Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Kvalifikacinis darbas
Tema: Mechaninių daugiafizikinių terpių ir struktūrų diskrečiųjų elementų modeliai. 2012-06-01 – 2017-05-31.
Vadovas – prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas.
Vykdytojai: dr. Algirdas Maknickas, dr. Darius Markauskas, dr. Darius Zabulionis, dr. Raimondas Jasevičius (2012-09-17 – 2013-09-01), Oleg Ardatov (2012-09-24 – 2013-08-30), Miglė Staškūnienė (nuo 2013-10-07)
 
Vadovas – prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas.
Vykdytojai: dr. Rimantas Stonkus.
Mokslinės veiklos kryptys
 • Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas.
 • Mechaninių daugiafizikinių terpių ir struktūrų diskrečiųjų elementų modeliai.
 
Instituto veikla:
 • Atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus skaitinio modeliavimo srityje,
 • Dalyvauja tarptautinėse mokslo programose, palaiko ryšius su užsienio valstybių mokslo centrais,
 • Kuria ir realizuoja naują programinę įrangą, skirtą inžinerinių sistemų, technologinių procesų modeliavimui, tyrimui, projektavimui, konsultuoja vartotojus,
 • Naudoja mokslinių darbų rezultatus jų diegimui praktikoje, teikia inovacinius pasiūlymus.

Rimantas Kačianauskas

Rimantas Kačianauskas
 
Mokslinių interesų sritys:
Skaičiuojamoji mechanika, terpių ir struktūrų modeliai, diskrečiųjų elementų metodas, baigtinių elementų metodas, dinamika, irimo mechanika, kontakto mechanika, susietieji uždaviniai.
 
Svarbiausios publikacijos:
 • Gribniak, Viktor; Torres, Lluis; Kaklauskas, Gintaris; Daniūnas, Alfonsas; Kačianauskas, Rimantas; Jakubovskis, Ronaldas. Prediction of concrete shrinkage occurring prior to external loading and effect on short-term constitutive modeling and design / Viktor Gribniak, Lluis Torres, Gintaris Kaklauskas, Alfonsas Daniunas, Rimantas Kacianauskas, Ronaldas Jakubovskis // Advances in Structural Engineering. Hong Kong : Multi Science Publishing. ISSN 1369-4332. Vol. 16, no.6 (2013), p. 1061-1080.
 • Shuppler, C.; Tumonis, Liudas; Kačianauskas, Rimantas; Schneider, M.. Experimental and numerical investigations of vibrations at a railgun with discrete supports / C. Shuppler, L. Tumonis, R. Kačianauskas, M. Schneider // IEEE Transactions on Plasma Science: 16th International Symposium on Electromagnetic Launch (EML) Technology, 15-19 May 2012, Beijing, China. Washington : IEEE. ISSN 0093-3813. ISBN 9781467303064. Vol. 41, no.5 (2013), p. 1508-1513.
 • Kruggel-Emden, H.; Kačianauskas, Rimantas. Discrete element analysis of experiments on mixing and bulk transport of wood pellets on a forward acting grate in discontinuous operation / H. Kruggel-Emden, Rimantas Kačianauskas // Chemical engineering science. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0009-2509. Vol. 92, (2013), p. 105-117.
 • L. Tumonis, M. Schneider, R. Kačianauskas, V. Vadluga. The Structural Mechanics of Rail Guns With Discrete Supports Showing the Influence of DES. IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 39, Nr. 1, 2011, p. 144-148.
 • J. Novickij, S. Balevičius, N. Žurauskienė, R. Kačianauskas, V. Stankevič, Č. Šimkevičius, S. Keršulis, S. Bartkevičius. Vilnius High Magnetic Field Centre Facilities. J Low Temp Phys, Vol. 159, 2010, p. 406-409.
 • D. Markauskas, R. Kačianauskas, A. Džiugys, R. Navakas. Investigation of adequacy of multi-sphere approximation of elliptical particles for DEM simulations. Granular Matter, Vol. 12, Iss. 1, 2010, p. 107-123.
 • R. Kačianauskas, A. Maknickas, A. Kačeniauskas, D. Markauskas, R. Balevičius. Parallel discrete element simulation of poly-dispersed granular material. Advances in engineering software, Vol. 41, Iss. 1, 2010, p. 52-63.
 • L. Tumonis, M. Schneider, R. Kačianauskas, A. Kačeniauskas. Structural Mechanics in the Case of Discrete Supports. IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 45, No. 1, 2009, p. 475-479.
 • R. Balevičius, R. Kačianauskas, Z. Mroz, I. Sielamowicz. Discrete-particle investigation of friction effecting filling and unsteady/steady discharge in three-dimensional wedge-shaped hopper. Powder Technology, Nr. 187, 2008, p. 159-174.
 • R. Balevičius, A. Džiugys, R. Kačianauskas, A. Maknickas, K. Vislavičius. Investigation of performance of programming approaches and languages used for numerical simulation of granular material by the discrete element method. Computer Physics Communications. 2006, Vol. 175, p. 404-415.

Algirdas Maknickas

Algirdas Maknickas
 
Mokslinių interesų sritys:
Diskretinių elementų metodo taikymas: birių dalelių sistemų ir kietos medžiagos fazės modeliavimas. Atominių sistemų teorinis tyrimas. Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai. AI taikymai netiesinių laikinių procesų modeliavimui. Bendroji reliatyvumo teorija. Skaičiavimų sudėtingumo teorija.
 
Svarbiausios publikacijos:
 • Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Financial market prediction system with Evolino neural network and delphi method / Nijolė Maknickienė, Algirdas Maknickas // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 403-413.
 • Kačeniauskas, Arnas; Kačianauskas, Rimantas; Maknickas, Algirdas; Markauskas, Darius. Computation and visualization of discrete particle systems on gLite-based grid // Advances in Engineering Software: Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 42, iss. 5 (2011), p. 237-246.
 • 2. Markauskas, Darius; Kačeniauskas, Arnas; Maknickas, Algirdas. Dynamic domain decomposition applied to hopper discharge simulation by discrete element method // Information Technology and Control. ISSN 1392-124X. Vol. 40, no. 4 (2011), p. 286-292.
 • 3. Kacianauskas, R.; Maknickas, A.; Kačeniauskas, A.; Markauskas, D.; Balevičius, R. 2010. Parallel discrete element simulation of poly-dispersed granular material // Advances in Engineering Software Elsevier SCI LTD: England. ISSN 0965-9978. Vol. 41, iss. 1 (2010), p. 52-63.
 • 4. A. Kačeniauskas, R. Kačianauskas, A. Maknickas, D. Markauskas. Computation and visualization of poly-dispersed particle systems on gLite grid // Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering, held at Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs, Hungary, 6-8 April 2009 Civil-Comp Ltd, Stirlingshire, United Kingdom. (Civil Comp Proceedings, iss. 90, 1759-3433). ISBN 9781905088287. 2009, p. 283-300.
 • 5. Maknickas, Algirdas. Modelling of elasticity properties of solids by the discrete element method : summary of doctoral dissertation : technological sciences, mechanical engineering (09T) / Algirdas Maknickas ; Vilnius Gediminas Technical University. Technika: Vilnius, 2009. 24 p.
 
 

Darius Markauskas

Darius Markauskas
 
Mokslinių interesų sritys:
Diskretinių elementų metodas, programavimas, baigtinių elementų metodo taikymai.
 
Svarbiausios publikacijos:
 • Zabulionis, Darius; Kačianauskas, Rimantas; Markauskas, Darius; Rojek, J.. An investigation of nonlinear tangential contact behaviour of a spherical particle under varying loading / D. Zabulionis, R. Kačianauskas, D. Markauskas, J. Rojek // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical sciences. Warszaw : Polish Academy of Sciences. ISSN 0239-7528. Vol. 60, no. 2 (2012), p. 265-278.
 • Markauskas, Darius; Kačianauskas, Rimantas. Investigation of rice grain flow by multi-sphere particle model with rolling resistance / D. Markauskas, R. Kačianauskas // Granular matter New York : Springer. ISSN 1434-5021. Vol. 13, iss. 2 (2011), p. 143-148.
 • Kačeniauskas, Arnas; Kačianauskas, Rimantas; Maknickas, Algirdas; Markauskas, Darius. Computation and visualization of discrete particle systems on gLite-based grid / Arnas Kačeniauskas, Rimantas Kačianauskas, Algirdas Maknickas, Darius Markauskas // Advances in engineering software Oxford, England : Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 42, iss. 5 (2011), p. 237-246. Prieiga per internetą:
 • Kačianauskas, Rimantas [Kacianauskas, R.]; Maknickas, Algirdas; Kačeniauskas, Arnas [Kaceniauskas,A.]; Markauskas, Darius; Balevičius, Robertas. Parallel discrete element simulation of poly-dispersed granular material / R. Kačianauskas, A. Maknickas, A. Kačeniauskas, D. Markauskas, R. Balevičius // Advances in Engineering Software Elsevier SCI LTD: England. ISSN 0965-9978. Vol. 41, iss. 1 (2010), p. 52-63.
 • Markauskas, Darius; Kačianauskas, Rimantas. Investigation of the geometric rolling resistance in DEM simulations of piling / D. Markauskas, R. Kačianauskas // Journal of vibroengineering. Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 11, iss. 3 (2009), p. 482-490.
 • Baušys, Romualdas; Dundulis, Gintautas; Kačianauskas, Rimantas; Markauskas, Darius; Rimkevičius, Sigitas; Stupak, Eugeniuš; Stupak, Stanislav; Šliaupa, Saulius. Sensitivity of dynamic behaviour of the FE model: case study for the Ignalina NPP reactor building / R. Baušys, G. Dundulis, R. Kacianauskas, D. Markauskas, S. Rimkevicius, E. Stupak, S. Stupak, S. Šliaupa // Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 14, no. 2 (2008), p. 121-129.

Darius Zabulionis

Darius Zabulionis
 
Mokslinių interesų sritys:
Medžiagų modeliavimas, sluoksniuotųjų konstrukcijų mechanika, sluoksniuotųjų sienų išorinių sluoksnių pleišėjimas.
 
Svarbiausios publikacijos:
 • Zabulionis, Darius; Kizinievič, Olga; Feo, Luciano. An analysis of the stress–strain state of a timber–concrete T cross section // Composites. Part B: Engineering. Oxford : Elsevier B.V. ISSN 1359-8368. Vol. 45, iss.1 (2013), p. 148-158.
 • Zabulionis, Darius; Kačianauskas, Rimantas; Markauskas, Darius; Rojek, J.. An investigation of nonlinear tangential contact behaviour of a spherical particle under varying loading // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical sciences. Warszaw : Polish Academy of Sciences. ISSN 0239-7528. Vol. 60, no. 2 (2012), p. 265-278.
 • Kizinievič, Olga [Kizinievich, O.A.]; Kizinievič, Viktor [Kizinievich, V.G.]; Zabulionis, Darius [Zabulenis, D.R.]. Use of rubber crumb in the production of building ceramic // Glass and ceramics. New York : Springer New York. ISSN 0361-7610. Vol. 68, no. 7-8 (2011), p. 227-230.
 • Zabulionis, Darius; Kačianauskas, Rimantas; Markauskas, Darius. Numerical study of tangential contact behaviour of spherical particle // 19th international conference on computer methods in mechanics CMM-2011 : 9-12 May 2011, Warsaw, Poland : short papers. Warsaw : Warsaw University of Technology, 2011. ISBN 9788372079435. p. [1-2].
Kuranovas, Artiomas; Šaučiuvėnas, Gintas [Sauciuvenas, Gintas]; Zabulionis, Darius. New test data, production and testing technologies of composite concrete-filled steel tubes // Eurosteel 2008 : 5th European conference on steel and composite structures: research - practice - new materials : 3rd to 5th September 2008 Graz, Austria: proceedings / Graz University of Technology (Austria), University of Ljubljana (Slovenia), Vienna University of Technology (Austria). Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008. ISBN 92014700090. p. 303-308.

Rimantas Stonkus

Rimantas Stonkus
 
Mokslinių interesų sritys:
Irimo mechanika, struktūrų dinamika, baigtinių elementų metodo taikymas.
 
Svarbiausios publikacijos:
Stonkus, Rimantas; Kačianauskas, Rimantas; Schneider, Markus. 3D FEM simulation of electromagnetic railgun structure dynamics / Rimantas Stonkus, Rimantas Kačianauskas, Markus Schneider // 20th international conference on computer methods in mechanics (CMM-2013), 27-31 August, 2013, Poznan, Poland: short papers. Poznan : Poznan University of Technology, 2013. ISBN 9788389333513. p. [393-394].
Leonavičius, Mindaugas; Stonkus, Rimantas; Kliukas, Romualdas; Petraitis, Gediminas. Evaluating the fracture strength of welded joints based on their limit states under high-cycle stresses / Mindaugas Leonavičius, Rimantas Stonkus, Romualdas Kliukas, Gediminas Petraitis // The Journal of strain analysis for engineering design. London : SAGE Publications Ltd. ISSN 0309-3247. Vol. 47, no. 8 (2012), p. 553-561.
Gildutis, Paulius; Kačianauskas, Rimantas; Schneider, Markus; Stupak, Eugeniuš; Stonkus, Rimantas. Deformation analysis of railgun cross-section / P. Gildutis, R. Kačianauskas, M. Schneider, E. Stupak, R. Stonkus // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. T. 18, nr. 3 (2012), p. 259-265. 
Kliukas, Romualdas; Leonavičius, Mindaugas; Petraitis, Gediminas; Stonkus, Rimantas. The investigation of high-cycle loading from the perspective of seismology / R. Kliukas, M.K. Leonavicius, G. Petraitis, R. Stonkus // Proceedings of 15th world conference on earthquake engineering (15 WCEE) Lisbon, Portugal, 24-28 Septemper, 2012. Lisbon : International Association for Earthquake Engineering, 2012. p. [1-8].
Stonkus, Rimantas; Leonavičius, Mindaugas Kazimieras; Petraitis, Gediminas; Stupak, Stanislav. High-cyclic failure analysis of welded cast iron plates / R. Stonkus, M. Leonavičius, G. Petraitis, S. Stupak // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, T. 17, nr. 2, p. 120-125. 
Stonkus, Rimantas; Leonavičius, Mindaugas Kazimieras. The high cyclic failure analysis of welded joints of CT specimens / Rimantas Stonkus, Mindaugas Leonavičius // Mechatronic Systems and Materials : materials production technologies : selected, peer reviewed papers from the 5th International conference on mechatronic systems and materials MSM 2009, which was held in Vilnius, Lithuania, from 22 to 25 October 2009 / Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd. (Solid State Phenomena, Vol. 165, ISSN 1012-0394). ISBN 9783908451860. Vol. 165 (2010), p. 183-188.
Stonkus, Rimantas; Stupak, Eugeniuš]; Leonavičius, Mindaugas. Determination of high cyclic fracture parameters of CT specimens of welded joints with different crack front / R. Stonkus, E. Stupak, M. Leonavičius // Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 1822-2951. p. 439-444.
Stonkus, Rimantas; Leonavičius, Mindaugas; Krenevičius, Algimantas. Cracking threshold of the welded joints subjected to high-cyclic loading / R. Stonkus, M. Leonavičius, A. Krenevičius // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, Nr. 2(76), p. 5-10.
Krenevičius, Algimantas; Leonavičius, Mindaugas; Stonkus, Rimantas. Crack resistence of welds of various types / Algimantas Krenevičius, Mindaugas Kazimieras Leonavičius, Rimantas Sonkus // Eurosteel 2008 : 5th European conference on steel and composite structures: research - practice - new materials : 3rd to 5th September 2008 Graz, Austria : proceedings / Graz University of Technology (Austria), University of Ljubljana (Slovenia), Vienna University of Technology (Austria). Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008. ISBN 92014700090. p. 911-916.
Krenevičius, Algimantas; Leonavičius, Mindaugas; Petraitis, Gediminas; Gutauskas, Marius; Stonkus, Rimantas. Strength of differently cooled cast iron subjected to cyclic loading / A. Krenevičius, M. Leonavičius, G. Petraitis, M. Gutauskas, R. Stonkus // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2007, Nr. 4(66), p. 18-22.
 

Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementu metodu

 
 
 
 
 
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokslininkų grupių projektas Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu DEMAKU 2013.05.02 2015.09.30 prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
  • Puslapio administratoriai:
  • Miglė Staškūnienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Ona Lukoševičienė
  • Darius Vainorius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus