nepilno mėnesio dienų skaičių padauginus iš 1/30 fiksuotos normos per mėnesį.
 • Studentui Erasmus+ studijų pradžioje išmokama 80% stipendijos (iki pirmosios studijų dienos partnerių universitete), po atsiskaitymo už Erasmus+ studijas - likę 20%*.
*kitos sąlygos taikomos išvykstant pagal Erasmus+ pasaulis sutartį.
 
Erasmus+ studijų stipendijų dydžiai 2016-2018 m. m.
 
  Priimančioji šalis
STUDIJŲ MOBILUMUI 
Suma per mėnesį, EUR*
              1 grupė             
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija,
Suomija, Švedija,Jungtinė Karalystė, 
Lichtenšteinas, Norvegija
500
              2 grupė
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija,
Ispanija, Kroatija, Kipras,
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija,
Slovėnija, Islandija, Turkija
400
              3 grupė
Bulgarija, Estija, Latvija,
Vengrija, Malta, Lenkija,
Rumunija, Slovakija, Makedonija
300

*Tik studijų mobilumo atveju: studentams iš socialiai remtinų grupių (netaikoma specialiųjų poreikių atveju): - papildomai 200 EUR/mėn.
**Stipendija dalinai padengia kelionės, draudimo, vizos išlaidas, todėl rekomenduojama turėti papildomą finansavimo šaltinį padengti gyvenimo išlaidoms svečioje šalyje.
 
ERASMUS+ STUDIJOS NE ES ŠALYSE
Studentai studijų mainams gali rinktis VGTU partnerines institucijas iš tokių šalių kaip Baltarusija, Čilė, Egiptas, Jordanija, Kazachstanas, Marokas, Serbija, Tailandas ir kt. Partnerių sąrašą galima rasti čia.
Erasmus+ studijos ne ES šalyse - tai galimybė studijuoti viename iš VGTU partnerinių universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją 650 EUR/mėn. + paramą kelionės išlaidoms atsižvelgiant į kelionės atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos.
Siekiant nustatyti kelionės atstumą, yra naudojama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.
 
Fiksuotos kelionės išlaidų normos, skirtos išvykstantiems Erasmus+ PASAULIS studentams, 2015–2017 m.m.
Kelionės atstumas
Suma*
Nuo 100 iki 499 km
180 EUR
Nuo 500 iki 1999 km
275 EUR
Nuo 2000 iki 2999 km
360 EUR
Nuo 3000 iki 3999 km
530 EUR
Nuo 4000 iki 7999 km
820 EUR
8000 km arba daugiau
1100 EUR
*vienam dalyviui
Pavyzdžiui, pasirenkant studijas viename iš VGTU partnerinių universitetų Čilėje kelionės išlaidų kompensavimas sudarytų  1100 €.
 
 
Atkreiptinas dėmesys, kad kelionės išlaidos kompensuojamos tik vykstant pagal Erasmus+ Pasaulis programos variaciją.
 
Įdomioji statistika
Mechanikos fakultetas aktyviai dalyvauja Erasmus+ studentų mainų programoje. 2015/2016 m. m. į VGTU Mechanikos fakultetą atvyko studijuoti 38 studentai iš partnerinių užsienio universitetų, kas sudaro daugiau nei dešimtadalį į VGTU atvykstančių studentų. 2016/2017 m. m. atvykstančiųjų studentų skaičius bus kur kas didesnis turint omeny, kad tik pirmąjį rudens semestrą Mechanikos fakultete studijavo 37 pagal Erasmus+ programą atvykę studentai: 8 Ispanijos, 7 Vokietijos, 6 Pietų Korėjos, 4 Turkijos studentai, po du Jordanijos, Italijos, Prancūzijos studentus, po vieną studentą iš Austrijos, Čekijos, Kazachstano, Portugalijos, Tailando ir Ukrainos.
 
 
Mechanikos fakulteto studentai aktyviai naudojasi Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis. Trisdešimt studentų pasinaudojo šia galimybe 2015/2016 m. m., o, palyginti su praėjusius laikotarpiu, 2016/2017 m. m. praėjo atranką ir nusprendė pasinaudoti esama galimybe ketvirtadaliu daugiau Mechanikos fakulteto studentų: rudens semestre 32 Mechanikos fakulteto studentai išvyko studijuoti į VGTU partnerines aukštojo mokslo įstaigas, 6 studentai planuoja išvykti pavasario semestrui.
 
 
Populiariausia studijų kryptis geografiniu požiūriu tarp VGTU Mechanikos fakulteto studentų yra Vokietija – 2016/2017 mokslo metais 11 studentų pasirinko Vokietijos mokymo įstaigas, į Ispanijos partnerines mokymo įstaigas išvyko 9 studentai, 4 studentai pasirinko Čekijos, po du Austrijos, Portugalijos, Švedijos mokymo įstaigas, po vieną studentą išvyko į Danijos ir Graikijos VGTU partnerines mokymo įstaigas. Pavasario semestre 5 Mechanikos fakulteto studentai numato išvykti į Vokietijos mokymo įstaigas, vienas studentas, praėjęs atranką pagal Erasmus+ Pasaulis programos variaciją, numato išvykti į vieną iš Čilės universitetų.
 
Parengė: dr. Rūta Banelienė, Mechnikos fakulteto ERASMUS koordinatorė
 
Nudoti informacijos šaltiniai:
VGTU Užsienio ryšių direkcijos parengta informacija:
 
       
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė