Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR POTENCIALAS
Mokslinių tyrimų kryptys
 1. Mechaniniai ir mechatroniniai įtaisai ir procesai.
 2. Mechaninių, mechatroninių ir biomechatroninių sistemų, medžiagų ir technologinių procesų tyrimas, projektavimas ir tobulinimais.
 3. Mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika.
 4. Vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika.
 5. Inovacijų vadyba.
 6. Inovacijų vadyba ir plėtra pramonės įmonėse.
 7. LEAN valdymo sistema ir inovacijų plėtra.
 8. Kūrybiškumo skatinimo įrankių kūrimas.
 9. Organizacinės elgsenos įtakos inovacinei veiklai tyrimai.
Teikiamos paslaugos
 • Pramoninių objektų, tribologinių, mechaninių ir mechatroninių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika;
 • Tribologiniai (t.y. tepimo medžiagų, trinties, dilimo, trinties porų) tyrimai;
 • Signalų analizė; Vibracijų matavimai ir analizė; Triukšmo matavimai ir analizė;
 • Mašinų ir įrengimų techninio stovio monitorizacija; Mašinų gedimų diagnostika;
 • Vibraciniai bandymai vibrostendu;
 • Rotorių balansavimas (statinis, dinaminis, savo atramose, balansavimo staklėse);
 • Projektavimo, konstravimo ir gamybos darbai;
 • Mechaninio apdirbimo technologinių procesų projektavimas;
 • CNC įrengimų operatorių ir technologų mokymo kursai.
Mokslinės ekspertizės
 • Triukšmo ir virpesių tyrimai ir jų mažinimo priemonės bei būdai;
 • Pramonės objektų ir mechatroninių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika;
 • Vibrostendų bandymai; rotorių balansavimas;
 • Tribometriniai, (t. y. tepimo medžiagų trinties, dilimo, trinties porų) tyrimai;
 • Mašinų ir įrenginių projektavimo, konstravimo ir gamybos darbai; mokslinės ekspertizės;
 • Mašinų funkcionavimo kokybės tyrimai.
  • Puslapio administratoriai:
  • Andrius Gedvila
  • Irena Survilaitė Jakštienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė