Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR POTENCIALAS
Mokslinių tyrimų kryptys
 1. Mechaniniai ir mechatroniniai įtaisai ir procesai.
 2. Mechaninių, mechatroninių ir biomechatroninių sistemų, medžiagų ir technologinių procesų tyrimas, projektavimas ir tobulinimais.
 3. Mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika.
 4. Vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika.
 5. Inovacijų vadyba.
 6. Inovacijų vadyba ir plėtra pramonės įmonėse.
 7. LEAN valdymo sistema ir inovacijų plėtra.
 8. Kūrybiškumo skatinimo įrankių kūrimas.
 9. Organizacinės elgsenos įtakos inovacinei veiklai tyrimai.
 
Apgintos disertacijos
 
Daktaro disertacijos
 • Justinas Gargasas. Daktaro disertacijos tema: „Elektrolankiniu purškimu sudaromų metalinių dangų tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). VGTU, 2016-01-15. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Andrius Trumpa. Daktaro disertacijos tema: Išcentrinių pieno separatorių rotorių sistemų su virpesių slopintuvais tyrimas ir diagnostiniai matavimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2015 m. spalio 09 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Giedrius Augustinavičius. Daktaro disertacijos tema: Mikropozicionavimo sistemų taikant lanksčias jungtis tyrimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2015 m. sausio 19 d. Mokslinis vadovas – prof. dr. Audrius Čereška.
 • Raimonda Lukauskaitė. Daktaro disertacijos tema: „Daugiafunkcių nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių tyrimai“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). VGTU, 2015-11-26. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Remigijus Guobys. Daktaro disertacijos tema: Sluoksniuotųjų konstrukcijų tyrimas gaisro sąlygomis (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2014 m. gegužės 30 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Ina Tetsman. Daktaro disertacijos tema: „Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2014-01-23. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Jelena Škamat. Daktaro disertacijos tema: „Vibracinio apdorojimo poveikis purkštųjų nikelio pagrindo dangų struktūrai ir savybėms“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). VGTU, 2013-12-09. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Michail Berba. Daktaro disertacijos tema: Pasyviųjų žemojo dažnio virpesių izoliavimo sistemų tyrimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2013 m. sausio 22 d. mokslinis vadovas dr. doc. Mindaugas Jurevičius.
 • Darius Ozarovskis. Akustinio ciklono tyrimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2013 m. sausio 25 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Rimantas Lazdinas. Precizinių brūkšninių ilgio matų kalibravimo paklaidų tyrimas įterptinės metrologijos sąlygomis (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T).VGTU, 2012-01-25. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Albinas Kasparaitis.
 • Linas Burneika. Gaminio konstrukcijos sudarymo naudojant sudedamąsias dalis tyrimas (Research of forming the product’s construction using constituent parts) (mechanikos inžinerija - 09T. VGTU, 2010 m. vasario 12 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Andrejus Henrikas Marcinkevičius.
 • Artūras Kilikevičius. Ilgio matavimo mechatroninio komparatoriaus dinaminių paklaidų tyrimas. (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU, 2010.06.12. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Aurimas Jurčius. Daktaro disertacijos tema: „Konstrukcinio plieno liekamųjų suvirinimo įtempių vibracinio atleidimo tyrimai“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2010-06-03. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Vigantas Kumšlytis. Daktaro disertacijos tema: „Terminio apdorojimo poveikis chromo-molibdeno plienų suvirintųjų jungčių mechaninėms savybėms“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2009-12-21. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Valentinas Varnauskas. Daktaro disertacijos tema: „Atsparių dilimui apvirintų paviršių formavimas ir tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2009-01-26. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Eligijus Toločka. Technologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimas įtakojančių veiksnių aspektu. (Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S). VGTU, 2006. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozapas Audvydas Staškevičius.
 • Irmantas Gedzevičius. Daktaro disertacijos tema: „Metalinių purkštųjų dangų struktūros ir savybių priklausomybės nuo technologinių parametrų tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). VGTU, 2005-07-04. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Andrius Lukošius. Matavimų rezultatų patikimumas tiriant statybinių medžiagų degumą (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU, 2005.11.25. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Romanas Puiša. Adaptyvieji stochastiniai algoritmai mechaninių sistemų elementams optimizuoti (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2005.10.19. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Augustinas Maceika. Technologijų perdavimo vadyba (Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S). VGTU, 2003.04.09. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Leonas Simanauskas.
 • Vytautas Bučinskas. Frikcinės sraigtinės keičiamo žingsnio pavaros charakteristikų tyrimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2002.02.27. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Mečislovas Mariūnas.
 • Audrius Čereška. Slydimo trintimi dirbančių sistemų dilimo diagnostiniai tyrimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2001.12.14. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Vadim Mokšin. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2001.11.30. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Vitalijus Rudzinskas. Daktaro disertacijos tema: „Patvaraus kaitrai plieno garo vamzdynų eksploatacinio ilgaamžiškumo tyrimas ir prognozavimas“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2001. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Olegas Černašėjus. Daktaro disertacijos tema: „Lanko dinaminių charakteristikų įtaka suvirinimo siūlės formavimui“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). VGTU, 2000-12-20. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Nikolaj Višniakov. Daktaro disertacijos tema: „Liejamųjų aliuminio lydinių suvirinamumo tyrimai“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). VGTU, 2000-12-20. Mokslinis vadovas - prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 • Mindaugas Jurevičius. Technologinių įrengimų judesių tikslumo diagnostiniai tyrimai ir matavimo priemonių kūrimas (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU, 2000.06.28. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 • Valdas Čaika. Rotorinių sistemų virpesių, sukeliamų pasipriešinimo sukimui momento ir surinkimo paklaidų, tamprių-inercinių slopinimo įtaisų tyrimas ir konstravimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VTU, 1993.03.21. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Mečislovas Mariūnas.
 • Habilituoto daktaro disertacija
 • Andrejus Henrikas  Marcinkevičius. Precizinio apvaliojo šlifavimo tikslumo didinimo metodų bei priemonių tyrimas ir kūrimas (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU 2000.06.12
 
Įvykusios habilitacijos procedūros
 • Audrius Čereška. Mechaninių dinaminių sistemų su adaptyviaisiais hidrodinaminiais elementais diagnostiniai tyrimai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU, 2010 m. birželio 21 d.
 • Mindaugas Jurevičius. Precizinių mechatroninių matavimo priemonių ir bandymo sistemų kūrimas ir tyrimai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU, 2010 m. spalio 28 d.
 • Vytautas Bučinskas. Mechaninių sistemų elementų neardomosios diagnostikos metodai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU, 2011 m.
 • Arūnas Jakštas. Adaptyvaus virpesių slopinimo mechaninėse sistemose priemonių kūrimas ir tyrimas. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T); Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2011 m. birželio 27 d.
 
2018 m. disertaciją gins:
 • Andrius Gedvila. Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T). Disertacijos pavadinimas: Magnetinės levitacijos principu dirbančių mechatroninių sistemų dinaminiai tyrimai ir modeliavimas. Vadovas Vadim Mokšin.
 • Aurimas Ralys. Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T). Disertacijos pavadinimas: Švarių paviršių paruošimas sūkuriniu pulsuojančiu srautu. Vadovas Vadim Mokšin.
 • Vladislav Markovič. Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis (08T). Disertacijos pavadinimas: Daugiafunkcių  paviršių iš miltelinių medžiagų formavimas ir tyrimas. Vadovas, doc. dr. Olegas Černašėjus
 
2017 m. priimtų doktorantų temos
 • Donatas Gurauskis. Ilgio matavimo keitiklių tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai. Vadovas doc. dr. Artūras Kilikevičius. Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T).
 • Karina Pachtusova. Nevienalyčių skysčių atskyrimo vibroakustiniais metodais tyrimai. Vadovė dr. Ina Tetsman. Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T).
 • Živilė Čepukė. Lazerinės hibridinės dangų formavimo technologijos tyrimas. Vadovas doc. dr. Olegas Černašėjus. Medžiagų inžinerijos mokslo kryptis (08T).
 
2016 m. priimtų doktorantų temos
 • Antanas Fursenko. Precizinės rastrų formavimo ir kontrolės sistemos tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai. 09T. Vadovas doc. dr. Artūras Kilikevičius.
 • Mindaugas Rimidis. Žemu vibroakustiniu aktyvumu pasižyminčiu precizinių pavarų dinaminių charakteristikų tyrimas. 09T. Vadovas doc. dr. Robertas Urbanavičius.
 • Vytautas Makarskas. Kristalinio silicio modulių naudojamų dinaminėje aplinkoje tyrimai. 09T. Vadovas prof. dr. Mindaugas Jurevičius.
 • Artur Piščalov. Precizinės tiesiaeigės pozicionavimo sistemos tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai. 09T. Vadovas dr. Darius Zabulionis.
 • Vladas Kukėnas. Krovinių transportavimo platformų dinaminių charakteristikų tyrimas. 09T. Vadovas dr. Raimondas Jasevičius.
 • Aleksandr Lebedev. Kompozitinių funkcinių dangų mikrokeramikos pagrindu tyrimai. 08T. Vadovė dr. Jelena Škamat.
 
2015 m. priimtų doktorantų temos
 • Ieva Švagždytė. Disertacijos pavadinimas: Optinių kristalinių medžiagų paviršiaus kokybės formavimas poliravimu. 09T. Vadovas Mindaugas Jurevičius.
 • Irina Grinbergienė. Disertacijos pavadinimas: Dalelių aglomeracijos vibroakustiniais metodais tyrimai. 09T. Vadovas Audrius Čereška.
 • Gediminas Mikalauskas. Stiprių magnetinių laukų sistemų mikrokompozitinių Cu-Nb laidininkų suvirinamumo ir virintinių jungčių charakteristikų tyrimai. 08T. Vadovas doc. dr. Nikolaj Višniakov.
 
2014 m. priimtų doktorantų temos
 • Deividas Mizeras. Biologiškai suderinamų medžiagų implantų kūrimas ir jų sąsajos su kauliniu audiniu tyrimas. 08T. Vadovas prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Andrius Gedvila
  • Irena Survilaitė Jakštienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė