Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Eksperimentinės mechanikos laboratorija

Eksperimentinės mechanikos laboratoriją Mašinų gamybos katedroje 1993 m. lapkričio 16 d. įkūrė prof. habil. dr. Vladas VEKTERIS.
Laboratorija atlieka įvairių mechaninių sistemų: kompresorinių stočių, dujų pumpavimo stočių, siurblinių, orapūčių, elektros variklių, vidaus degimo variklių, turbinų, turbovariklių, turbogeneratorių, technologinių įrengimų (staklės ir pan.), vagonų, lokomotyvų, mechaninių prietaisų, spausdinimo-poligrafijos mašinų, automobilių ir jų mazgų vibrodiagnostiką ir monitoringą. Sprendžia triukšmo šaltinių išaiškinimo, analizės ir slopinimo problemą, atlieka elektroakustinius tyrimus. Be to, atlieka tribologinių nuostolių tyrimus energijos perdavimo sektoriuje, transporte ir bendrojoje mašinų gamyboje, nustato dilimo priežastis, rekomenduoja ilgaamžiškumo padidinimo būdus ir reikalingus tepalų priedus bei energijos taupymo metodus; matuoja apšviestumą ir parenka šviestuvų išdėstymą darbo vietose, vykdo besisukančių detalių balansavimą darbo vietoje.
Laboratorijos kontaktai
 
Adresas J. Basanavičiaus g. 28, 2-209 kab.
Telefonas (8 5) 251 2372
Vidinis telefonas 9372
El. paštas mmi@vgtu.lt
Darbo laikas
 
I 8:00 - 16:45
II 8:00 - 16:45
III 8:00 - 16:45
IV 8:00 - 16:45
V 8:00 - 15:30
Žemėlapis
doc. dr. Artūras Kilikevičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0594
Vietinis telefonas 9373
doc. dr. Sergejus Borodinas, vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Darius Zabulionis, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2372
Vietinis telefonas 9372

Medžiagų tyrimo laboratorija

Medžiagų tyrimo laboratorija – Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslo instituto padalinys, įkurtas 2017 m. optimizuojant VGTU padalinių struktūrą. Mokslo laboratorija randasi VGTU Mechanikos fakulteto rūmuose.  Ši Mechanikos mokslo instituto laboratorija  suformuota reorganizuojant  VGTU Mechanikos fakulteto Medžiagotyros ir suvirinimo katedros Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratoriją.  Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija veikė 2014 -2017 m. buvusio Suvirinimo ir medžiagotyros problemų instituto (SMPI) bazėje, kuris savo veiklą pradėjo dar 1994 m.
Institutas nuo savo įkūrimo  teikdavo mokslinę, techninę bei ekspertinę paramą Lietuvos valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Lietuvos teisinėms institucijoms, draudimo kompanijoms, LR Ūkio misterijos pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms, Lietuvos verslo ir pramonės sektoriui.
Institute buvo aktyviai dirbama ir profesinio rengimo srityje. Nuo 2007 m. institutas įgijo pripažinto Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) suvirinimo personalo mokymo centro (ATB) statusą. Ši VGTU mokymo centrą akreditavo ir veiklos priežiūrą iki šiol vykdo Slovėnijos ANB. Šią veiklą ir dabar sėkmingai vykdoma laboratorijoje, kur periodiškai pagal partvirtintas IIW mokymo programas rengiami ir sertifikuojami kelių kategorijų suvirinimo specialistai: Tarptautiniai suvirinimo inžinieriai (IWE) ir Tarptautiniai suvirinimo technologai (IWT). Plečiant veiklos sritį laboratorijoje nuo 2013 m. bendradarbiaujant su Slovėnijos suvirinimo institutu (IZV) pagal patvirtintas mokymo programas rengiami neardomosios kontrolės specialistai pagal EN ISO 9712 standarto ir PED direktyvos reikalavimus. Mokymų dalyviai įgyja atitinkančią EN ISO 9712 standartą ir PED direktyvas kvalifikaciją ir tai patvirtinančius sertifikatus. Laboratorijos  ekspertai yra Lietuvos standartizacijos departamento ,,Suvirinimas ir medžiagotyra” technikos komiteto 41 TK nariai, ,,Dujų balionai ir kriogeniniai indai" 63 TK nariai. Laboratorijos darbuotojai aktyviai dalyvauja suvirinimo ir medžiagotyros srities techninės norminės dokumentacijos rengime ir įteisinime Lietuvoje.
Medžiagų tyrimo laboratorijoje yra mikroskopijos, cheminės analizės, mechaninių bandymų, neardomosios kontrolės ir technologinė įranga. Mokslinį darbą koordinuoja laboratorijos vedėjas, sudarydamas laikinas mokslines grupes iš atitinkamos medžiagotyros, mechanikos, pramonės ar suvirinimo inžinerijos srities VGTU specialistų, kurie atlieka mokslinius, užsakomuosius ir ekspertinius darbus.
Mokslinės veiklos kryptys
 • Pažangių elektrotechninių  medžiagų tyrimai;
 • Konstrukcinių metalinių ir nemetalinių  medžiagų tyrimai;
 • Polimerinių ir kompozicinių  medžiagų tyrimai; 
 • Dangų, suvirinimo, terminio apdorojimo technologijų kūrimas;
 • Potencialiai pavojingų ir  eksploatuojamų ekstremaliomis sąlygomis konstrukcijų tyrimas ir projektavimas
Teikiamos paslaugos
 • Konsultacijos įvairių metalų suvirinimo klausimais, metalų terminio apdorojimo klausimais;
 • Suvirinimo technologijų  rengimas;
 • Suvirinimo technologijų  normatyvinės dokumentacijos analizė ir ruošimas;
 • Suvirintų konstrukcijų ir  suvirintųjų jungčių projektavimas ir modeliavimas, naudojant baigtinių elementų bei  kitus skaičiavimo metodus;
 • Mechanizmų ir suvirintų  konstrukcijų suirimo priežasčių tyrimai;
 • Suvirintų konstrukcijų  inspekcija ir neardomoji kontrolė;
 • Įvairių metalų cheminė analizė;
 • Konsultacijos EN ir ISO bazinių  suvirinimo standartų taikymo klausimais;
 • Medžiagų ir suvirintų jungčių ir medžiagų mechaniniai bandymai bei mikroskopiniai tyrimai
 
Dėl šių paslaugų vykdymo sąlygų teiraukitės darbo dienomis telefonu: +370 5 2745053, faksu +370 5 2744740  arba elektroniniu paštu: nikolaj.visniakov@vgtu.lt
 • Antrojo Ignalinos AE bloko saugumo analizės ataskaitos (SAR-2) ekspertizė (užsakomasis). 2004 m. pagal subrangos sutartį Nr.7829/03 tarp VATESI-KTU-VGTU atliktas mokslinis tiriamasis darbas (projektas RSR-2). Užduotis - Ignalinos atominėje elektrinėje taikomų “Eksploatacinių normų, taisyklių ir procedūrų analizę”. 2004 m. atlikti darbai pagal skyriaus TG12 “Saugos priimtinumo pagrįstumo įvertinimas” ir TG13 “Santrauka” užduotį.
 • Dokumentų, susijusių su Ignalinos AE vykdomu projektu (1-ojo energijos bloko kuro išdeginimo 2-ojo IAE energijos bloko reaktoriuje) ekspertizė (užsakomasis). Subrangos sutartis Nr. 300S412 tarp VATESI-FI-VGTU.
 • Ignalinos AE neprojektinių avarijų analizės dokumentų ekspertizė (užsakomasis).  Subrangos sutartis Nr. 1116-AP tarp VATESI-FI-VGTU.
 • RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinių vamzdynų, kuriuose galimas tarpkristalinis korozinis trūkinėjimas, veikiant įtempiams, saugos įvertinimo reikalavimus P-2004-01 siūlių su įtrūkimais paliktų tolimesnei eksploatacijai saugos įvertinimo, ekspertinė analizė (užsakomasis). Subrangos sutartis Nr. 1679-AP tarp VATESI-KTU-VGTU.
 • PHARE projektas ZZ9819-LT/TS/04-0001 ,,Parama stiprinant Lietuvos techninės paramos organizacijas reaktoriaus vientisumo, kontrolės ir valdymo bei įrenginių senėjimo valdymo srityse” Projekto trukmė: 2003-2004 metai. Suvirinimo ir medžiagotyros problemų institutas (VGTU) šiame projekte dalyvavo ekspertinėje veikloje iš VATESI pusės.
 • 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”. Projektas ,,Suvirinimo specialybės inžinierinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus”. 2006-2008 m.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa. Projektas “Funkcionuojančių ekstremaliomis sąlygomis nano- ir mikroelektroninių įtaisų defektų tyrimas”. Vykdymo terminai 2007-2008 m.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa. Projektas “Elektroninių sistemų apsaugos nuo vibracijų ir smūgių nano technologijų sukūrimas ir tyrimas” Vykdymo terminai 2009-2010 m.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa. Projektas ,, SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus modifikavimo tyrimai“ TAP-LB-14-035. Vykdymo terminai 2016-2017 m.
 
Laboratorijos kontaktai
 
Adresas J. Basanavičiaus g. 28, 2-101 kab., 2-102 kab., 2-103 kab.
Telefonas (8 5) 274 5053
Vidinis telefonas 9053
El. paštas mmi@vgtu.lt
Darbo laikas
 
I 8:00 - 16:45
II 8:00 - 16:45
III 8:00 - 16:45
IV 8:00 - 16:45
V 8:00 - 15:30
Žemėlapis
doc. dr. Nikolaj Višniakov, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5053
Vietinis telefonas 9053
Antanas Fursenko, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Skaitinio modeliavimo laboratorija

Skaitinio modeliavimo laboratorija Mechanikos mokslo instituto padalinys, įkurtas 2012 m. kartu su institutu.
Mokslinės veiklos kryptys
 • Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas.
 • Mechaninių daugiafizikinių terpių ir struktūrų diskrečiųjų elementų modeliai.
 
Labaratorijos veikla:
 • Atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus skaitinio modeliavimo srityje,
 • Dalyvauja tarptautinėse mokslo programose, palaiko ryšius su užsienio valstybių mokslo centrais,
 • Kuria ir realizuoja naują programinę įrangą, skirtą inžinerinių sistemų, technologinių procesų modeliavimui, tyrimui, projektavimui, konsultuoja vartotojus,
 • Naudoja mokslinių darbų rezultatus jų diegimui praktikoje, teikia inovacinius pasiūlymus.
Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementu metodu.
Daleliu aglomeracijos proceso skaitinio modelio testavimas.
B25-1 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių atliekų paviršiaus kapinyno Stabatiškių km. Visagino sav. statybos projektas.
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje.
Laboratorijos kontaktai
 
Adresas J. Basanavičiaus g. 28, 2-112 kab.
Telefonas (8 5) 251 2372
Vidinis telefonas 9372
El. paštas mmi@vgtu.lt
Darbo laikas
 
I 8:00 - 16:45
II 8:00 - 16:45
III 8:00 - 16:45
IV 8:00 - 16:45
V 8:00 - 15:30
Žemėlapis
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
dr. Raimondas Jasevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4752
Vietinis telefonas 9752
doc. dr. Algirdas Maknickas, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2372
Mobilus 8 604 77 700
Vietinis telefonas 9372
dr. Evaldas Zdancevičius, jaunesnysis mokslo darbuotojas
  • Puslapio administratoriai:
  • Miglė Staškūnienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Ona Lukoševičienė
  • Darius Vainorius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė