Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechatroninės sistemos

Mechatroninės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H73002, 6211EX053 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ernestas Šutinys
Studentas: Mantvydas Vyšniauskas
Galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių mechatronikos inžinerijos mokslo žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką mechatronikos mokslo žinių bei jų sąveikos su kitų sričių žiniomis supratimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbdami mokslinį tiriamąjį darbą, tiek spręsdami praktinius uždavinius ir gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą;
 • gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas; gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu;
 • gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu; gebės organizuoti ir optimizuoti tyrimus, vadovauti mechatronikos mokslinių tyrimų grupėms.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • mechatroninės nuotolinės įrenginių valdymo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas;
 • tikslaus gaminio pozicionavimo pramoniniu robotu tyrimas;
 • mechatroninės šiltnamio aplinkos parametrų valdymo sistemos eksperimentiniai tyrimai.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti šiuolaikiškų mechatroninių įrenginių kūrimo ir aptarnavimo specialistus, suteikiant jiems naujausias mechatronikos ir artimų mokslo sričių žinias, bei išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus, bei gebės taikyti specialiųjų mokslų - mechatronikos, informacinių technologijų, baigtinius elementus ir jų taikymą, mechatroninių sistemų modeliavimo - reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
 • Žinos apie mechatroninių sistemų ir jų elementų bei procesų mechaniką, valdymą, automatizavimą; žinos apie mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius, jų optimizavimo principus ir metodus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius ir gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius, gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus mechatronikos srityje ir gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą mechatroninių sistemų tyrimams.
 • Gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas ir gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, mechatroninių sistemų sintezės principus, identifikuojant technologinių objektų savybes, jų veiklos parametrus bei ypatybes.
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti analoginių bei skaitmeninių duomenų apykaitą bei juos naudojančių įrenginių parinkimą ir gebės pritaikyti įgytas tarpdisciplinines mechatronikos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujoms mechatroninėms sistemoms kurti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais bei organizuoti savo darbą ir gebės kritiškai vertinti kitų ir savo inovatyvius sprendimus.
 • Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais, bei gebės pristatyti savo dalykines žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus eksperimentinių ir technologinių tyrimų metu, išskirti informacijos svarbą bei gebėti sukurti duomenų hierarchiją.
 • Gebės kurti naujas ir modernizuoti esančias mechatronines sistemas pagal iškeltus reikalavimus ir gebės įvertinti mechatroninės sistemos veikimo kokybę, diagnozuoti gedimus ir numatyti jų šalinimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17152 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17155 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MERSM17156 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 9 30 - 30 - 180 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17162 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17163 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - - 115 E
MERSM17164 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17165 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17166 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17354 Mechatroninių sistemų elektros pavaros 9 28 - 30 2 180 E
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
MERSM17174 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17175 Pneumatinės ir hidraulinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17176 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.