Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Trečias perlaikymas
Studentas gali pasirinkti vieną perlaikymo datą. Pasirinkęs perlaikymo datą, jis privalo jis privalo gauti dekano leidimą, sumokėti perlaikymo mokestį bei užsiregistruoti katedroje el. paštu memr@vgtu.lt  (t.y. nurodyti pasirinktą perlaikymo datą ir modulį) ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki perlaikymo dienos.
Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
 
 
Modulis
Dėstytojas
Grupė
Atsiskaitymo data
Laikas
Vieta
Pirma pakopa
CAD/CAM/CAE
Vytautas Bučinskas
MPfu-14
MPfuc-14
MRf-13
MRino-15
MRino-16
2017-08-28
1000
MR-I, 1-202
Mechatroninės sistemos 1
Mechatroninės sistemos 2
2017-08-30
1000
MR-I, 1-202
Įvadas į mechatroniką ir robotiką
Mechatroninių ir CAD/CAM sistemų projektavimas
Ernestas Šutinys
AEPf-14 MRf-14 AESf-14 PTi-13 MRino-16
2017-08-28
1000
MR-I, 1-201
CAD/CAM
2007-08-30
1000
MR-I, 1-201
CAD/CAM/CAE
Sigitas Petkevičius
MPit-14
2017-08-28
1000
MR-I, 1-103
2017-08-29
1000
MR-I, 1-202
Mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimas
Inga Morkvėnaitė – Vilkončienė
MRf-14
2017-08-28
1300
MR-I, 1-202
2017-08-30
1300
MR-I, 1-202
Robotika 1
Andrius Dzedzickis
MRf-14
2017-08-28
1000
MR-I, 1-201
2017-08-30
1000
MR-I, 1-201
Mašinų elementai
 
 
2017-08-28
1200
MR-I, 1-206
2017-08-30
1200
MR-I, 1-206
 
 
 
Antra pakopa
Jutikliai mechatronikoje
Andrius Dzedzickis
MSfm-16
MSfmuc-16
Mfmu-16
2017-08-28
1000
MR-I, 1-201
2017-08-30
1000
Mechatroninių sistemų mechanika
Sigitas Petkevičius
AFm-16
2017-08-28
1000
MR-I, 1-103
2017-08-29
1000
MR-I, 1-202
Mechatroninių sistemų modeliavimas
Darius Viržonis
MSfm-16
MSfmuc-16
Mfmu-16
2017-08-28
1000
MR-I, 1-201
2017-08-29
1000
MR-I, 1-201
Diagnostika mechatronikoje
Aurimas Čerškus
MSfm-16
MSfmuc-16
Mfmu-16
2017-08-28
1500
MR-I, 1-202
2017-08-30
1500
MR-I, 1-202
Mechatroninių sistemų valdymas
Osvaldas Putkis
MSfm-16
MSfmuc-16
Mfmu-16
2017-08-28
1500
MR-I, 1-201
2017-08-30
1500
MR-I, 1-201
Mechatroninių sistemų valdymas
Algis Daktariūnas
MSfm-16
2017-08-28
1500
MR-I, 1-201
2017-08-30
1500
MR-I, 1-201
Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika
Sigitas Petkevičius
MSfm-16
MSfmuc-16
Mfmu-16
2017-08-28
1000
MR-I, 1-201
2017-08-29
 
 
 

Pažintinė praktika

Pažintinė praktika – tai pažintinės išvykos į praktikos objektus. Per šią praktiką studentai supažindinami su įmonių veiklos pobūdžiu, techniniu ir technologiniu aprūpinimu, žmogiškaisiais ištekliais, darbo ir gamybos organizavimu, teikiamomis paslaugomis ir (ar) gaminama produkcija.
 
PASTABA: kai pažintinė praktika atliekama individualiai, sudaroma trišalė Studento praktinio mokymo sutartis trimis egzemplioriais pagal VGTU patvirtintą sutarties formą.
 
 

Profesinė praktika 1

Profesinės veiklos praktika – tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis.
 
 

Profesinė praktika 2

Profesinės veiklos praktika – tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis.
 
 
 

Išvyka į Čilės Pontificia Católica de Valparaíso Universitetą

Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Bučinskas 2016 m. rugsėjo 19-24 dienomis lankėsi Čileje, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Vizito metu vedėjas dalyvavo seminare ir skaitė pranešimą „Skaitmeninė gamybos įrankių projektavimas ir gamyba“.
Šiame universitete vedėjas skaitė tris paskaitas:
 1. Projektavimas naudojant 3D technologijas (Design using 3D technology)
 2. Kylantis-žemėjantis projektavimas (Top-Down design)
 3. Lygiagreti inžinerija (Concurrent engineering)

Išvyka į Vokietijos Braunšveigo technikos universitetą

2016 m. lapkričio 28 d. VGTU atstovai vyko į Braunšveigo technikos universitetą aptarti Jungtinės studijų programos „Mechatronika“ tarybos veiklos bei tolimesnės studijų programos veikimą.
Mūsų universitetui atstovavo strateginės partnerytės  prorektorė A. Radzevičienė, Užsienio ryšių direkcijos direktoriaus pavaduotoja A. Sokolova, Mechanikos fakulteto prodekanas J. Gargasas ir Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas bei programos tarybos vadovas Vytautas Bučinskas.
BTU atstovavo gausi delegacija, vadovaujama prorektorės Susanne Robra-Bissantz.
Susitikimo metu buvo aptarta tolesnė studijų programos koncepcija, sprendžiami klausimai dėl akreditacijos, baigiamųjų dokumentų ir naujų studentų priėmimo. Diskusijų metu buvo numatytos ir patikslintos priėmimo į „Mechatronikos“  programą tvarka, praktikos atlikimo galimybės, patikslinti naujų studentų priėmimo kriterijai.
Sutarta dėl BTU dėstytojų vizito į mūsų universitetą 2017 metų pavasarį bei studentų supažindinimo su studijų galimybėmis BTU.
Tarp diskusijų VGTU atstovai aplankė mokslo laboratorijas, susitiko su BTU studijuojančiais mūsų universiteto magistrantais bei doktorantais.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Pastarnokienė
  • Rasa Vaitiekauskaitė
  • Ernestas Šutinys
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus