Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija
 • Adresas: J.Basanavičiaus 28A - 1015, LT-03224 Vilnius-6
 • Tel.: (8 5) 237 0594, vtn. 9594
 • El. paštasmikat@vgtu.lt, arturas.kilikevicius@vgtu.lt
Vedėjas: doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS, Tel.: +370 677 55819.
 

Naujienos

Informacija apie atliktus tyrimus
 
1. Projektas: Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas
http://www.oksalis.lt/index.php?id=2891
 
2. Apdirbimo centrų vibroakustinių charakteristikų tyrimas
http://www.abplanalp.lt/lt/naujienos/naujienos
 
3. Saulės elementų bei jų tvirtinimo sistemų dinaminių charakteristikų tyrimas
http://www.solet.lt/precizika/news.13
 
 
 
 

Istorija, mokslinių tyrimų kryptys, teikiamos paslaugos

Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija įsteigta 1993 m. lapkričio 16 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete, Mašinų gamybos katedroje.
Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija atlieka įvairių mechaninių sistemų: kompresorinių stočių, dujų pumpavimo stočių, siurblinių, orapūčių, elektros variklių, vidaus degimo variklių, turbinų, turbovariklių, turbogeneratorių, technologinių įrengimų (staklės ir pan.), vagonų, lokomotyvų, mechaninių prietaisų, spausdinimo-poligrafijos mašinų, automobilių ir jų mazgų vibrodiagnostiką ir monitoringą. Sprendžia triukšmo šaltinių išaiškinimo, analizės ir slopinimo problemą, atlieka elektroakustinius tyrimus. Be to, atlieka tribologinių nuostolių tyrimus energijos perdavimo sektoriuje, transporte ir bendrojoje mašinų gamyboje, nustato dilimo priežastis, rekomenduoja ilgaamžiškumo padidinimo būdus ir reikalingus tepalų priedus bei energijos taupymo metodus; matuoja apšviestumą ir parenka šviestuvų išdėstymą darbo vietose, vykdo besisukančių detalių balansavimą darbo vietoje.
 
Mokslinių tyrimų kryptys
 
Vibroizoliacinių ir tribologinių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika 
 
Teikiamos paslaugos
 • Pramoninių objektų, tribologinių, mechaninių ir mechatroninių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika;
 • Tribologiniai (t.y. tepimo medžiagų, trinties, dilimo, trinties porų) tyrimai;
 • Signalų analizė; Vibracijų matavimai ir analizė; Triukšmo matavimai ir analizė;
 • Mašinų ir įrengimų techninio stovio monitorizacija; Mašinų gedimų diagnostika;
 • Vibraciniai bandymai vibrostendu;
 • Rotorių balansavimas (statinis, dinaminis, savo atramose, balansavimo staklėse);
 • Projektavimo, konstravimo ir gamybos darbai;
 
Mokslinės ekspertizės
 • Triukšmo ir virpesių tyrimai ir jų mažinimo priemonės bei būdai;
 • Pramonės objektų ir mechatroninių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika;
 • Vibrostendų bandymai; rotorių balansavimas;
 • Tribometriniai, (t. y. tepimo medžiagų trinties, dilimo, trinties porų) tyrimai;
 • Mašinų ir įrenginių projektavimo, konstravimo ir gamybos darbai; mokslinės ekspertizės;
 • Mašinų funkcionavimo kokybės tyrimai.
 
Turima įranga
 • Vibracijų tyrimams naudojami firmos „Briuel and Kjaer“ daugiakanalis signalų analizatorius su nešiojamu asmeniniu kompiuteriu, akcelerometrais, tachokeitikliu bei didelis kiekis vibracijų matavimo ir analizavimo aparatūros su originalia programine įranga.
 • Akustiniams ir triukšmo tyrimams yra mobili „Briuel and Kjaer 2250“ įranga  su garso lygio matuoklio programine įranga BZ-7222, dažnio analizavimo programine įranga BZ-7223, duomenų kaupimo programine įranga BZ-7224, garso įrašymo opcija BZ-7226 bei kita tos pačios firmos triukšmo analizės įranga.
 • „Briuel and Kjaer“ vibrostendai 4810 ir 4812 su stiprintuvais 2706 ir 2707 ir generatoriumi 1027
 • Mobili matavimo rezultatų kaupimo ir apdorojimo sistema „Briuel and Kjaer 9727“
 • Modernizuotas trinties įrenginys

Vykdomi projektai

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektai

Užsakovas: Abplanalp engineering UAB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas:
apdirbimo centrų vibroakustinių charakteristikų tyrimas
 
Žemiau pateikta sutrumpinta ataskaita.
Užsakovas: Saugos gidas UAB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas
įvairaus tipo ir charakteristikų darbų saugos gaminių vibroakustinių charakteristikų tyrimas
 
Žemiau pateikta sutrumpinta ataskaita.
Užsakovas: Oksalis UAB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas:
Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas
 
Žemiau pateikta sutrumpinta ataskaita.
 
Užsakovas: Precizika MG AB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas:
saulės elementų bei jų tvirtinimo sistemų dinaminių charakteristikų tyrimas
 
Žemiau pateikta sutrumpinta ataskaita.

Atlikti darbai

Atlikti darbai ir sukurta produkcija 
 • Mechatroninių grąžtų testavimo įrenginys ab “Grąžtai”;
 • Kompiuterinė diagnostinių matavimų sistema;
 • Mechaninis rotorinių sistemų diagnozavimo;
 • Ventiliacinių sistemų triukšmo slopintuvų palyginamieji tyrimai uab “Amalva“;
 • Dujotiekio vamzdynų triukšmo ir virpesių izoliavimo ir absorbcijos priemonės Lietuvos elektrinėje;
 • Vandens matuoklių darbo kokybės diagnostiniai tyrimai sp uab “Vilniaus vandenys”;
 • Tribologinių procesų tyrimai AB „Vingriai“;
 • Metalo pjovimo įrankių oksido plėvelės pašalinimo procesų tyrimai AB „Grąžtai“;
 • AB "Ekranas" galvaninio cecho oro valymo sistema;
 • Pastatų vibraciniai tyrimai (įvairios firmos);
 • Triukšmo tyrimai (įvairios firmos).
 • Nacionalinių kompleksinių programų projektai 2007-2013: Didelės vidutinės galios daugiapluosčio kaupinimo femosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas "INTEGRA".
 
Atlikti užsakomieji moksliniai darbai
 • Ištirti elektrocheminio poliravimo procese susidariusią taršą ir sukurti efektyvias valymo priemones. Užsakovas – AB „Vingriai“.
 • Ištirti galvaninio baro užterštumą ir sukurti efektyvias valymo priemones pagal techninės užduoties sąlygas. Užsakovas – AB „Ekranas“.
 • Katilo Nr.6 dujotiekio ir redukcinių aušinančių įrengimų RAĮ-1 ir RAĮ-2 triukšmo šaltinių tyrimo ir triukšmo slopintuvų projektavimo darbai. Užsakovas – AB „Lietuvos Elektrinė“.
 • Katilo Nr. 6 dujotiekio ir redukcinių aušinančių įrengimų RAĮ-1 ir RAĮ-2 triukšmo šaltinių tyrimo ir triukšmo slopintuvų projektavimo darbai. Užsakovas – AB „Lietuvos Elektrinė“.
 • Ištirti metalo pjovimo įrankių terminio apdorojimo ir susidariusios oksido plėvelės pašalinimo procesus, išanalizuoti jų optimalias automatizavimo galimybes, suprojektuoti ir pateikti įrengimų komplektą šiems procesams vykdyti. Užsakovas – AB „Grąžtai“.
 • Orapūčių OP-3A, OP-3B, OP-6A, OP-8A ir oro džiovintuvo Munters MA 10 000 akustinio triukšmo tyrimas ir triukšmo slopinimo priemonių projektavimas. Užsakovas – AB „Lietuvos Elektrinė“.
 • Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesus ir paruošti techninį projektą šių kamerų gamybos organizavimui – AB „Vingriai“.
 • Ištirti metalo pjovimo įrankių terminio apdorojimo ir susidariusios oksido plėvelės pašalinimo procesus, išanalizuoti jų optimalias galimybes ir pateikti įrenginių komplektą šiems procesams vykdyti – AB „Grąžtai“.
 • Ištirti galimybę Vilniaus miesto paviršinių nuotekų išleistuvose, įrengti nuotekų kiekio debitmačius, pasiūlyti optimalius galimus prietaisus šio debito matavimus ir paskaičiuoti preliminarią projekto vertę – UAB „Grinda“.
 • Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesai ir paruoštas techninis projektas šių kamerų gamybos organizavimui. Įrengtas 800 m2 cechas. Užsakovas - AB "Vingriai".

Mokslinė įranga ir naudojimo taisyklės

Turima įranga
 • Vibracijų tyrimams naudojami firmos „Briuel and Kjaer“ daugiakanalis signalų analizatorius su nešiojamu asmeniniu kompiuteriu, akcelerometrais, tachokeitikliu bei didelis kiekis vibracijų matavimo ir analizavimo aparatūros su originalia programine įranga.
 • Akustiniams ir triukšmo tyrimams yra mobili „Briuel and Kjaer 2250“ įranga  su garso lygio matuoklio programine įranga BZ-7222, dažnio analizavimo programine įranga BZ-7223, duomenų kaupimo programine įranga BZ-7224, garso įrašymo opcija BZ-7226 bei kita tos pačios firmos triukšmo analizės įranga.
 • „Briuel and Kjaer“ vibrostendai 4810 ir 4812 su stiprintuvais 2706 ir 2707 ir generatoriumi 1027.
 • Mobili matavimo rezultatų kaupimo ir apdorojimo sistema „Briuel and Kjaer 9727“.
Svarbu
Studentams informaciją apie mechanikos inžinerijos katedros vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos mokslinę įrangą gali pateikti vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos vedėjas. Dėl įrangos panaudojimo galimybių kreiptis el. paštu arturas.kilikevicius@vgtu.lt. Mechanikos inžinerijos katedros Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos įranga ir jos priedais turi teisę naudotis tik VGTU Mechanikos inžinerijos katedros bei VGTU vardu vykdomų mokslinių tyrimų dalyviai  tik dalyvaujant atsakingam atstovui iš Mechanikos inžinerijos katedros arba Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos.
 
MECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDROS VIBROAKUSTINIŲ TYRIMŲ IR DIAGNOSTIKOS MOKSLO 
 LABORATORIJOS MOKSLINĖS ĮRANGOS EKSPLOTACIJOS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 
 I. BENDROS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto  Mechanikos inžinerijos katedros Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos naudojimo taisyklės reglamentuoja laboratorijos mokslinės įrangos ir įrangos priedų naudojimo sąlygas ir tvarką.
2. Mechanikos inžinerijos katedros Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos (toliau – Laboratorija) moksline įranga ir jos priedais (toliau – įranga) turi teisę naudotis tik VGTU Mechanikos inžinerijos katedros bei VGTU vardu vykdomų mokslinių tyrimų dalyviai (toliau – naudotojai)  tik dalyvaujant atsakingam atstovui iš Mechanikos inžinerijos katedros arba Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos.
3. Laboratorijos mokslinė įranga gali būti naudojama tik mokslinių tyrimų tikslams.
4. Laboratorijos vedėjas ar jį pavaduojantis VGTU darbuotojas atsako, kad Laboratorijos mokslinė įranga bus naudojama pagal šias taisykles.
 
 II. NAUDOTOJŲ PAREIGOS
 
5. Naudotojas turi aprašyti planuojamus tyrimus, aprašyme turi būti pateikta trumpa analogiškų tyrimų apžvalga bei aiškiai pateiktas planuojamų atlikti tyrimų naujumas, tikslai ir uždaviniai; turi būti pateiktas planuojamo tyrimuose naudoti eksperimentinio stendo aprašymas, kuriame turi būti pateikta informacija apie norimos naudoti mokslinės įrangos panaudojimo galimybės bei turi būti aiškiai paaiškinta kokie parametrai bus matuojami ir kaip analizuojami. Užpildytą aprašymą naudotojas turi siųsti Mechanikos inžinerijos katedros Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos vedėjui el. paštu arturas.kilikevicius@vgtu.lt. Įvertinus pateiktą el. paštu aprašymą bus nuspręsta dėl  laboratorijos mokslinės įrangos panaudojimo galimybių.
6. Naudotojas turi susipažinti su Laboratorijos mokslinės įrangos naudojimo instrukcija, įrangos veikimo principais ir parametrais. Susipažinus su instrukcija, pasirašyti registravimo žurnale, kad laikysis Laboratorijos mokslinės įrangos naudojimo instrukcijų. Tik tada leidžiama dirbti su Laboratorijos moksline įranga.
7. Naudotojas turi turėti galiojantį studento ar darbuotojo pažymėjimą. Neturintiems galiojančio studento ar darbuotojo pažymėjimo asmenims dirbti Laboratorijoje ar su jos įranga draudžiama.
8. Patikrinti naudojamos Laboratorijos mokslinės įrangos funkcionalumą. Apie pastebėtus netikslumus ar gedimus iš karto informuoti laboratorijos vedėją ar jį pavaduojantį VGTU darbuotoją.
 
III. LABORATORIJOS ĮRANGOS NAUDOJIMO TVARKA
 
9. Laboratorijos moksline įranga leidžiama naudotis tik dalyvaujant atsakingam atstovui iš Mechanikos inžinerijos katedros arba Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos. Be atsakingo atstovo iš Mechanikos inžinerijos katedros arba Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos moksline įranga naudotis draudžiama. Atsakingą atstovą paskiria Mechanikos inžinerijos katedros vedėjas arba  Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos vedėjas.
10. Naudotojai privalo pateikti galiojančius studento ar darbuotojo, ar jų grupės atstovo pažymėjimus.
11. Laboratorijos mokslinė įranga identifikuojama pagal inventorinį numerį, kuris įrašomas į Laboratorijos įrangos sąrašą.
12. Visi mokslinės įrangos naudotojai privalo būti užregistruojami Laboratorijos įrangos išdavimo ir grąžinimo registravimo žurnale.
13. Išdavimo ir grąžinimo registravimo žurnale pasirašo naudotojai ir laboratorijos vedėjas ar įrangą išdavęs VGTU darbuotojas.
14. Baigus darbą, laboratorijos vedėjas privalo patikrinti grąžinamos Laboratorijos mokslinės įrangos funkcionalumą ir komplektaciją.
15. Laboratorijos mokslinės įrangos grąžinimas registruojamas naudotojų ir laboratorijos vedėjo parašais išdavimo ir grąžinimo registravimo žurnale.
16. Maksimali Laboratorijos mokslinės įrangos paėmimo naudojimui  trukmė – 1 darbo diena.
 
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 
17. Laboratorijos vedėjas atsako už išduotos Laboratorijos mokslinės įrangos veikimą ir komplektaciją.
18. Naudotojams draudžiama perduoti Laboratorijos mokslinės įrangą tretiesiems asmenims ir naudoti įrangą už VGTU ribų.
19. Naudotojas atsako už visus veiksmus, atliekamus Naudotojo vardu. Pažeidęs naudojimo taisykles, Naudotojas privalo atlyginti visą dėl pažeidimo atsiradusią žalą.
 
Mechanikos inžinerijos katedros vedėjas
prof. dr. Mindaugas Jurevičius
Vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos vedėjas
doc. dr. Artūras Kilikevičius
 
Mašinų ir technologijų mokomoji laboratorija
 Mokomųjų laboratorijų slėnyje yra 11 mokomųjų laboratorijų:
 • Technologinių mašinų mokomoji laboratorija,
 • Įrankių mokomoji laboratorija,
 • Matavimų mokomoji laboratorija,
 • Alternatyvių energijos šaltinių mokomoji laboratorija,
 • Mechatronikos ir mokslinių tyrimų laboratorija,
 • CNC įrenginių mokomoji laboratorija,
 • Gamybos technologijų mokomoji laboratorija,
 • Aplinkos apsaugos įrenginių mokomoji laboratorija,
 • Energijos apskaitos prietaisų mokomoji laboratorija,
 • Energijos taupymo įrenginių laboratorija,
 • Kietųjų medžiagų mechaninio apdirbimo laboratorija.
 Čia pirmosios pakopos studentai atlieka mechanikos ir pramonės inžinerijos studijų programose numatytus laboratorinius darbus, pratybas bei praktinius užsiėminus. Antrosios ir trečiosios pakopos studentai iš mechanikos ir transporto fakultetų, A. Gustaičio aviacijos instituto, Vilniaus universiteto laboratorijose esančia įranga gaminasi mokslinių tyrimų stendus bei atlieka tyrimus ne tik inžinerinių, bet ir medicinos mokslų srityse.
Mokslininkams ir studentams talkina patyrę meistrai Zbignevas Antanas Eimontas, Valentina Šapalova, Andrius Gedvila bei laboratorijos vedėjas Vladas Vytautas Paplauskas.
   
 
Įranga
 • Koordinatinė matavimo mašina DEA MicroHite 3D454.
 • Verikalus frezavimo apdirbimo centras HAAS Mini Mill.
 • Horizontalus tekinimo centras HAAS .
 • Simuliatorius apdirbimo centrui HAAS CNC CD.
 • Optinis elektroninis prietaisas Mitutoyo PJ300.
 • Pramoninis robotas MOTOMAN.
 • Energijos transformavimo mašinų stendas.
 • Dviejų suklių horizontalaus poliravimo staklės NLP 125 HS-2.
 • Horizontalaus paviršiaus šlifavimo staklės RSA 510.
 • Ultrasonic 10 - 5 ašių universalus ultragarsinio apdirbimo centras.
 • Deimantės vielos pjovimo staklės RTS440.
 • Tekinimo, frezavimo, gręžimo, krumpliaračių apdirbimo, šlifavimo ir kitos – iš viso 24 staklės.
 • Vibracijų tyrimams naudojami firmos „Briuel and Kjaer“ 2008 metų daugiakanalis signalų analizatorius su nešiojamu asmeniniu kompiuteriu, akcelerometrais, tachokeitikliu bei didelis kiekis vibracijų matavimo ir analizavimo aparatūros su originalia programine įranga.
 • Akustiniams ir triukšmo tyrimams yra mobili „Briuel and Kjaer“ 2008 metų įranga 2250 su garso lygio matuoklio programine įranga BZ-7222, dažnio analizavimo programine įranga BZ-7223, duomenų kaupimo programine įranga BZ-7224, garso įrašymo opcija BZ-7226 bei kita tos pačios firmos triukšmo analizės įranga.

vertikalus centras   
horizontalus centras   robotas
KMM   stendas
      
   
  • Puslapio administratoriai:
  • Andrius Gedvila
  • Irena Survilaitė Jakštienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus