Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Mechatronikos ir robotikos katedros dėstytojai tarptautinėje konferencijoje DSTA'2015

Gruodžio 7-10 d. Mechatronikos ir robotikos katedros doc. dr. Ernestas Šutinys ir antro kurso doktorantas Andrius Dzedzickis dalyvavo 13-oje tarptautinėje konferencijoje "Dynamical Systems: Theory and Applications" (Lenkija).
Konferencijoje dalyvavo arti 170 asmenų iš 32 šalių ir buvo padaryta virš 300 pranešimų. Doktorantas A. Dzedzickis konferencijos metu skaitė pranešimą "Research of modified mechanical sensor of atomic forse microscope", o doc. dr. E. Šutinys pristatė stendinį pranešimą "Two-axis mechanical vibration harvester".

Tarptautinė konferencija ”Mechatronics: Ideas for Industrial Applications"

2015 m. gegužės 11-13 d. Gdanske (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija "Mechatronics: Ideas for Industrial Applications", į kurią suvažiavo mokslininkai iš Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos, Suomijos, Saudo Arabijos ir kitų šalių. Tris dienas trukusioje konferencijoje buvo perskaityti 52 pranešimai. Profesorius Vytautas Bučinskas skaitė pranešimą tema "Modelling of Dynamic System of Atomic Force Microscope".
Taip pat Vytautas Bučinskas buvo šios konferencijos mokslo komiteto narys.
 
 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

2017 m. balandžio 28 dieną VGTU Mechanikos fakultete rengiama Lietuvos Jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“.
 
Konferencijos temos:
 
1. Gamybos inžinerija ir valdymas;
2. Spaudos inžinerija;
3. Mechatronika;
4. Biomechanika ir Pramonės technologija;
5. Aplinkos apsaugos įrenginiai;
6. Medžiagų inžinerija.
 
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.
Geriausi straipsniai po recenzavimo gali būti publikuoti Jaunųjų mokslininkų konferencijos – žurnale „Mokslas – Lietuvos ateitis“.
 
Mechatroninių ir robotinių sistemų kūrimas ir tyrimas
 
2013-09-02 - 2018-12-31
 
2013/2014 m. m. užduotis: Nuotoliniu būdu valdomų mechatroninių ir robotinių sistemų kūrimas ir tyrimas.
2014/2015 m. m. užduotis: Nutolusių mechatroninių ir robotinių sistemų kūrimas ir jų savybių tyrimas.
2015/2016 m. m. užduotis: Geometriškai neapibrėžtoje aplinkoje dirbančių mechatroninių ir robotinių sistemų kūrimas ir tyrimas.
2016/2017 m. m. užduotis: Mikromechatroninių sistemų valdymas pridedant parametrinį sistemos poveikį.
2017/2018 m. m. užduotis: Mechatroninių ir robotinių sistemų su išmaniaisiais skysčiais kūrimas ir tyrimas.
 
Vadovas: Vytautas Bučinskas.
Vykdytojai: Aurimas Čerškus, Ernestas Šutinys, Sigitas Petkevičius, Algis Daktariūnas, Andrius Dzedzickis, Darius Viržonis.
 • Mechatroninių sistemų kūrimas ir tyrimas
 • Robotinių sistemų kompleksų tyrimas ir jų taikymas gamyboje
 • Robotų dinamikos tyrimai
 • Kompleksinių skirtingos fizinės prigimties sistemų analizė ir sintezė
 

2015 m.

Užsakovas
Tema
Registracijos Nr.
Vadovas
UAB "GPAVC" Paverčiamos platformos MPP-61 modernizavimas diegiant mechatroninį diagnostikos modulį VP2-1.3-ŪM-05-K-03-624 Robertas Urbanavičius
UAB "HCTC"
Individualių matmenų palečių gamybos technologinio proceso modernizavimas panaudojant pramoninės robotikos sprendimus
VP2-1.3-ŪM-05-K-03-615
Robertas Urbanavičius
UAB "RehaBaltic"
Kuriamo autonominio medicininio robotechninio įrenginio
modernizavimas
VP2-1.3-ŪM-05-K-03-611 Robertas Urbanavičius
UAB "VIR FULMINANS" Įmonės kuriamo mechatroninio armatūros rišimo įtaiso modernizavimas VP2-1.3-ŪM-05-K-03-588 Robertas Urbanavičius
UAB,,Willenbrock Baltic" Krautuvo H14/16 mechatroninės valdymo sistemos modernizavimas VP2-1.3-ŪM-K-03-0683
Robertas Urbanavičius
Vykdytojas: Andrius Dzezdickis

2014 m.

Užsakovas
Tema
Registracijos Nr.
Vadovas
Vykdytojai
UAB „Traidenis“
UAB „Traidenis“ naudojamos robototechninės sistemos ir technologinės įrangos diegimo ir plėtros techninių galimybių studija
IČ 31V-51/2012
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „Strengas“
Robototechnikos įrangos diegimo UAB "STRENGAS" techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-031
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „Utenos gelžbetonis“
Džiūstančios medienos dujų rektifikacijos proceso ir mechatroninio įrenginio techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-061
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB „IRONGĖ“
Inovatyvios robototechninės ir lazerinės įrangos diegimo galimybes
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-081
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB "ENSO PROJECTS"
Šilumos siurblio sistemos vibroakustinių charakteristikų pagerinimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-098
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „ENSO RANGA“
Mechatroninio valdymo proceso optimizavimas bei įrangos diegimo poreikio UAB ‚ENSO RANGA‘ techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-100
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB „Autopasaulis ir Ko“
Autonominės skraidančios robototechnikos sistemų diegimo UAB ‚AUTOPASAULIS IR KO‘ techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-107
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB "Panevėžio Aurida"
Serijinės gamybos vieno cilindro kompresoriaus dinaminių, vibracinių ir akustinių charakteristikų pagerinimo galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-192
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
Mindaugas Jurevičius
UAB „Aplinkosaugos servisas“
Stikloplasčio gaminių vyniojimo proceso optimizavimo ir mechatroninės įrangos diegimo poreikio UAB „Aplinkosaugos servisas“ techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-193
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB „Rubineta“
Mechatroninės vandens paruošimo sistemos, skirtos UAB Rubineta gaminamų vandens maišytuvų testavimui, sukūrimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-014
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „ENSO PROJECTS“
UAB ENSO PROJECTS kuriamos mechatroninės vėdinimo rekuperacijos sistemos, kurioje panaudotos hidrofobinės nanomedžiagos, sukūrimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-019
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „Autopasaulis ir Ko“
Mechatroninės starto įrangos, skirtos įmonės kuriamai autonominei skraidančiai robototechnikos sistemai, koncepcijos ir galimo techninio sprendimo parinkimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-076
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „ENSO RANGA“
Didelės galios technologinių procesų oro srautų valymo ir šilumos rekuperavimo mechatroninės įrangos parinkimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-083
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB „ELNETA“
Mechatroninio kompiuterių aušinimo valdymo serverinėse sprendimo su nuotolinės kontrolės galimybe diegimo tikslingumo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-102
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB „UTENOS GELŽBETONIS“
Medienos džiovinimo išlakų kiekybinių ir kokybinių charakteristikų įvertinimo, naudojant mechatroninį eksperimentinį rektifikacijos įrenginį, techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-110
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
UAB „GAMINU“
Terapeutinės robotinės sistemos sukūrimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-112
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „RehaBaltic“
UAB RehaBaltic kuriamo autonominio robotechninio įrenginio mechatroninių komponentų parinkimo techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-116
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „RehaBaltic“
Atsinaujinančios energetikos sprendimų panaudojimo tikslingumo UAB KEMI SERVICE gamybiniuose pastatuose techninių galimybių studija
VP2-1.3-ŪM-05-K-02-156
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
UAB „Nordema“
Mechatroninės įrangos panaudojimo naujų produktų sukūrimui techninių galimybių studija
Nr. 10325
Robertas Urbanavičius
Vytautas Bučinskas
Pavadinimas Užsakovas Vykdytojai Metai
Riedmenų dažų atsilupimo priežasties tyrimas.
Nr. 4568-P
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Vytautas Bučinskas
Robertas Urbanavičius
2013
IŠRADIMAI
 
Vytauto Bučinsko, Ernesto Šutinio, Vytauto Kazimiero Augustaičio sukurtas "Plieninio lyno kokybės diagnostikos būdas ir įranga" buvo įvertinti ir paskelbti 2013 m. rugsėjo mėnesio išradimu.
Išradimas skirtas įvairių kėlimo įrenginių, pavyzdžiui, funikulierių, slidinėjimo trasų keltuvų, liftų ir panašių įrenginių lynų patikimumui diagnozuoti.
Išradimo tikslas - sukurti naują ir palyginti nesudėtingą neardomosios plieninių lynų kokybės kontrolės būdą bei numatyti jo panaudojimui reikalingą nestandartinę įrangą.
Siūlomas būdas leidžia paprastai, nenaudojant brangios ir sudėtingos įrangos, kontroliuoti vieną iš svarbiausių lyno patikimumo rodiklių – nutrūkusių vielų nebuvimą lyno paviršiuje.
Šis išradimas 2016 m. gegužės mėn. buvo užregistruotas Azijos patentų biure, o 2017 m. - Japonijos patentų biure. Tai yra pirmasis VGTU mokslininkų išradimas pripažintas ir patvirtintas  Japonijoje.

Projektai

Integrated Components for Complexity Control in affordable electri-fied cars

  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Pastarnokienė
  • Rasa Vaitiekauskaitė
  • Ernestas Šutinys
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė