Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
 
"Inžinerinės konstrukcijos"
perlaikymo datos
 
kursinis darbas
2017.02.07 15:00 val.
2017.02.10 8:30 val.
 
egzaminas
2017.02.07 (antradienis)  15:30 val.  
2017.02.10(penktadienis) 10:00 val.
 
dr. Jelena Škamat
GIVf-14, IGIf-14, SPIf-14, BMf-14, Mf-14/1, Mf-14/2
Studentų dėmesiui
 
“Medžiagų mokslas 2”
 
egzaminų perlaikymo datos
2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) 10.00 val. 106 aud.
2017 m. vasario 02 d.(ketvirtadienį) 14.00 val. 106 aud.
 
doc. dr. I.Višniakas
MECHANIKOS fakulteto
STUDENTŲ DĖMESIUI
Korozija ir sauga; MEMTB14314; GIVino-15 grupė
Korozija ir apsauga; MEMTB11714; IGIf-13, PTF-13, PVf-13, SPIf-13 grupės
Medžiagų mokslas 1; MEMTB11201; GIVi-15 grupė
Medžiagų mokslas 1; MEMTB11240; MPit-15 grupė
Medžiagų mokslas 1; MEMTB16211; MRino-16 grupė
Energijos transformavimo mašinos; MEMIB11544; PTi-13 grupė
Energijos transformavimo mašinos; MEMIB11603; MPit-13 grupė
 
Laikymas komisijoje vyks
vasario 22 d. 12.10 val. MR_I -106a.
vasario 23 d. 16.20 val. MR_I -106a.
Egzamino perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas.
 
doc.dr.Olegas Černašėjus
MEfu(c)-15; MRfu(c)-15; PEfu(c)
students attention,
Subjects:
Materials Science; Materials Science 2;
Development of Materials and Technologies;
Materials in Mechatronics.
Retake of exams in commission will be held on
2017-02-20 (Monday)
14:30 p.m.,  MR-I 109a.
 
2017-02-22 (Wednesday)
14:30 p.m.,  MR-I 109a.
The permission from the dean for the re-examination is necessary.
Registration of students in the Department of Materials Science and Welding (MR-I, 107 a.) is necessary not latest  1 day before the re-examination.
 
prof. habil. dr A. V.Valiulis
TIf-16/1, TIf-16/2, PEf-15/1, PGD-15
studentų dėmesiui
 (Mechanikos fakultetas Basanavičiaus g.28 -106)
Laikymas komisijoje vyks
vasario 22 d. 12.15 val. MR_I -106a.
vasario 24 d. 12.15 val. MR_I -106a.
Egzamino perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas.
 
doc.dr. V.Rudzinskas
 
 
 
 
 
 
IGIf-15 studentų dėmesiui
 
Medžiagų ir technologijų raida
egzamino perlaikymas
 
2017-02-03 (penktadienis) 14:00 val. MR_1- 106a.
2017-02-09 (ketvirtadienis) 12.00 val. MR_1- 106a.
 
dr. Justinas Gargasas
 
Teikiamos paslaugos Medžiagotyros ir suvirinimo katedroje
 
Inžinerinės techninės paslaugos:
 
 • Įvairių plienų, ketaus, spalvotųjų metalų suvirinamumo tyrimas ir suvirinimo technologijų kūrimas, įdiegimas;
 • Metalų paviršiaus restauravimo, naujų eksploatacinių savybių suteikimo technologijos sudarymas;
 • Daugiafunkcių dangų technologijų kūrimas, bei įdiegimas;
 • Konstrukcinių ir suvirinimo medžiagų parinkimas, konsultavimas apie esamas ir naujas medžiagas, jų suvirinimą, pritaikant europos norminę dokumentaciją;
 • Suvirinimo šaltinių ir kitų suvirinimo įrenginių parinkimas, bei įdiegimas;
 • Medžiagų litavimo technologijos sudarymas;
 • Plastikų suvirinimo technologijos sudarymas;
 • Konsultavimas metalų terminio apdorojimo klausimais;
 • Techninės norminės dokumentacijos rengimas, vertimas, konsultavimas medžiagų ir suvirinimo standartizacijos, sertifikavimo klausimais;
 • Suvirinimo aprašų, procedūrų sudarymo klausimais;
 • Konsultavimas gamybos organizavimo klausimais.
   
  Konsultacijos
   
  Metalinių medžiagų ir jų suvirinimo srities Europos standartų, priimtų Lietuvoje, aiškinimas, konsultavimas:
 • Plienų techniniai tiekimo reikalavimai, užsakant ir priimant metalą;
 • Europos Sąjungoje priimtos plienų, vario, aliuminio ir kitų lydinių žymėjimo sistemos;
 • Standartizuota Lietuvoje suvirinimo terminija su analogais anglų. vokiečių ir prancūzų kalbomis;
 • Suvirintųjų ir lituotųjų jungčių žymėjimas simboliais brėžiniuose;
 • Metalų suvirinimo rekomendacijos ir suvirinimo kokybės reikalavimai;
 • Suvirinimo procesų, suvirinimo defektų standartinis žymėjimas ir klasifikavimas, defektų kokybės lygmenys;
 • Suvirintųjų jungčių  ardomieji bandymai;
 • Suvirinimo personalo kvalifikacijos patvirtinimas;
 • Suvirinimo medžiagos. Žymėjimas, kokybė. klasifikacija, taikymo sritys;
 • Slėginių indų suvirinti mazgai;
 • Suvirintųjų jungčių paruošimas;
 • Suvirinimo procedūros aprašai ir patvirtinimas;
 • Varis ir jo lydiniai. Vario vamzdžių litavimas.
   
  Mokslinės ekspertizės
   
 • Suvirintų sujungimų kokybės vertinimas ir neardomoji kontrolė;
 • plienų ir spalvotųjų metalų metalografiniai ir fraktografiniai tyrimai;
 • metalinių ir polimerinių medžiagų, bei suvirintų jungčių mechaniniai bandymai;
 • ultragarsiniai tyrimai (virintinių siūlių tyrimai, storio matavimai, išvadų pateikimas, konsultavimas).
   
Description: C:Users29687Desktopkatedros tinklapiuifoto8.jpg
Description: C:Users29687Desktopkatedros tinklapiuifoto10.jpg
 
Tęstinis mokymas ir kvalifikacijos programos
 
Kvalifikacijos tobulinimo programos suvirinimo ir medžiagų inžinerijos srityse:
 
 • Neanglingųjų ir mažai legiruotų plienų suvirinimas;
 • Anglinių ir gausiai legiruotų plienų suvirinimas;
 • Karščiui patvarių ir karščiui atsparių plienų suvirinimas;
 • Strypinio armatūrinio plieno suvirinimas;
 • Aliuminio ir aliuminio lydinių suvirinimas elektrodine viela, bei nelydžiuoju elektrodu;
 • Titano ir magnio lydinių suvirinimas;
 • Vario ir vario lydinių suvirinimas, bei litavimas;
 • Ketaus suvirinimas glaistytais elektrodais;
 • Vamzdynų ir dujotiekių suvirinimas;
 • Plonasienių gaminių (automobilio kėbulų) suvirinimas pusautomačiu;
 • Slėginių indų suvirinimas;
 • Suvirinimas po fliusu;
 • Kontaktinis suvirinimas;
 • Mikroplazminis suvirinimas;
 • Detalių apvirinimas;
 • Restauravimas ir remontinis suvirinimas.
   
  Kvalifikaciniai mokymai
   
  VGTU Mechanikos fakulteto Medžiagotyros ir suvirinimo katedros Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija nuo 2007 m. yra Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) įgaliotas suvirinimo personalo mokymo centras (ATB), kurį globoja Slovėnijos ANB  (SDVT) ir Institut za Varilstvo (IZV). Centras rengia ir suteikia paruoštiems specialistams Tarptautinio suvirinimo inžinieriaus (IWE), technologo (IWT) ir specialisto (IWS) ir apžiūrimosios kontrolės specialisto (VT2, PT2) kvalifikacijas pagal standartų EN ISO 3834, EN 1090,  EN ISO 14731 ir EN ISO 9712 reikalavimus. Mokymus praveda VGTU Medžiagotyros ir suvirinimo katedros dėstytojai.
  Kvalifikaciniai mokymai:
 • Suvirinimo apžiūrimosios kontrolės specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus.  Kvalifikacinis lygis – neardomosios kontrolės specialistas (VT2 ir PT2).
 • Suvirinimo inžinierių kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus.  Kvalifikacinis lygis – Tarptautinis suvirinimo inžinierius (IWE) ir Tarptautinis suvirinimo specialistas (IWS).
   
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8-682-22866; 8-5-2745053 arba el. paštu: nikolaj.visniakov@vgtu.lt. Kontaktinis asmuo Nikolaj Višniakov. 
 
 
Mokymų kursai gamybininkams (programa derinama individualiai):
 
 • Suvirinimo surinkimo brėžiniai;
 • Bendrųjų techninių reikalavimų skaitymas;
 • Matmenų žymėjimas, matmenų grandinių skaičiavimas;
 • Ribinės nuokrypos ir tolerancijos;
 • Suvirinimo siūlių žymėjimas;
 • Paviršiaus šiurkštumo žymėjimas;
 • Gaminio surinkimo eiliškumas;
 • Plieninių konstrukcijų surinkimo ir suvirinimo technologija;
 • Paruošimo operacijos;
 • Konstrukcijų surinkimo ir sukabinimo technologija;
 • Suvirinimo technologija (slėginiai indai, fermos, vamzdinės konstrukcijos, lakštinės konstrukcijos, sijos ir kt.);
 • Atskirų mazgų suvirinimo ypatumai (pvz. atvamzdžių įvirinimas ir kt.);
 • Mažaanglio, mažai legiruoto ir gausiai legiruoto plieno suvirinamumas ir suvirinimo ypatumai;
 • Suvirinimo įtempiai ir deformacijos.
   
  Mokymo kursai “Europos Sąjungos bazinių suvirinimo standartų taikymas Lietuvoje”:
   
 • Suvirinimo procesai, suvirinimo įranga;
 • Metalinės medžiagos, jų savybės ir tiekimo sąlygos, suvirinimo ypatumai ir naudojamos suvirinimo  medžiagos;
 • Suvirintų konstrukcijų projektavimas;
 • Gamybos organizavimas, kokybės kontrolė ir įranga.
 
Description: C:Users29687DesktopFoto2.jpg
 
Paslaugos ir ekspertizės
  • Puslapio administratoriai:
  • Vita Vasionienė
  • Raimonda Lukauskaitė
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė