Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Dr. Raimondo Jasevičiaus podoktorantūros stažuotės rezultatų viešinimas

Dr. Raimondo Jasevičiaus podoktorantūros stažuotės rezultatų viešinimas
Dr. Raimondo Jasevičiaus podoktorantūros stažuotės rezultatų viešinimas

Programinė įranga DEM-ACOUSTICS

Mechanikos mokslo institute 2013-2015 m. vykdant  Lietuvos mokslo tarybos projektą "Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementu metodu" Nr. MIP-13204  (projekto vadovas prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas) sukurta originali programinė įranga dalelių sistemos fluide skaitiniams dinamikos tyrimams atlikti, esant išoriniam akustiniam poveikiui. Nuorodos į programos kodo archyvą ir trumpą aprašymą pateiktos aukščiau. Programa parašyta objektiškai orientuota fortran 2003 programavimo kalba ir gali būti kompiliuojama gnu fortran ar Intel (c) fortrano kompiliatoriais. Vartotojiškai sąsajai panaudota python skriptinė programavimo kalba. Išsamesnę informaciją rasite  trumpame programos aprašyme.
Kontaktinis asmuo
Vyr.m.b. dr. Algirdas Maknickas
Mechanikos mokslo institutas
  • Puslapio administratoriai:
  • Miglė Staškūnienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Ona Lukoševičienė
  • Darius Vainorius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė