Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 
 
2016 06 17 d. katedroje viešėjo Suomijos firmos Lorentzen and Wettre ABB Oy grupės atstovas, senas katedros bičiulis Asko Kangas. Šį sykį Asko atsivežė prietaisą, matuojantį popieriaus standumą išilgine, skersine ir visomis tarpinėmis kryptimis. Katedra yra atlikusi keletą darbų, susijusių su popieriaus mechaninių charakteristikų nustatymu, tad buvo labai įdomu palyginti rezultatus, gautus katedroje turimais prietaisais bei skaičiavimais, ir naujuoju demonstruojamu prietaisu. Pastarojo privalumas – popieriaus standumo reikšmės gaunamos per 10 sek., rezultatai pateikiami atspausdinti (žiūr. foto).
 • Poligrafinių procesų ir mašinų dinamikos tyrimai
 • Techninių ir technologinių faktorių įtakos poligrafinės produkcijos kokybei tyrimas

Tarptautinės mokslo programos

2002 m. PHARE Ekonominė ir socialinė sanglauda Lietuvoje. Subsidijų programa “Prisitaikymas prie kintančių rinkos sąlygų ir naujų gebėjimų skatinimas”.
Projektas “Poligrafijos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymo programos, apimančios naujų praktinių įgūdžių įgijimą, kūrimas ir išbandymas”.

Atlikti mokslo darbai

 
 • Tamprių jungiamųjų įtaisų mechaniniuose poligrafinių mašinų sistemose konstrukcijų kūrimas, jų tyrimas ir tobulinimas, inžinerinės skaičiavimo metodikos sudarymas (kvalifikacinis) 1995-2000 m.
 • Poligrafinių procesų ir mašinų dinamikos tyrimai (kvalifikacinis) 2000-2005 m.
 • Spausdinimo mašinos Quickmaster DI 46-4 tyrimas (užsakomasis, UAB “Etnomedijos spauda”), 2000  m.
 • Paruošti technines sąlygas lapinės pjovimo liniuotės kompiuterizavimui (užsakomasis, UAB “GRAFINĖS MAŠINOS”), 2004 m.
 • 2011 metų rezultatai (baigtam darbui – 2011 m. ir viso darbo rezultatai) pateikiami anotacijoje, pridedamoje prie šios ataskaitos . Anotacija nepridedama, jei ją pateikėte Mokslo direkcijai anksčiau.
  Poligrafinių sistemų, medžiagų ir technologinių procesų pakuočių gamyboje tyrimas (kvalifikacinis). 2011 m. užduotis: „Pakuočių ir jų gamybos būdų apžvalga“. Vadovas – V.Turla. Vykdytojai: V.K.Augustaitis, E.Jurkonis, D.J.Sidaravičius, L.Zubavičius, R.Maskeliūnas, I.Iljin, N.Šešok, V.Gičan, M.Mudėnienė, M.Markevičius.
     Atliekant 2011 m. užplanuotus darbus, buvo atlikta įvairių pakuočių ir jų gamybos būdų apžvalga.
           Bandant gaminti naują pakuotę ypač dažnai iškyla įvairiausios problemos, apie kurias projektuojant gaminį net nenumanoma. Tai gali būti netinkamos medžiagos, jų paruošimas, netinkami darbo režimų parametrai arba netinka pati suprojektuota technologija. Ypatingai tai svarbu maistinių pakuočių gamyboje.
           Bandant gaminti naują pakuotę ypač dažnai iškyla įvairių problemų, kurių projektuojant gaminį net nebuvo numatyta. Tai gali būti netinkamos medžiagos, jų paruošimas, darbo režimų parametrai arba netinkama pati technologija.
           Gaminamos pakuotės maisto produktams vėliau pas užsakovus yra pasterizuojamos. Gaminant šio tipo pakuotę atsiranda tam tikrų problemų. Tai pakuotės išsilaminavimas, kai ji sterilizuojama  110 min. esant 95 °C temperatūrai. Ypač ši problema pasireiškia stovintiems maišeliams su  spaustuku. Išsilaminavimas labai dažnai pasireiškia šalia virinimo siūlių, todėl šio tiriamojo darbo objektas bus sterilizuojama pakuotė su spaustuku, kuris yra privirinamas po spausdinimo.  Reikia pastebėti, kad kartais produkcija yra visiškai gera nieko nekeičiant, t. y. nekoreguojant jokių laminavimo proceso parametrų, o kartais yra visiška neatitiktis reikalavimams. Kita šios pakuotės gaminimo technologija yra neįmanoma, tad reikės ieškoti bei ištirti kai kuriuos technologinius parametrus ir rasti tokius, kurie leistų išvengti ateityje gamybinių nuostolių.
          Kadangi tiriamasis objektas – pakuotė – susideda iš dviejų plėvelių, tai klijai laminatoriaus sekcijoje tepami ant vienos iš plėvelių, o kitoje sekcijoje abi plėvelės suspaudžiamos voleliais. Sulaminuota produkcija paliekama džiūti. Džiūvimo laikas priklauso nuo klijų charakteristikų. Spausdinant plėveles galima jas papildomai aktyvuoti, o laminuojant tai priklauso nuo įrengimo techninių galimybių.
          Spausdinimo darbai paprastai atliekami rotacine fleksografine spausdinimo mašina. Spausdinimui naudoti laminuotai produkcijai skirti dažai, kurie pasižymi didesne pigmento koncentracija, atsparumu sterilizacijai ir didesniu stiprumu. Tai yra itin svarbu, nes būtent tiriamos pakuotės užspausdintas plotas dažniausiai yra apie 98 %.
          Po laminavimo operacijos kokybės kontrolei tiriami sulaminuoti pavyzdžiai: bandiniai džiovinami termostate, atliekami laminavimo stiprumo matavimai firmos įranga, kuri matuoja plėvelių išskyrimo jėgą, ir visus rezultatus pateikia grafikų pavidalu. Išdžiūvę laminato bandiniai pasterizuojami vertikaliame gariniame termostate ir vizualiai stebima ar nėra išsilaminavimo požymių.

Renginiai

Poligrafijos specialistų mokymo centro atidarymas Švenčionių spaustuvėje “Firidas” (PHARE programos projekto vykdymo rėmuose).
Tarptautinis seminaras „Kartono ir popieriaus savybių tyrimo metodai ir įranga“ 2008.11.04 – 05 d.
 D. J. Sidaravičius vyko į Suomiją ir dalyvavo seminare Stora Enso Research Center (Imatra, Suomija) "E-spinning technology and applications" (Elektrinio "verpimo" technologijos ir taikymas), 2009 m. sausio 29-30 d.  
D. J. Sidaravičius vyko į Suomiją ir dalyvavo seminare Stora Enso Research Center (Imatra, Suomija) “Processes of nanocoatings” ( Nano dangų dengimo technologija), 2010 m. birželio mėn. 25-26 d.
Donatas Jonas Sidaravičius. Dalyvavimas darbiniame seminare ,,Popierių skaitmeninei spaudai tobulinimas ir elektrinių, dielektrinių ir įelektrinimo savybių tyrimas“ su Lappeenrantos technologinio universiteto (Suomija) ir Stora Enso Tyrimų Centro Imatra (Suomija) atstovais: prof. K. Backfolk‘u (LUT) ir vyresniuoju tyrėju I. Heiskanen‘u (Stora Enso Research Centre). 2011.11.11 ir 2012.02.26
2014 03 19 d. katedroje lankėsi Lorentzen & Wettre vadovas Asko Kangas (Suomija). Vyko seminaras “Popieriaus savybių tyrimo įranga”. Dalyvavo visi katedros darbuotojai, šių  metų ketvirto kurso studentai ir  būsimieji magistrai.
 
Eugenijus Jurkonis. Aalto universitetas (Inžinerijos mokykla), Suomija. Dalyvavimas Erasmus personalo mobilumo programoje ir skaitytos paskaitos 2013-11-24–2013-11-28, 5 d. Finansavimas: VGTU, Erasmus direkcija.
Katedra LMT sprendimu paskirta atstovauti Lietuvai COST veikloje FP 1104 „Naujos galimybės spaudoje ir pakavime derinant spaudą su skaitmena“.
 
Eugenijus Jurkonis. Dalyvavimas COST Action FP1104 konferencijoje.  Lisabona, Portugalija. 2013-04-10 – 2013-04-13.
 
Eugenijus Jurkonis. Dalyvavimas COST Action FP1104 Valdymo komiteto (Management Committee, MC) posėdyje.   Lisabona, Portugalija. 2013-04-12 d.
 
Eugenijus Jurkonis. Atstovavimas LR COST Action FP1104 veikloje ir dalyvavimas seminare. Liublijanos universitetas, Slovėnija. 2013-11-04 – 2013-11-06.
 
Eugenijus Jurkonis. Dalyvavimas COST Action FP1104 Valdymo komiteto (Management Committee, MC) posėdyje.  Liublijanos universitetas, Slovėnija. 2013-11-05 d.
 
E.Jurkonis. 2014.04. .04 - 05 d. dalyvavo COST Action FP1104 seminare.  Montegroto, Italy
                     
E.Jurkonis. 2014.04. 05 d.    dalyvavo COST Action FP1104 Valdymo komiteto (Management Committee, MC) posėdyje.      Montegroto, Italy 
                   
E.Jurkonis. 2014.09.9-10 d. dalyvavo COST Action FP1104 seminare.  Swansea, UK 
 
E.Jurkonis. 2014.09.09-10 d.   dalyvavo COST Action FP1104 Valdymo komiteto (Management Committee, MC) posėdyje.     Swansea, UK 
 
E.Jurkonis. 2014.09.09 dalyvavo  konferencijoje - diskusijoje IRIAGAI- 2014  Swansea (UK)
 
E.Jurkonis. 2014.06.18 dalyvavo Respublikinėje konferencijoje LR Seime   “AR MOKYKLA PARUOŠIA VAIKĄ GYVENIMUI?”Skaitė pranešimą: “3D - naujas požiūris į mokymąsi bei vidurinių, aukštųjų mokyklų ir verslo integracija”
 
K  12 forumas : „Kitoks požiūris į švietimą Lietuvoje“:
 
Vilniuje (spalio 28 d.) E. Jurkonis
Kaune (spalio 30 d.) E. Jurkonis
Klaipėdoje (lapkričio 4 d.) Rūta Aluzienė
Skaitytas pranešimas : „3D spausdintuvai: pasaulio patirtis ir sėkmės istorijos
 
 

Kita veikla

Dalyvavimas parodose 
 1.  J.Sidaravičius, I. Iljin, M. Markevičius. Maskva (Rusija). 2003 m. balandžio 21-25 d. Tarptautinė paroda  “Skaitmeninė spauda”. Pranešimas “Влияние метода растрирования на градационные характеристики оттиска”. Be apdovanojimo.
 2. “Reklama ir poligrafija”, Vilnius, LITEXPO rūmai, 2003 m. vasario 20-22 d.. Katedros stendas “Poligrafinių mašinų katedros absolventai”. Be apdovanojimo.
Dalyvavimas konkursuose
 1. 2003 m. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos aukštojo mokslo vadovėlių konkursas. V.K.Augustaitičio vadovėlis “Mechaninių virpesių pagrindai”. Paskatinamoji premija.Vilnius, gruodžio 17 d.
 2. E.Montrimas, V.Gaidelis, V.Getautis, D.J.Sidaravičius. Darbų ciklas “Fizikiniai reiškiniai elektrofotografinėse medžiagose”, 2003 m. pristatytas Lietuvos valstybinei mokslo premijai gauti. Respublikinis konkursas.
Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje
 1. Narystė Lietuvos spaustuvininkų asociacijoje ( nuo 2003 m. )
 2. Fleksografijos techninė asociacija (FTA), Niujorkas, JAV ( nuo 1999 m. )
Kita mokslinė veikla
 1. Dalyvavimas užsakomuose mokslo darbuose: Jonas Sidaravičius. Konsultavimo sutartis su “Samsung Electronics” ir VU.
 2. Atliktos ekspertizės: Rimas Maskeliūnas. Žurnalo “Malonumas” spausdinimo techninių aplinkybių tyrimas Vilniaus apygardos teismo užsakymu.
 3. Mokslo darbo recenzija: Automobilių vidaus degimo variklių, veikiančių benzino A95 su 10 proc. etanolio priedu, eksploataciniai ir laboratoriniai tyrimai. Recenzentas doc.V.Turla
 4. Mokslo straipsnio recenzija: V.Bučinskas, R.Subačius “Исследование свойств смазочных материалов в локомотивных двигателях”. Recenzentas prof.V.Augustaitis.
 5. V.Turla. Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos sekretorius. 
 6. Donatas Jonas Sidaravičius. Medžiagų inžinerijos mokslo doktorantūros komiteto narys.
 7. Vytautas Turla. Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sekretorius.
 8. Rimas Maskeliūnas. Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.
 9. Rimas Maskeliūnas. Matavimų inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys 

Gauti patentai

J.Zhu, Z.Tokarski, R. Moundry, K.Fordahl, D.Ask, E.Montrimas, K.Law, Jonas Sidaravičius, V.Gaidelis. Electrophotographic photoreceptors with novel overcoats. US Patent Application Publication, 2003/0054272 A1.
N.Jubran, Z.Tokarski, V.Getautis, O.Paliulis, V.Gaidelis, Jonas Sidaravičius, V.Jankauskas. Electrophotographic organophotoreceptors with novel charge transport compounds. US Patent Application Publication, 20030219662 A1.
N.Jubran, Z.Tokarski, V.Getautis, O.Paliulis , V.Gaidelis, J.Sidaravičius, V.Jankauskas. Electrophotographic organophotoreceptors with novel charge transport compounds. US patentas 6,749,978 B2, 2004 06 15.
K.W.Law, J.Sidaravičius, Z.Tokarski, A.Stanišauskaitė, E.Montrimas, M.Daškevičienė, N.Jubran, V.Jankauskas, V.Getautis, V.Gaidelis. Organic photoreceptor, aparatus and method, for electrophotographic imaginė charge transport compound, and polymeric charge transport compound. JP patentas 2004143180, 2004 05 20.
J.Zhu, Z.Tokarski, R. Moundry, K.Fordahl, D.Ask, J.Sidaravičius, E.Montrimas, K.W.Law, V.Gaidelis. Electrophotographic photoreceptors with novel overcoats. US patentas 6,869,741 B2, 2005 03 22.
Z.Tokarski, N.Jubran, V.Getautis, J.Sidaravičius, E.Montrimas, M.Daškevičienė, V.Gaidelis, V.Jankauskas, A.Stanišauskaitė. Linked dihydrazone-based charge transport compounds. US patentas 6,899,984 B2, 2005 05 31.
V.Getautis, V.Gaidelis, A.Stanišauskaitė, M.Daškevičienė, J.Sidaravičius ir kt. Nepolimeriniai junginiai, pasižymintys krūvininkų pernašos savybėmis, ir organinis elektroliuminescencinis elementas. LT 5444, 2007, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2007/10, 2007.10.25.
Z.Tokarski, N.Jubran, V.Getautis, J.Sidaravicius, E.Montrimas, M.Daskeviciene, V.Gaidelis, V.Jankauskas, A.Stanisauskaite. Hydrazone-based charge transport materials USP 7 169 521 B2, Jan.30, 2007 (Apr.30, 2004). SAMSUNG Electronics.
Z.Tokarski, N.Jubran, R.Lygaitis, J.V.Grazulevicius, E.Montrimas, J.Sidaravicius. Bridged charge transport materials having two bicyclic heterocycle hydrazones. USP 7 220 523 B2, May 22, 2007 (Jan.10, 2004). SAMSUNG Electronics.
J.Sidaravičius ir kt. Organophotoreceptor with charge transport compound with an azine group USP 7, 189, 482, 2007.
J.Sidaravicius ir kt. Hydrazone-based charge transport materials. USP 7,179,574, 2007.
J.Sidaravicius ir kt. Organophotoreceptor with charge transport compound having an epoxy group, USP 7,291,431, 2007.
V.Bučinskas, V.K.Augustaitis. Srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymo būdas ir įrenginys. 2007, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2007/11, 2007.11.25
V. Bučinskas, V. K. Augustaitis. Tiltų būklės įvertinimo dinaminiu metodu būdas ir įrenginys. Paraiška Nr. 2010 093, pateikta 2010 10 22.
Augustaitis, Vytautas Kazimieras (aut., išrad.); Bučinskas, Vytautas (aut., išrad.). Detalių srieginio suveržimo kontrolės būdas ir įrenginys: patentas / išradėjai: Vytautas Kazimieras Augustaitis, Vytautas Bučinskas. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: <http://lt.espacenet.com>.
V.K. Augustaitis, V. Bučinskas, E. Šutinys. Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įranga. Patentinė paraiška Nr. 2011- 092, pateikta 2011 10 13 LR valstybiniam patentų biurui.
V.K. Augustaitis, V. Bučinskas. Method and Device for Bridge State Evaluation using Dynamic Method. Patentinė paraiška EP11478002, pateikta 2011 06 01 Europos patentų biurui.
Projektai
 1. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) projektas „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“ (partneriai). Kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097. Vykdymo pradžia 2010 m., pabaiga 2012 m.  Vykdytojai: doc. dr. Nikolaj Šešok, doc. dr. Igor Iljin.
        Rezultatai: duoti pasiūlymai dėl praktikos atlikimo tvarkos, įmonių sertifikavimo praktikai atlikti koncepcijos kūrimas, internetinio portalo apie įmones, priimančias praktikai, koncepcijos kūrimas.
2. „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus“, projekto kodas Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051. Vykdymo pradžia 2011 m., pabaiga 2012 m. Projekto vadovas prof. dr. Rimas Maskeliūnas, vykdytojai prof. dr. Vytautas Turla, prof. dr. Donatas Jonas Sidaravičius, prof. habil. dr. Vytautas Kazimieras Augustaitis, doc. dr. Nikolaj Šešok, doc. dr. Igor Iljin, doc. dr. Eugenijus Jurkonis, doc. dr. Leonas Zubavičius, lekt. inž. Marija Mudėnienė.
               Rezultatai: atnaujinta Spaudos inžinerijos studijų programa, atnaujintos 28 modulių kortelės, 11 modulių kortelių išversta į anglų kalbą, 23 moduliams paruošta vaizdinė-metodinė medžiaga, paruošti išleidimui 6 modulių laboratorinių darbų metodikos nurodymai, vieno modulio metodikos nurodymai kursiniam projektavimui, vienos mokomosios knygos rankraštis.


Projektų nėra
  • Puslapio administratoriai:
  • Igor Iljin
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė