Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Pažintinė praktika

Pažintinė praktika – tai pažintinės išvykos į praktikos objektus. Per šią praktiką studentai supažindinami su įmonių veiklos pobūdžiu, techniniu ir technologiniu aprūpinimu, žmogiškaisiais ištekliais, darbo ir gamybos organizavimu, teikiamomis paslaugomis ir (ar) gaminama produkcija.
 
PASTABA: kai pažintinė praktika atliekama individualiai, sudaroma trišalė Studento praktinio mokymo sutartis trimis egzemplioriais pagal VGTU patvirtintą sutarties formą.
 
 

Profesinė praktika 1

Profesinės veiklos praktika – tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis.
 
 

Profesinė praktika 2

Profesinės veiklos praktika – tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje naudojama technika ir technologijomis.
 
 
 

Išvyka į Čilės Pontificia Católica de Valparaíso Universitetą

Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Bučinskas 2016 m. rugsėjo 19-24 dienomis lankėsi Čileje, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Vizito metu vedėjas dalyvavo seminare ir skaitė pranešimą „Skaitmeninė gamybos įrankių projektavimas ir gamyba“.
Šiame universitete vedėjas skaitė tris paskaitas:
  1. Projektavimas naudojant 3D technologijas (Design using 3D technology)
  2. Kylantis-žemėjantis projektavimas (Top-Down design)
  3. Lygiagreti inžinerija (Concurrent engineering)

Išvyka į Vokietijos Braunšveigo technikos universitetą

2016 m. lapkričio 28 d. VGTU atstovai vyko į Braunšveigo technikos universitetą aptarti Jungtinės studijų programos „Mechatronika“ tarybos veiklos bei tolimesnės studijų programos veikimą.
Mūsų universitetui atstovavo strateginės partnerytės  prorektorė A. Radzevičienė, Užsienio ryšių direkcijos direktoriaus pavaduotoja A. Sokolova, Mechanikos fakulteto prodekanas J. Gargasas ir Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas bei programos tarybos vadovas Vytautas Bučinskas.
BTU atstovavo gausi delegacija, vadovaujama prorektorės Susanne Robra-Bissantz.
Susitikimo metu buvo aptarta tolesnė studijų programos koncepcija, sprendžiami klausimai dėl akreditacijos, baigiamųjų dokumentų ir naujų studentų priėmimo. Diskusijų metu buvo numatytos ir patikslintos priėmimo į „Mechatronikos“  programą tvarka, praktikos atlikimo galimybės, patikslinti naujų studentų priėmimo kriterijai.
Sutarta dėl BTU dėstytojų vizito į mūsų universitetą 2017 metų pavasarį bei studentų supažindinimo su studijų galimybėmis BTU.
Tarp diskusijų VGTU atstovai aplankė mokslo laboratorijas, susitiko su BTU studijuojančiais mūsų universiteto magistrantais bei doktorantais.