Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

I pakopos (bakalauro) studijos

2011, 2012, 2013 metais įstojusiems
Studijų kryptis
Studijų programa,
valstybinis kodas
Studijų forma, dėstymo kalba
(jei nenurodyta – lietuvių kalba)
Specializacija
Gamybos inžinerija
Gamybos inžinerija ir valdymas,
612H77001
 
Pramonės įmonių valdymas
Pramonės technologija
Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija,
612H33001
 
Nuolatinės studijos  (lietuvių, anglų kalbomis)
Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Mašinų kokybės kontrolė 
Mašinų projektavimas (tik anglų kalba)
 
2014, 2015 metais įstojusiems
Studijų kryptis
Studijų programa,
valstybinis kodas
Studijų forma,
dėstymo kalba
(jei nenurodyta - lietuvių)
Specializacija
Gamybos inžinerija
Gamybos inžinerija ir valdymas, 612H77001
 
 
Pramonės įmonių valdymas
Pramonės technologija
Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija, 612H33001
 
Nuolatinės studijos  (lietuvių, anglų kalbomis)
Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Mašinų projektavimas (tik anglų kalba)
Metrologija ir matavimai

II pakopos (magistrantūros) studijos

 
 
 
Studijų kryptis
Studijų programa,
valstybinis kodas
Studijų forma, dėstymo kalba
(jei nenurodyta - lietuvių)
Specializacija
Gamybos inžinerija
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba, 621H77002
anglų kalbaDescription: Language of lectures
 
Pramonės inžinerija, 621H77001
anglų ir lietuvių kalbomis 
Description: Language of lecturesDescription: Dėstymo kalba
 
Mechanikos inžinerija, 621H33001
Pramonės technologija
Mechanikos inžinerija
 
anglų ir lietuvių kalbomis 
Description: Language of lecturesDescription: Dėstymo kalba
Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
 
 
STUDIJŲ DALYKŲ MODULIAI  
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
MEMIB11716 Aplinkos apsaugos įrenginiai ir sistemos 7 7 F
MEMIB11052 Apskaita ir auditas 6 6 F
MEMIB11052 Apskaita ir auditas 6 6 I
MEMIB08795 Apskaita ir auditas 6 6 N
MEMIB11717 Atliekų utilizavimo įrenginiai ir sistemos 6 6 F
MEMIB07709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
MEMIB07709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
MEMIB07750 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
MEMIB07750 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
MEMIB11713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMIB11713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
MEMIB11073 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMIB11073 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
MEMIB11754 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMIB11754 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
MEMIB08706 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
MEMIB08706 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
MEMIB08751 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
MEMIB08751 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
MEMIB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 F
MEMIB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 H
MEMIB11084 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 F
MEMIB11084 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 I
MEMIB11855 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 F
MEMIB11855 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 I
MEMIB08707 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
MEMIB08707 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
MEMIB08752 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
MEMIB08752 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
MEMIB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 F
MEMIB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 H
MEMIB11085 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 F
MEMIB11085 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 I
MEMIB11856 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 F
MEMIB11856 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 I
MEMIB11821 Ekologiniai reikalavimai gamybos sistemoms 3 3 F
MEMIB11718 Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai 6 6 F
MEMIB14822 Energijos apskaitos įrenginiai ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas 5 5 F
MEMIB13544 Energijos transformavimo mašinos 6 6 F
MEMIB13544 Energijos transformavimo mašinos 6 6 H
MEMIB13544 Energijos transformavimo mašinos 6 6 I
MEMIB11544 Energijos transformavimo mašinos 6 6 F
MEMIB11544 Energijos transformavimo mašinos 6 6 H
MEMIB11544 Energijos transformavimo mašinos 6 6 I
MEMIB11603 Energijos transformavimo mašinos 6 6 H
MEMIB11064 Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas 3 3 F
MEMIB14004 Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas 5 5 I
MEMIB11064 Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas 3 3 I
MEMIB11063 Gamybos planavimas ir organizavimas 6 6 F
MEMIB11063 Gamybos planavimas ir organizavimas 6 6 I
MEMIB06739 Gamybos procesų automatizavimas 4,5 4,5 D
MEMIB11860 Gamybos procesų automatizavimas 4 4 I
MEMIB06739 Gamybos procesų automatizavimas 4,5 4,5 N
MEMIB11757 Gamybos procesų automatizavimas. Įmonių projektavimas ir integruota gamyba 8 8 F
MEMIB11757 Gamybos procesų automatizavimas. Įmonių projektavimas ir integruota gamyba 8 8 I
MEMIB13645 Gamybos technologijos 6 6 F
MEMIB13645 Gamybos technologijos 6 6 I
MEMIB08735 Įmonių projektavimas ir integruota gamyba 4,5 4,5 D
MEMIB08735 Įmonių projektavimas ir integruota gamyba 4,5 4,5 N
MEMIB11861 Įmonių projektavimas ir integruota gamyba 4 4 I
MEMIB14210 Inovacijos gamyboje 4 4 F
MEMIB14210 Inovacijos gamyboje 4 4 I
MEMIB11061 Inovacijų valdymo pagrindai 3 3 F
MEMIB11061 Inovacijų valdymo pagrindai 3 3 I
MEMIB14002 Inovacijų valdymo pagrindai 3 3 I
MEMIB11731 Įrankių ir įtaisų projektavimas 4 4 F
MEMIB11731 Įrankių ir įtaisų projektavimas 4 4 H
MEMIB11820 Įrenginių surinkimo technologijos 4 4 F
MEMIB11820 Įrenginių surinkimo technologijos 4 4 H
MEMIB13504 Kokybės valdymas 3 3 F
MEMIB13504 Kokybės valdymas 3 3 H
MEMIB13504 Kokybės valdymas 3 3 I
MEMIB08736 Kokybės valdymas ir optimizavimas 4,5 4,5 D
MEMIB08736 Kokybės valdymas ir optimizavimas 4,5 4,5 N
MEMIB11748 Kokybės valdymas ir optimizavimas 5 5 F
MEMIB11748 Kokybės valdymas ir optimizavimas 5 5 I
MEMIB13629 Kompiuterinis technologijų projektavimas 3 3 F
MEMIB13629 Kompiuterinis technologijų projektavimas 3 3 H
MEMIB11851 Kompiuterizuotas technologijų valdymas 3 3 F
MEMIB11851 Kompiuterizuotas technologijų valdymas 3 3 I
MEMIB14001 Kompiuterizuotas technologijų valdymas 3 3 I
MEMIB06796 Kompleksinis gamybos paruošimas (kompleksinis projektas) 4,5 4,5 D
MEMIB06796 Kompleksinis gamybos paruošimas (kompleksinis projektas) 4,5 4,5 N
MEMIB11083 Kompleksinis projektas (kompleksinis gamybos paruosimas) 5 5 F
MEMIB11083 Kompleksinis projektas (kompleksinis gamybos paruosimas) 5 5 I
MEMIB13607 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 4 4 F
MEMIB13607 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 4 4 H
MEMIB13608 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 4 4 F
MEMIB13608 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 4 4 H
MEMIB11723 Mašinų ir prietaisų projektavimas 2 7 7 F
MEMIB11723 Mašinų ir prietaisų projektavimas 2 7 7 H
MEMIB11725 Matavimo informacinės sistemos 6 6 F
MEMIB11724 Matavimo prietaisai ir mašinos 1 6 6 F
MEMIB11827 Matavimo prietaisai ir mašinos 2 4 4 F
MEMIB14828 Matavimo prietaisų ir mašinų projektavimas ir sertifikavimas. Kompleksinis projektas 5 5 F
MEMIB13502 Matavimų teorija ir praktika 5 5 F
MEMIB13501 Matavimų teorija ir praktika 6 6 F
MEMIB13501 Matavimų teorija ir praktika 6 6 H
MEMIB13501 Matavimų teorija ir praktika 6 6 I
MEMIB11305 Matavimų teorija ir praktika 3 3 F
MEMIB11305 Matavimų teorija ir praktika 3 3 H
MEMIB11305 Matavimų teorija ir praktika 3 3 I
MEMIB13403 Matavimų teorija ir praktika 3 3 F
MEMIB11601 Matavimų teorija ir praktika 6 6 H
MEMIB13402 Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos 3 3 F
MEMIB13402 Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos 3 3 H
MEMIB11602 Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos 3 3 H
MEMIB13611 Medžiagų agregatinio būvio keitimo įrenginiai 3 3 F
MEMIB11826 Metrologinio ūkio ir matavimų organizavimas 3 3 F
MEMIB08796 Organizacijų strateginis vystymas 4,5 4,5 N
MEMIB13202 Pažintinė praktika 3 3 F
MEMIB13202 Pažintinė praktika 3 3 H
MEMIB13202 Pažintinė praktika 3 3 I
MEMIB13201 Pažintinė praktika 3 3 F
MEMIB13201 Pažintinė praktika 3 3 H
MEMIB13301 Pažintinė praktika 3 3 H
MEMIB13302 Pažintinė praktika 3 3 H
MEMIB11021 Pažintinė praktika 3 3 F
MEMIB11021 Pažintinė praktika 3 3 I
MEMIB11202 Pažintinė praktika 3 3 F
MEMIB11202 Pažintinė praktika 3 3 H
MEMIB11202 Pažintinė praktika 3 3 I
MEMIB13610 Pjovimo procesai ir įrankiai 3 3 F
MEMIB13610 Pjovimo procesai ir įrankiai 3 3 H
MEMIB11543 Pjovimo teorija ir įrankiai 5 5 F
MEMIB11543 Pjovimo teorija ir įrankiai 5 5 I
MEMIB14003 Pramonės įmonių ir žmogiškųjų išteklių valdymas 4 4 I
MEMIB11051 Pramonės įmonių valdymas 5 5 F
MEMIB11051 Pramonės įmonių valdymas 5 5 I
MEMIB11702 Pramonės rinkodara 4 4 I
MEMIB11777 Pramonės rinkodara ir personalo vadyba 8 8 F
MEMIB11777 Pramonės rinkodara ir personalo vadyba 8 8 I
MEMIB06960 Procesų parametrų matavimai 3 3 D
MEMIB06960 Procesų parametrų matavimai 3 3 N
MEMIB13441 Profesinė praktika 1 6 6 F
MEMIB13441 Profesinė praktika 1 6 6 I
MEMIB11041 Profesinė praktika 1 6 6 F
MEMIB11041 Profesinė praktika 1 6 6 I
MEMIB11412 Profesinė praktika 1 6 6 F
MEMIB11412 Profesinė praktika 1 6 6 H
MEMIB11441 Profesinė praktika 1 6 6 F
MEMIB11441 Profesinė praktika 1 6 6 I
MEMIB13612 Profesinė praktika 2 6 6 F
MEMIB13612 Profesinė praktika 2 6 6 H
MEMIB13642 Profesinė praktika 2 6 6 F
MEMIB13642 Profesinė praktika 2 6 6 I
MEMIB11065 Profesinė praktika 2 6 6 F
MEMIB11065 Profesinė praktika 2 6 6 I
MEMIB11852 Remonto technologijos 4 4 F
MEMIB11852 Remonto technologijos 4 4 H
MEMIB11852 Remonto technologijos 4 4 I
MEMIB13636 Standartai, sertifikavimas ir akreditavimas 3 3 F
MEMIB11082 Strateginio valdymo pagrindai 4 4 F
MEMIB11082 Strateginio valdymo pagrindai 4 4 I
MEMIB11803 Strateginio valdymo pagrindai 4 4 H
MEMIB11803 Strateginio valdymo pagrindai 4 4 I
MEMIB11066 Technologijų projektavimo ir naudojimo vadyba 4 4 I
MEMIB13646 Technologinės įrangos projektavimas 6 6 F
MEMIB13646 Technologinės įrangos projektavimas 6 6 I
MEMIB07940 Technologinės įrangos projektavimas 4,5 4,5 N
MEMIB11646 Technologinės įrangos projektavimas 6 6 I
MEMIB11646 Technologinės įrangos projektavimas 6 6 F
MEMIB07940 Technologinės įrangos projektavimas 4,5 4,5 D
MEMIB14832 Technologinės įrangos projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 5 5 F
MEMIB14832 Technologinės įrangos projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 5 5 H
MEMIB13440 Technologinės mašinos 4 4 F
MEMIB13440 Technologinės mašinos 4 4 I
MEMIB07741 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 4,5 4,5 D
MEMIB07741 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 4,5 4,5 N
MEMIB14853 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 5 5 F
MEMIB14853 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 5 5 I
MEMIB11819 Tribologija 3 3 F
MEMIB11819 Tribologija 3 3 H
MEMIB11819 Tribologija 3 3 I
MEMIB07714 Ūkinė teisė 4,5 4,5 N
MEMIB11081 Ūkinė teisė 3 3 F
MEMIB11081 Ūkinė teisė 3 3 I
MEMIB11067 Visuotinė kokybės vadyba 4 4 H
MEMIB11067 Visuotinė kokybės vadyba 4 4 I
MEMIB11667 Visuotinė kokybės vadyba 4 4 H
MEMIB11667 Visuotinė kokybės vadyba 4 4 I
MEMIB11062 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 3 F
MEMIB11062 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 3 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
MEMIM13320 Aplinkos apsaugos sistemos 9 9 F
MEMIM13321 Aplinkos apsaugos strategija ir taktika 6 6 F
MEMIM13215 Aplinkos apsaugos technologijos gamyboje 9 9 F
MEMIM13014 Aprūpinimo vadyba 4 4 F
MEMIM13309 Diagnostika ir monitoringas 6 6 F
MEMIM13312 Eksperimentinė mechanika 6 6 F
MEMIM13312 Eksperimentinė mechanika 6 6 I
MEMIM13335 Gamybos modeliavimas 9 9 F
MEMIM13011 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 7 7 F
MEMIM13007 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos 8 8 F
MEMIM13001 Gamybos valdymo informacinės sistemos 7 7 F
MEMIM13337 Gaminių kokybė 6 6 F
MEMIM13232 Gaminių technologinė analizė, technologijos sudarymas ir valdymas 9 9 F
MEMIM13003 Inovacijų strategija ir taktika 6 6 F
MEMIM13012 Inovatyvių gaminių projektavimas 9 9 F
MEMIM13005 Investicijų vadyba 4 4 F
MEMIM13102 Inžinerinio eksperimento teorija 9 9 F
MEMIM13218 Inžinierinė ekologija 6 6 F
MEMIM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMIM13004 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMIM13206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
MEMIM13233 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
MEMIM13010 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
MEMIM13339 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
MEMIM13339 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 I
MEMIM13016 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
MEMIM13313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
MEMIM13414 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
MEMIM13017 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
MEMIM13440 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
MEMIM13208 Mašinų dinamika 6 6 F
MEMIM13219 Matavimo sistemos aplinkosaugos įrenginiuose 6 6 F
MEMIM13141 Mechanika ir skysčių mechanika 6 6 F
MEMIM14101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 4 F
MEMIM13231 Nauji gamybos procesai 6 6 F
MEMIM13338 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 6 F
MEMIM13002 Operacijų tyrimai 7 7 F
MEMIM13009 Pramonės gaminių rinkos ir jų konkurentabilumas 4 4 F
MEMIM13008 Projektavimas pagal užduotą kokybę 6 6 F
MEMIM13216 Srautų teorija 6 6 F
MEMIM13013 Tarptautinė gamyba 7 7 F
MEMIM13336 Technologinio paruošimo automatizavimas 6 6 F
MEMIM13015 Valdymo apskaita ir analizė 4 4 F
MEMIM13006 Žmogiškųjų išteklių vadyba pramonės įmonėje 5 5 F
Geriausi baigiamieji darbai
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechanikos inžinerijos katedros studentai žengia koja kojon su naujausiomis technologijomis ir baigiamųjų bakalauro darbų gynimuose pristatė pačių suprojektuotus ir pagamintus 3D spausdintuvo bei penkių ašių frezavimo staklių prototipus. Studentų darbai įrodė, kad norint gaminti pasaulinio lygio technologijas užtenka nedidelio biudžeto, didelio noro ir kūrybiškumo.

3D spausdintuvas, suprojektuotas ir pagamintas Ryčio Mitkaus, pritaikytas spausdinti įvairius vienetinius gaminius, detales, edukacinius modelius ar prototipus iš pasaulyje populiariausių polimerinių medžiagų. Gana didelė (200 x 200 milimetrų) darbo zona leidžia gaminti nemažus techninius objektus.

Martyno Kamičaičio suprojektuotos ir pagamintos penkių ašių frezavimo staklės yra sumažintas kompiuterinio skaitmeninio valdymo (computer numerical control, CNC) frezavimo centro modelis. Tokius įrenginius gamina žymios pramonės pasaulio įmonės iš Vokietijos ar Japonijos. VGTU studento modelis taip pat kaip ir 3D spausdintuvas gali būti naudojamas įvairių detalių prototipų gamybai. Tikimasi, kad ateityje, kiek patobulinus stakles ir pritaikius specialią valdymo sistemą, jomis būtų galima gaminti ir sudėtingų formų detales – turbinų mentes, laivų sraigtų mentes ar net dantų protezų prototipus.

„Studentų susidomėjimas mokslu ir jų motyvacija viską padaryti kuo geriau visada džiugina dėstytojus. Jaunuosius mechanikos inžinierius skatiname, kad baigiamuosiuose darbuose būtų ne tik projektas ir jo brėžiniai, bet ir realus, veikiantis įrenginys arba maketas. Juk tuomet studentai gali įgyti tokios patirties, kuri tikrai pravers darbo rinkoje“, – sako VGTU Mechanikos inžinerijos katedros vedėjas prof. dr. Mindaugas Jurevičius.

Dažniausiai baigiamąjį bakalauro darbą sudaro pasirinkto įrenginio brėžiniai ir projektavimo metu atlikti skaičiavimai, tačiau Rytis Mitkus ir Martynas Kamičaitis nusprendė savo darbus įgyvendinti praktikoje. Po gamybinės praktikos įsidarbinę metalo apdirbimo įmonėje „Vingriai“ jie ne tik patys gamino visas įrenginiams reikalingas detales ar juos surinkinėjo, bet ir projektavo gaminius ir sudarinėjo mechaninio apdirbimo programas įvairioms įmonėje užsakomoms detalėms gaminti.
Įdomus Kristijono Ardavičiaus baigiamasis darbas tema „Save balansuojančio vienaračio kūrimas“.
Baigiamieji VGTU Mechanikos inžinerijos katedros studentų darbai sulaukė didelio Bakalauro laipsnio suteikimo komisijos dėmesio ir aukščiausių įvertinimų. Komisijos pirmininkas UAB „Abplanalp Engineering“ technikos direktorius inžinierius Viktor Perfilov sveikindamas bakalaurus jų darbus pavadino pavyzdiniais.
Buvo ir daugiau įdomių gerai paruoštų baigiamųjų darbų, visus sunku išvardinti.
Abiejų diplomantų vadovas buvo doc. dr. Vadim Mokšin, konsultavo  Mechanikos inžinerijos katedros dėstytojai, studentams daug padėjo Mašinų ir technologijų mokomosios laboratorijos meistrai. Studentai daug ką atliko mūsų katedros mokomojoje laboratorijoje, meistrai su jais dirbo neskaičiuodami darbo valandų (pasilikdami po darbo).
VGTU Viešosios komunikacijos direkcija 2014.07.02 parengė ir išplatino pranešimą žiniasklaidai „Tarp VGTU studentų baigiamųjų darbų – 3D spausdintuvo prototipas“. Jis buvo publikuotas štai šiose žiniasklaidos priemonėse:
  • Puslapio administratoriai:
  • Andrius Gedvila
  • Irena Survilaitė Jakštienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus