Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
POLIGRAFINIŲ MAŠINŲ KATEDRA
Poligrafinių mašinų katedra, pirmoji mūsų respublikoje pradėjusi rengti specialistus su aukštuoju išsilavinimu spaustuvėms bei leidybos įmonėms, buvo įkurta 1993 m., reorganizavus bendrąją techninę Mašinų teorijos katedrą, kuri savo ruožtu buvo įkurta 1962 m. rugsėjo 1 d. Tokio profilio katedros atsiradimą sąlygojo tai, kad sovietų valdžios metais Lietuvoje poligrafininkai su aukštuoju išsilavinimu nebuvo ruošiami. Tapus Lietuvai nepriklausomai, vystantis poligrafijos pramonei, atsirado didžiulis specialistų poreikis. Katedros absolventai buvo tiesiog graibstyte  graibstomi.
Mūsų absolventai dirba daugelyje  poligrafijos įmonių, gaminančių įvairią produkciją: laikraščius, knygas, žurnalus, etiketes, pakuotes, reklaminę medžiagą ir kt.
Katedroje dirbo žymūs mokslininkai, kurių jau nebėra tarp mūsų: prof. habil.dr.A.P.Kavolėlis, doc.dr. A.Gulbinas, doc.dr. J.Solominas, prof.habil.dr. V.K.Augustaitis
Katedros vedėjai: 1962-1970 m. doc.dr. D.Maciulevičius, 1970-1987 m. prof. habil.dr.A.P.Kavolėlis. 1980-1982 m. doc.dr. B.Spruogis, 1987-2016 m. prof.dr. Vytautas Turla, nuo 2016 m. rugsėjo  katedrai vadovauja doc. dr. Nikolaj Šešok.
 
Katedros vedėjas doc. dr. Nikolaj Šešok
 
1981 m. Mašinų teorijos katedros kolektyvas pirmavo tarp visų katedrų. Tuo metu šios katedros darbuotojai docentai A.P.Kavolėlis ir B.Spruogis buvo ryškūs VISI išradėjų lyderiai, o katedros aspirantas V.Turla 1981 m. buvo pripažintas geriausiu instituto ir Vilniaus m. jaunuoju išradėju. Vėliau prof. A.P.Kavolėlis buvo vienas žymiausių VISI mokslininkų ir pedagogų. Jis suformavo naują perspektyvią mokslo kryptį: specialių mechanizmų ir įrenginių konstrukcijų, veikiančių išcentrinių jėgų principu, kūrimas ir teorinis pagrindimas. Profesorius paskelbė per 280 mokslinių straipsnių, parašė 2 monografijas, padarė per 90 išradimų, gavo 3 užsienio patentus. Jis buvo pirmasis VISI mokslininkas, tapęs užsienio patento autoriumi. Būdamas eruditu ir turėdamas didelę gamybinę patirtį, prof. A.P.Kavolėlis sėkmingai vadovavo ruošiant mokslo kandidatus. Jis tuo metu vadovavo ir mūsų katedros darbuotojams  -  prof. dr. V.Turlai ir doc. E.Jurkoniui. Katedroje buvo ruošiami aukštos kvalifikacijos inžinieriai mechanikai ir mokslo darbuotojai, kurie sėkmingai dirbo mašinų gamybos pramonėje.
Nuo 1970 m. katedra vykdė mokslinius tiriamuosius darbus jungiamųjų įtaisų – tamprių išcentrinių movų konstravimo ir tyrimo srityje. Pagal ūkiskaitines sutartis su Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) Kirovo gamykla atlikta darbų už 1 mln. rublių. Tuo metu apgintos 6 daktaro ir 1 habilituoto daktaro disertacijos. Buvo sukurta apie 100 movų konstrukcijų, apgintų buvusios TSRS išradimų liudijimais, kai kurios iš jų buvo patentuotos JAV, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje.
Šiuo metu katedroje dirba 17 žmonių, 15 iš jų dėstytojai. Dėstomos 26 disciplinos – nuo bendratechninių, dėstomų visiems mechanikos, transporto inžinerijos ir aviacijos instituto studentams, iki specialybės dalykų, apimančių leidybinę ir spaustuvinę veiklą – nuo leidinio paruošimo spaudai, ikispausdiminių technologinių procesų technikos ir technologijos, spausdinimo procesų bei įrengimų iki knygų, laikraščių, žurnalų, pakuočių ir kitos produkcijos gamybos.
Sėdi pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: prof.dr. D.J.Sidaravičius, asist.. R.Alūzienė, dekanas prof.dr. V.Turla, dr. S.Grigaliūnienė, prof.dr. R.Maskeliūnas
Stovi antroje eilėje iš kairės į dešinę: doc.dr. V.Gičan, reikalų tvarkytoja fil. R.Bobinienė, doc.dr. E.Jurkonis
Stovi trečioje eilėje iš kairės į dešinę: doc.dr. R.Jasevičius, doc.dr. I.Iljin, katedros vedėjas doc.dr. N.Šešok, laboratorijos vedėjas V.Krisiūnas, doc.dr. R.Stonkus
 
Katedra rengia dviejų pakopų poligrafijos specialistus- bakalaurus ir magistrus. Šios srities specialistai iki šiol yra labai reikalingi ir vertinami. Teorines žinias studentai gauna universitete, o praktinius įgūdžius įgyja praktikų metu įvairiose Vilniaus spaustuvėse, kur naudojama pati naujausia poligrafinė įranga.
Katedros laboratorijos turi prietaisų ir įrangos, naudojamų spaustuvėse:
 • Poligrafinių dažų praėjimo tarp velenų proceso tyrimo stendas;
 • Spektrofotometras Techkon;
 • Dviejų kanalų oscilografas;
 • Popieriaus savybių tyrimo stendas PPC metodu.
 Tai gera bazė poligrafijos bakalaurams ir magistrams ruošti.
Šiuo metu katedros kolektyvas dirba poligrafinių procesų ir mašinų dinamikos tyrimų srityje, taip pat nagrinėja techninių ir technologinių faktorių įtaką poligrafinės produkcijos kokybei. 1999 metais buvo išleista pirmoji magistrų laida (7 magistrai).Nuo 1999 m. katedra yra fleksografijos techninės asociacijos (Niujorkas, JAV) narė, o nuo 2003 m. – Lietuvos spaustuvininkų asociacijos narė.
Paruoštos ir apgintos habilituoto daktaro disertacijos:
A.P.Kavolėlio (1985 m.);
V.K. Augustaičio (paruošta ENIMS‘e, 1993 m.).
Atliktos habilitacijos procedūros:
V. Turlos (2005 m.);
R. Maskeliūno (2006 m.);
D.J.Sidaravičiaus (2010 m.).
Katedra sėkmingai bendradarbiauja su „Lietuvos ryto“ spaustuve, kurios direktorius p. T.Auruškevičius yra mūsų absolventas, su  AB „SPAUDA“, UAB „PakMarkas“, UAB „Baltoprint“, UAB „Grafija“, UAB „Grafobal Vilnius“, UAB „Elmoris“,   Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos poligrafinių paslaugų įmone, UAB „Garsų pasaulis“, UAB „Spaudos kontūrai“, UAB „SCA Packaging“, UAB „LIETPAK“, UAB „Petro ofsetas“ ir kt.
  • Puslapio administratoriai:
  • Igor Iljin
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė