Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Pirmosios pakopos studijos

Nuo 2013/2014 m. m. katedroje pradėjo veikti pirmos pakopos studijų programa Mechatronika ir robotika - tai specifinė kūrybinė specialybė. Kiekvienas sprendimas čia reikalauja ir sumanumo, ir žinių, ir net techninės intuicijos. Mechatronika jungia mechaniką, elektroniką ir informatiką. Mechatroninės sistemos plačiai paplitusios įvairiose gyvenimo srityse – jiems priskiriami ne tik šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, bet ir tokie buities prietaisai kaip dulkių siurbliai, skalbimo mašinos ir pan. Robotika – tai konkrečių mechatronikos sprendimų taikymo sritis.
 
Mechatronikos ir robotikos studijos yra trijų rūšių: nuolatinės, išlyginamosios ir papildomos.
 
Studijų programos tikslas – parengti universalius plataus profilio specialistus, gebėsiančius dirbti technologinį, organizacinį, konstravimo ir mechatroninių bei robotinių sistemų eksploatacijos priežiūros inžinerinį bei ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse, kuriose reikia šiuolaikinių integruotų inžinerijos žinių. Įgytos mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų bei robotų valdymo sistemų teorinės žinios, mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo metodų supratimas, gebėjimas atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, formuluoti ir spręsti mechatronikos ir robotikos praktinius uždavinius, projektuoti ir tirti mechatronines ir robotines sistemas, kurti mechatroninių ir robotinių gaminių gamybos technologijas leistų sėkmingai specializuotis ir prisitaikyti ne tik gamybos inžinerijos, bet ir kitose pramonės šakose, transporto, energetikos, statybos, informacinių technologijų bei telekomunikacijų įmonėse ar kultūros įstaigose.
Karjeros galimybės: studijų programa – nauja. Absolventai galėtų dirbti Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA įmonėse, kurios yra mechatroninių ir robotinių įtaisų gamintojos ir platintojos. Bendradarbiaujama su UAB „Arginta“, UAB „Traidenis“, UAB „Precizika Metrology“, UAB „Loro“, UAB „Vilniaus baldai“, UAB ,,Intersurgical“ ir daugeliu kitų Lietuvos gamybos įmonių. Šiuo metu šių įmonių plėtrai trūksta daugiau kaip 100  mechatronikos ir robotikos inžinerijos specialistų. Planuojama, kad panaši situacija darbo rinkoje išliks ir ateityje.

Antrosios pakopos studijos

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio Mechatronikos ir robotikos katedra vykdo antrosios pakopos studijas:
Studijų programoje "Mechatroninės sistemos" studijos vykdomos lietuvių kalba. Tai dviejų metų nuolatinės studijų formos studijos, kurias baigus suteikiamas Mechatronikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų programa "Mechatronika" - tai jungtinė studijų programa, kurioje studijos vykdomos anglų kalba. Tai dviejų metų nuolatinės studijų formos studijos. Pirmaisiais metais studijos vykdomos Vilniaus Gedimino technikos universitete, o antraisiais Braunšveigo technikos universitete. Baigus šias studijas suteikiamas Mechatronikos magistro kvalifikacinis laipsnis (išduodamas jungtinių magistro studijų diplomas). 
 
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali dirbti praktinį ar mokslinį tiriamąjį darbą. Praktikoje gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas (valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas. Gali tęsti studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.

Elektrinis automobilis "SMART"

ELEKTRINIS AUTOMOBILIS "SMART"

Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektrinis automobilis Smart – Mechatronikos ir robotikos katedros Mechanikos inžinerijos studijų programos Mechatronikos specializacijos pirmosios ir antrosios pakopos studentų kūrinys. Studentų dalykinių žinių panaudojimas ir novatoriškų minčių įdiegimas leido atlikti realų inžinerinį darbą. Viso šio projekto pradžia – gabių ir talentingų studentų sumanymas įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje modernizuojant standartinę transporto priemonęSmart.Pasirinkta modernizuoti maža miesto transporto priemonė Smart Fortwo. Šią transporto priemonę Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakultetui padovanojo privatus asmuo Jonas Jurjonas.
Modernizuojant Smart neapseita be geranoriškų ir draugiškų Mechanikos inžinerijos bei Suvirinimo ir medžiagotyros katedros mokomosios laboratorijos darbuotojų. Padedant minėtų laboratorijų vedėjams ir meistrams, buvo pagamintos reikalingos elektrinio automobilio Smart detalės.
Atlikto kūrybinio darbo eiga: automobilio gavimas, atskirų automobilio mazgų demontavimas, naujų mazgų ir detalių projektavimas, reikiamų elementų pirkimas, reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba, elektrinio automobilio surinkimas, mechatroninės sistemos montavimas ir derinimas, elektrinio automobilio bandymas.
 
Modernizuojant Smart automobilį ypatingai daug darbų atliko studentai:
Valdas Kulikajevas suprojektavo elektrinio automobilio galinę važiuoklę,
Gintaras Panavas suprojektavo elektrinio automobilio stabdžių vakuuminį siurblį,
Edmundas Reičiūnas suprojektavo elektrinio automobilio galinių stabdžių junginį,
Zhanyu Cui suprojektavo elektrinio automobilio transmisiją,
Vytautas Giedraitis sukūrė elektrinio automobilio mechatroninio durų atidarymo mechanizmą,
Aleksandr Lebedev šiam elektriniam automobiliui suprojektavo KERS sistemą.
 
Tik šių darbščių ir kūrybiškų studentų dėka realus automobilių pramonės gaminys buvo perdarytas į alternatyvųjį kurą naudojančią ir mažai aplinką teršiančią transporto priemonę – elektrinį automobilį.
Būtina paminėti, kad šis kūrybinis procesas dar tęsiasi: teks modernizuoti elektrinio automobilio ABS sistemą, suprojektuoti ir įrengti stovėjimo stabdį. Teks įrengti vakuuminį siurblį stabdžių stiprintuvui, perprogramuoti pagrindinį transporto priemonės kompiuterį. Šiuo metu darbščiųjų studentų komandą papildė Mechatronikos specializacijos pirmojo kurso magistrantas Ernas Toptygov. Jis pradėjo projektuoti ir ruošiasi įrengti elektros variklių valdymo sistemą posūkyje. Laukia ir kiti įdomūs bei kūrybinės minties reikalaujantys darbai. O po to – Smart elektrinio automobilio ekspertizė, techninė apžiūra ir į kelionę...

Robotai

 • Šešiakojis dvidešimt vieno laisvės laipsnio autonominis robotas (Mindaugas Rimidis) skirtas smulkioms mechaninio apdirbimo operacijoms (šiuo atveju - gręžimo operacijoms). Šis robotas turi du infraraudonųjų spindulių jutiklius ir vieną optinį atstumo jutiklį. Robote panaudotas CM-510 kontroleris, ATmega šeimos procesorius, o taip pat DYNAMIXEL servo mechanizmai.
 • Autonominis logistinius sandėlius aptarnaujančio roboto prototipas (Andrius Dzedzickis). Tai nedidelis, kliūtis apvažiuojantis autonominis robotas, valdomas programuojamo Arduino kontrolerio. Robotas atlieka atstumo matavimus iki artimiausių objektų ir pradeda judėti į tą pusę, kur yra daugiausiai laisvos vietos. Suveikus tam tikrai, iš anksto nustatytai jutiklių kombinacijai, robotas gali imituoti krovinio paėmimą ir nuvežimą į kitą vietą. Kliūčių aptikimui robotas naudoja 5 optinius ir 2 ultragarsinius jutiklius. Prototipas gali būti naudojamas valdymo algoritmų bandymams, jutiklių savybių bei optimalaus jų išdėstymo tyrimams.
 • Povandeninių objektų rinkimo ir iškėlimo mechatroninis įrenginys (Mindaugas Milevičius). Šio įrenginio paskirtis - rinkti nuo jūros dugno vamzdžius ar kitokius daiktus, kurie teršia jūrą. Taip pat, įrenginį galima panaudoti giliųjų vandenų tyrimuose.
 • Robotas-humanoidas (Mindaugas Lučiūnas, Gediminas Liška, Vladislav Rusin). Studentų sukurtas robotas yra skirtas mokymuisi ir tobulėjimui robototechninių sistemų valdymo ir programavimo srityje.
 

Metodiniai rašto darbų įforminimo reikalavimai

Visi katedrai pateikiami rašto darbai turi būti įforminti laikantis Baigiamųjų darbų metodinių nurodymų (spauskite nuorodą)

Bakalauro baigiamasis darbas

 • Brėžinio, teksto, žymens ir pagrindinio užrašo išdėstymas brėžinio lape
 
 
 
 • Pagrindinė įrašų lentelė, braižoma kiekvieno dokumento lapo apatiniame dešiniajame kampe, – šio dokumento pagrindinis atpažinimo simbolis. 
Užbaigtas bakalauro baigiamasis darbas (su visais reikalingais parašais analitinėje ir grafinėje dalyse) turi būti susegtas į segtuvą ir priduotas į katedrą. Taip pat bakalauro baigiamasis darbas (su visais reikalingais parašais analitinėje ir grafinėje dalyse) turi būti įkeltas į sistemą mano.vgtu.lt
 
 • Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai / Pranas Gerdžiūnas, Vytautas Plakys; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. --  3-oji kartotinė laida. --  Vilnius: Technika, 2007. --  75 p. : iliustr. --  Bibliogr.: p. 75 p. -- ISBN  9789986058601.

Magistro baigiamasis darbas

Rekomenduojama literatūra rengiant baigiamąjį darbą:
 • Magistro mokslinis darbas: forma, struktūra ir procesas: mokomoji knyga / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytautas Plakys, Vytautas Sūdžius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2011. 98 p. : iliustr. ISBN  9789955288176.
 • Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai / Pranas Gerdžiūnas, Vytautas Plakys; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. --  3-oji kartotinė laida. --  Vilnius: Technika, 2007. --  75 p. : iliustr. --  Bibliogr.: p. 75 p. -- ISBN  9789986058601.
BAKALAURŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PERŽIŪROS
I PERŽIŪRA –
2018 m. kovo 29 d. (ketvirtadienis) 09.00 val. MR-I 1-201 aud.

II PERŽIŪRA – 2018 m. balandžio 26 (ketvirtadienis) 09.00 val. MR-I 1-201 aud.
GYNIMAS KATEDROJE – 2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienis) 09.00 val. MR-I 1-201 aud.
Darbų pateikimas katedrai – 2018 m. gegužės 18 d. (penktadienis) iki 15.00 val.
(Spausdintas bakalaurinio darbo variantas + brėžiniai turi būti pateikti į katedrą bei elektroninė versija įkelta į sistemą www.mano.vgtu.lt  


MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PERŽIŪROS
I PERŽIŪRA –
2018 m. kovo 28 d. (trečiadienis) 09.00 val. MR-I 1-201 aud.

II PERŽIŪRA – 2018 m. balandžio 25 (trečiadienis) 09.00 val. MR-I 1-201 aud.
GYNIMAS KATEDROJE – 2018 m. gegužės 16 d. (trečiadienis) 09.00 val. MR-I 1-201 aud.
Darbų pateikimas katedrai – 2018 m. gegužės 18 d. (penktadienis) iki 15.00 val.
(Spausdintas magistrinio darbo variantas (2 kopijos) turi būti pateiktos į katedrą bei elektroninė versija įkelta į sistemą www.mano.vgtu.lt  
Darbų pateikimas lituanistei (dėst. lekt. A. Petrėtienė) - pateikimo datą dėstytoja patvirtins vėliau.

 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Pastarnokienė
  • Rasa Vaitiekauskaitė
  • Ernestas Šutinys
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė