Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Eksperimentinės mechanikos laboratorija

Eksperimentinės mechanikos laboratoriją Mašinų gamybos katedroje 1993 m. lapkričio 16 d. įkūrė prof. habil. dr. Vladas VEKTERIS.
Mokslinės veiklos kryptys
 • Dinaminių procesų tyrimai,
 • Eksperimentiniai ir teoriniai mechatroninių sistemų tyrimai,
 • Taikomoji mechanika (theoretical, numerical, and experimental study of the response of solids and fluids to external forces),
 • Vibracijos ir akustika.
Teikiamos paslaugos:
Laboratorija atlieka įvairių mechaninių sistemų: kompresorinių stočių, dujų pumpavimo stočių, siurblinių, orapūčių, elektros variklių, vidaus degimo variklių, turbinų, turbovariklių, turbogeneratorių, technologinių įrengimų (staklės ir pan.), vagonų, lokomotyvų, mechaninių prietaisų, spausdinimo-poligrafijos mašinų, automobilių ir jų mazgų vibrodiagnostiką ir monitoringą. Sprendžia triukšmo šaltinių išaiškinimo, analizės ir slopinimo problemą, atlieka elektroakustinius tyrimus. Be to, atlieka tribologinių nuostolių tyrimus energijos perdavimo sektoriuje, transporte ir bendrojoje mašinų gamyboje, nustato dilimo priežastis, rekomenduoja ilgaamžiškumo padidinimo būdus ir reikalingus tepalų priedus bei energijos taupymo metodus; matuoja apšviestumą ir parenka šviestuvų išdėstymą darbo vietose, vykdo besisukančių detalių balansavimą darbo vietoje.
 
Dėl šių paslaugų vykdymo sąlygų teiraukitės darbo dienomis telefonu: +370 5 251 2372  arba elektroniniu paštu: paulius.ragauskas@vgtu.lt
 
Atlikti darbai
 
Tikslių mechatroninių sistemų dinamika
Rastrinio paviršiaus padengimo įtaisas
Paskelbtos „Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį 
 
1.Jurevičius Mindaugas; Skeivalas Jonas; Kilikevičius Artūras; Turla Vytautas. Vibrational analysis of length comparator. Measurement. Vol. 103 (2017), p. 10-17.
2.Kilikevičius Artūras; Kasparaitis Albinas. Dynamic research of multi-body mechanical systems of angle measurement. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. 18, 8 (2017), p. 1065-1073.
3.Kilikevičius Artūras; Jurevičius Mindaugas; Skeivalas Jonas; Kilikevičienė Kristina; Turla Vytautas. Vibrational analysis of angle measurement comparator. Signal, Image and Video Processing. London: Springer. ISSN 1863-1703. Vol. 10, iss. 7 (2016), p. 1287-1294.
4.Šiaudinytė Lauryna; Kilikevičius Artūras; Sabaitis Deividas; Grattan Kenneth Thomas Victor. Modal analysis and experimental research into improved centering – leveling devices. Measurement. Vol. 88 (2016), p. 9-17.
5.Kilikevičius Artūras; Kasparaitis Albinas; Lazdinas Rimantas; Kilikevičienė Kristina. Kinematic and dynamic errors during the measurement of linear displacements using the angle transducers. Vol. 22, Nr. 3 (2016), p. 212-216.
6.Kasparaitis Albinas; Kilikevičius Artūras; Vėžys Joris; Prokopovič Valdemar. Dynamic research of angle measurement comparator. Journal of vibroengineering. Vol. 16, iss. 5 (2014), p. 2287-2296. 
Dinaminės vibroizoliacinio stalo charakteristikos
Paskelbtos „Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį
 
1.Jurevičius Mindaugas; Turla Vytautas; Bureika Gintautas; Kilikevičius Artūras. Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibration isolating table. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Vol. 17, iss. 2 (2015), p. 260-265.
2.Jurevičius Mindaugas; Kilikevičius Artūras; Berba Michail. Impact of external excitations on the dynamic properties of negative-stiffness vibration isolation table. Journal of vibroengineering. Vol. 13, iss. 2 (2011), p. 352-357.
3.Kilikevičius Artūras; Jurevičius Mindaugas; Berba Michail. Research of dynamics of a vibration isolation platform. Journal of vibroengineering. Vol. 12, iss. 3 (2010), p. 361-367.
Tiltų ir pastatų dinamika
Paskelbtos „Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį 
 
1.Skeivalas Jonas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičius Artūras; Turla Vytautas. An analysis of footbridge vibration parameters. Measurement. Vol. 66 (2015), p. 222-228.
2.Bačinskas Darius; Turla Vytautas; Kilikevičius Artūras; Ragauskas Paulius; Jurevičius Mindaugas. Dynamic testing of railway truss bridge. Journal of vibroengineering. Vol. 16, iss. 6 (2014), p. 2649-2657.
3.Bačinskas Darius; Kamaitis Ipolitas Zenonas; Kilikevičius Artūras. A sensor instrumentation method for dynamic monitoring of railway bridges. Journal of vibroengineering. Vol. 15, iss.1 (2013), p. 176-184.
Žmogaus kūno dinamika
Paskelbtos „Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį 
 
1. Kilikevičius Artūras; Malaiškaitė Donata; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva; Kuktaitė Raminta. Application of accelerometry in the research of human body balance. Journal of vibroengineering. Vol. 14, iss.4 (2012), p. 1892-1897.
2. Kilikevičius Artūras; Griškevičius Julius; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Physiological factors in the stability of body posture. Journal of vibroengineering. Vol. 13, iss. 4 (2011), p. 850-855
3. Kilikevičius Artūras; Griškevičius Julius; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Investigation of static balance before and after physical activity. Journal of vibroengineering. Vol. 13, iss. 4 (2011), p. 844-849. 
 • „Interdisciplinary project based learning of space science and technology for university students“ (ESA Contract No. 4000115705/15/NL/NDe). 2016–2018 m. 
 • "Leonardo da Vinci" program. Project „UPTRONIC“. 2007–2010 m..
 • "Investigation of Vibroacoustic characteristics of Machining centers ", 2014, VP2-1.3-AM-05-K "Inočekiai LT" project. 
 •  „Investigation of the Vibration Characteristics of Different Types and Characteristics Safety Products“.2014, VP2-1.3-AM-05-K "Inočekiai LT" project. 
 • „Investigation of dynamic characteristics of the suppression system used in Firearm “. 2014, VP2-1.3-AM-05-K "Inočekiai LT" project. 
 • „Investigation of dynamic characteristics of the Solar cells and their fixing systems “. 2014, VP2-1.3-AM-05-K "Inočekiai LT" project. 
 • „Investigation of working conditions and designing methodology of vibration conveyors“. 2013, VP2-1.3-ŪM-04-K "Inočekiai LT" project.
 • 2013 and 2014 Manager of Contests Summer Practice of the Lithuanian Science Council.
 • „High Average Power Multiple-fiber Pumping Femtosecond Parametric Light Amplifier (INTEGRA)“. High-tech contract No.B-42/2012. 2012 m.
 • Development of a mechatronic system for the measurement of accuracy of angular measuring systems. 2008 04 21 No. B-32/2008 contract with a VMS fund. 2008-2011.
 • „Research and Development of the Precision Length Calibration Systems“, ATP program, VMS fund, Reg. No. B–07039. 2003-2005.  
 • Ultrasonic motors. Mechatronic piezo-systems. Mechatronic system control. 1997–2004 m. Korea Institute of Science and Technology (KIST). VPU (LEU) 
 • Piezoelectric actuators for Flip-Chip bonding technology. Germany. 2005–2010 m. 
 • The scientific work on 111 National Program on „High power piezoelectric motors research and development“. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Jiangsu, China.
 • Development and research of an ultrasonic bioreactor for algae cell ultrasonication. 
 • Micro sensors, micro actuators and controllers for mechatronics systems (Go-Smart). 
 • Development of ultrasonic piezo-mechanical systems for transporting, dividing and dosing liquids. 
 • Improving the training of mechatronics-related engineering specialists, improving the skills of instructors, promoting mobility and student inter-institutional co-operation. 
 • Development of mechatronics related areas of science and studies. 
 
Laboratorijos kontaktai
 
Adresas J. Basanavičiaus g. 28, 2-209 kab.
Telefonas (8 5) 251 2372
Vidinis telefonas 9372
El. paštas mmi@vgtu.lt
Darbo laikas
 
I 8:00 - 16:45
II 8:00 - 16:45
III 8:00 - 16:45
IV 8:00 - 16:45
V 8:00 - 15:30
Žemėlapis
doc. dr. Artūras Kilikevičius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0594
Vietinis telefonas 9373
doc. dr. Sergejus Borodinas, vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Darius Zabulionis, mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2372
Vietinis telefonas 9372

Medžiagų tyrimo laboratorija

Medžiagų tyrimo laboratorija – Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslo instituto padalinys, įkurtas 2017 m. optimizuojant VGTU padalinių struktūrą. Mokslo laboratorija randasi VGTU Mechanikos fakulteto rūmuose.  Ši Mechanikos mokslo instituto laboratorija  suformuota reorganizuojant  VGTU Mechanikos fakulteto Medžiagotyros ir suvirinimo katedros Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratoriją.  Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija veikė 2014 -2017 m. buvusio Suvirinimo ir medžiagotyros problemų instituto (SMPI) bazėje, kuris savo veiklą pradėjo dar 1994 m.
Institutas nuo savo įkūrimo  teikdavo mokslinę, techninę bei ekspertinę paramą Lietuvos valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Lietuvos teisinėms institucijoms, draudimo kompanijoms, LR Ūkio misterijos pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms, Lietuvos verslo ir pramonės sektoriui.
Institute buvo aktyviai dirbama ir profesinio rengimo srityje. Nuo 2007 m. institutas įgijo pripažinto Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) suvirinimo personalo mokymo centro (ATB) statusą. Ši VGTU mokymo centrą akreditavo ir veiklos priežiūrą iki šiol vykdo Slovėnijos ANB. Šią veiklą ir dabar sėkmingai vykdoma laboratorijoje, kur periodiškai pagal partvirtintas IIW mokymo programas rengiami ir sertifikuojami kelių kategorijų suvirinimo specialistai: Tarptautiniai suvirinimo inžinieriai (IWE) ir Tarptautiniai suvirinimo technologai (IWT). Plečiant veiklos sritį laboratorijoje nuo 2013 m. bendradarbiaujant su Slovėnijos suvirinimo institutu (IZV) pagal patvirtintas mokymo programas rengiami neardomosios kontrolės specialistai pagal EN ISO 9712 standarto ir PED direktyvos reikalavimus. Mokymų dalyviai įgyja atitinkančią EN ISO 9712 standartą ir PED direktyvas kvalifikaciją ir tai patvirtinančius sertifikatus. Laboratorijos  ekspertai yra Lietuvos standartizacijos departamento ,,Suvirinimas ir medžiagotyra” technikos komiteto 41 TK nariai, ,,Dujų balionai ir kriogeniniai indai" 63 TK nariai. Laboratorijos darbuotojai aktyviai dalyvauja suvirinimo ir medžiagotyros srities techninės norminės dokumentacijos rengime ir įteisinime Lietuvoje.
Medžiagų tyrimo laboratorijoje yra mikroskopijos, cheminės analizės, mechaninių bandymų, neardomosios kontrolės ir technologinė įranga. Mokslinį darbą koordinuoja laboratorijos vedėjas, sudarydamas laikinas mokslines grupes iš atitinkamos medžiagotyros, mechanikos, pramonės ar suvirinimo inžinerijos srities VGTU specialistų, kurie atlieka mokslinius, užsakomuosius ir ekspertinius darbus.
Mokslinės veiklos kryptys
 • Pažangių elektrotechninių  medžiagų tyrimai;
 • Konstrukcinių metalinių ir nemetalinių  medžiagų tyrimai;
 • Polimerinių ir kompozicinių  medžiagų tyrimai; 
 • Dangų, suvirinimo, terminio apdorojimo technologijų kūrimas;
 • Potencialiai pavojingų ir  eksploatuojamų ekstremaliomis sąlygomis konstrukcijų tyrimas ir projektavimas
Teikiamos paslaugos
 • Konsultacijos įvairių metalų suvirinimo klausimais, metalų terminio apdorojimo klausimais;
 • Suvirinimo technologijų  rengimas;
 • Suvirinimo technologijų  normatyvinės dokumentacijos analizė ir ruošimas;
 • Suvirintų konstrukcijų ir  suvirintųjų jungčių projektavimas ir modeliavimas, naudojant baigtinių elementų bei  kitus skaičiavimo metodus;
 • Mechanizmų ir suvirintų  konstrukcijų suirimo priežasčių tyrimai;
 • Suvirintų konstrukcijų  inspekcija ir neardomoji kontrolė;
 • Įvairių metalų cheminė analizė;
 • Konsultacijos EN ir ISO bazinių  suvirinimo standartų taikymo klausimais;
 • Medžiagų ir suvirintų jungčių ir medžiagų mechaniniai bandymai bei mikroskopiniai tyrimai
 
Dėl šių paslaugų vykdymo sąlygų teiraukitės darbo dienomis telefonu: +370 5 2745053, faksu +370 5 2744740  arba elektroniniu paštu: nikolaj.visniakov@vgtu.lt
 • Antrojo Ignalinos AE bloko saugumo analizės ataskaitos (SAR-2) ekspertizė (užsakomasis). 2004 m. pagal subrangos sutartį Nr.7829/03 tarp VATESI-KTU-VGTU atliktas mokslinis tiriamasis darbas (projektas RSR-2). Užduotis - Ignalinos atominėje elektrinėje taikomų “Eksploatacinių normų, taisyklių ir procedūrų analizę”. 2004 m. atlikti darbai pagal skyriaus TG12 “Saugos priimtinumo pagrįstumo įvertinimas” ir TG13 “Santrauka” užduotį.
 • Dokumentų, susijusių su Ignalinos AE vykdomu projektu (1-ojo energijos bloko kuro išdeginimo 2-ojo IAE energijos bloko reaktoriuje) ekspertizė (užsakomasis). Subrangos sutartis Nr. 300S412 tarp VATESI-FI-VGTU.
 • Ignalinos AE neprojektinių avarijų analizės dokumentų ekspertizė (užsakomasis).  Subrangos sutartis Nr. 1116-AP tarp VATESI-FI-VGTU.
 • RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinių vamzdynų, kuriuose galimas tarpkristalinis korozinis trūkinėjimas, veikiant įtempiams, saugos įvertinimo reikalavimus P-2004-01 siūlių su įtrūkimais paliktų tolimesnei eksploatacijai saugos įvertinimo, ekspertinė analizė (užsakomasis). Subrangos sutartis Nr. 1679-AP tarp VATESI-KTU-VGTU.
 • PHARE projektas ZZ9819-LT/TS/04-0001 ,,Parama stiprinant Lietuvos techninės paramos organizacijas reaktoriaus vientisumo, kontrolės ir valdymo bei įrenginių senėjimo valdymo srityse” Projekto trukmė: 2003-2004 metai. Suvirinimo ir medžiagotyros problemų institutas (VGTU) šiame projekte dalyvavo ekspertinėje veikloje iš VATESI pusės.
 • 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”. Projektas ,,Suvirinimo specialybės inžinierinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus”. 2006-2008 m.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa. Projektas “Funkcionuojančių ekstremaliomis sąlygomis nano- ir mikroelektroninių įtaisų defektų tyrimas”. Vykdymo terminai 2007-2008 m.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa. Projektas “Elektroninių sistemų apsaugos nuo vibracijų ir smūgių nano technologijų sukūrimas ir tyrimas” Vykdymo terminai 2009-2010 m.
 • Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa. Projektas ,, SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus modifikavimo tyrimai“ TAP-LB-14-035. Vykdymo terminai 2016-2017 m.
 
Laboratorijos kontaktai
 
Adresas J. Basanavičiaus g. 28, 2-101 kab., 2-102 kab., 2-103 kab.
Telefonas (8 5) 274 5053
Vidinis telefonas 9053
El. paštas mmi@vgtu.lt
Darbo laikas
 
I 8:00 - 16:45
II 8:00 - 16:45
III 8:00 - 16:45
IV 8:00 - 16:45
V 8:00 - 15:30
Žemėlapis
doc. dr. Nikolaj Višniakov, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5053
Vietinis telefonas 9053
Antanas Fursenko, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Skaitinio modeliavimo laboratorija

Skaitinio modeliavimo laboratorija Mechanikos mokslo instituto padalinys, įkurtas 2012 m. kartu su institutu.
Mokslinės veiklos kryptys
 
    Dalelių tyrimai
    Biosistemų tyrimai
    Bioaudinių tyrimai
    Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas.
    Mechaninių daugiafizikinių terpių ir struktūrų diskrečiųjų elementų modeliai.
 
Teikiamos paslaugos
 • Atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus skaitinio modeliavimo srityje,
 • Dalyvauja tarptautinėse mokslo programose, palaiko ryšius su užsienio valstybių mokslo centrais,
 • Kuria ir realizuoja naują programinę įrangą, skirtą inžinerinių sistemų, technologinių procesų modeliavimui, tyrimui, projektavimui, konsultuoja vartotojus,
 • Naudoja mokslinių darbų rezultatus jų diegimui praktikoje, teikia inovacinius pasiūlymus.
 
 
Dėl šių paslaugų vykdymo sąlygų teiraukitės darbo dienomis telefonu: +370 5 251 2372  arba elektroniniu paštu: algirdas.maknickas@vgtu.lt
 • EU East-West Cooperation Program "Access to Large Scale Facilities”. „Shaking Table Tests of the High-Strength Reinforced Concrete Columns“. Coordinator: National Laboratory of Civil Engineering (LNEC), Portugal. 1998-1999..
 • Nordic Energy Program. “Computed Aided Modelling of District Heating”.  Lund Institute of Technology, Sweden,  2001-2002.
 • PHARE program. Project “Assistance program to VATESI and its TSOs in structural dynamics analysis”. VGTU part “Seismic analysis of Ignalina NPP reactor building”. Coordinator: VTT (Finnland). Participants: Scanscott (Sweden): SIP (Sweden); Crea Consuktants (UK); Lithuanian Energy Institute (Lithuania); Kaunas University of Technology (Lithuania); Geology Institute(Lithuania). 2003-2005.
 • FP-5 program, CURE "Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education". Project Coordinator: Technical University Gdansk. 2002-2006.
 • FP-7 project [NMP.2011.4.0-5] INNVIN „Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN“. Coordinator: The European Virtual Institute on Knowledge-based multifunctional materials (KMM-VIN), Belgium, 2012 – 2015.
 • A Polish-Lithuanian joint research project of Academies of Sciences. “Discrete element modelling of granular materials and particulates. Partner: Institute of Fundamental Technological Research of Polish Academy of Sciences (IPPT PAN), Poland, 2013-2016. 
 • Lithuanian State Science and Studies Foundation. “Strong magnetic and electric field effects in quantum structures of manganese oxide thin layers of Investigation”, Coordinator: Institute of Semi-Conductor Physics. VGTU part “Gas shock tube membranes decay and strong magnetic field generator of the induction coil magnetic-mechanical model of”. 2002-2004.
 • Lithuanian State Science and Studies Foundation. "Unsteady thermo-hydraulic processes of heat supply networks research”. Coordinator: VGTU, partner: Lithuanian Energy Institute. 2005-2006.
 • Lithuanian State Science and Studies Foundation. Methodology of non-designed events in   Ignalinos NPP I and II energy buildings”, VGTU part: “Evaluation of seismic hazards for energy buildings”. Coordinator: Lithuanian Energy Institute, partner: Vytautas Magnus university, 2007-2008,
 • Lithuanian State Science and Studies Foundation. “Multi-spherical model of ellipsoidal particle and its implementation of DEM program”. Contractor VGTU. 2008 2009.
 • RI-223807, BALTICGRID-II, BalticGrid Second Phase, Seventh Framework Programme, in the 'Research infrastructures' activity area, FP7-INFRA-2007-1.2.3: e-Science Grid infrastructures, 1/05/2008 to 30/04/2010, Scientific representative of the Project's co-ordinator: Dr Åke Edlund, KTH.
 • 2013-2015 Project of Lithuanian Research Council "Modeling of acoustic effects of aerosol particles system by discrete element method". application registration number. MIM-13204, the term: 2013-2015. CEO: Mr Kačianauskas participant A.A. Maknickas Value: 81557 EUR
 • 2014-2016 Project of Lithuanian Research Council of scientists groups "Simulation of Blood flow through the aortic valve for an individual patients" (Reg. MIM-14414, contract no. MIM-052/2014). 2014.03-2016.12. Financing amount
 
Laboratorijos kontaktai
 
Adresas J. Basanavičiaus g. 28, 2-112 kab.
Telefonas (8 5) 251 2372
Vidinis telefonas 9372
El. paštas mmi@vgtu.lt
Darbo laikas
 
I 8:00 - 16:45
II 8:00 - 16:45
III 8:00 - 16:45
IV 8:00 - 16:45
V 8:00 - 15:30
Žemėlapis
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
dr. Raimondas Jasevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4752
Vietinis telefonas 9752
doc. dr. Algirdas Maknickas, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2372
Mobilus 8 604 77 700
Vietinis telefonas 9372
Oleg Ardatov, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2372
Vietinis telefonas 9372
  • Puslapio administratoriai:
  • Miglė Staškūnienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Ona Lukoševičienė
  • Darius Vainorius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė