Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Vykdomi projektai

VP2-1.3-ŪM-05-K PRIEMONĖS „INOČEKIAI LT“ PROJEKTAI
 
1. Užsakovas: Abplanalp engineering UAB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas:
Apdirbimo centrų vibroakustinių charakteristikų tyrimas
 
2. Užsakovas: Saugos gidas UAB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas
Įvairaus tipo ir charakteristikų darbų saugos gaminių vibroakustinių charakteristikų tyrimas
 
3. Užsakovas: Oksalis UAB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas:
Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas
  
4. Užsakovas: Precizika MG AB
 
Temos vadovas
Doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
 
Temos pavadinimas:
Saulės elementų bei jų tvirtinimo sistemų dinaminių charakteristikų tyrimas

Įvykdyti projektai, mokslo darbai ir kita informacija

Veikla tartautinėje organizacijoje
Vladas Vekteris – Tribologijos ir tepimo inžinierių organizacijos (Society of Tribologists and Lubrication Engineers, STLE, JAV ) tikrasis narys nuo1991 m .
KONFERENCIJOS
2005 m., 2009 m. ir 2013 m. buvo sėkmingai suorganizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos "Mechatroninės sistemos ir medžiagos MSM-2005" , tarptautinė mokslinė konferencija "Mechatroninės sistemos ir medžiagos MSM-2009", tarptautinė mokslinė konferencija "Mechatroninės sistemos ir medžiagos MSM-2013",.
PROJEKTAI
 1. Europos komisijos "Leonardo da Vinci" programos projektas "Computerised Laboratory for Science and Technology Teaching” (ComLab-SciTech) SI-143008. (Lietuva, Slovėnija, Airija, Čekija, Portugalija, Japonija, Slovakija). Vadovas (VGTU): Vladas Vekteris.
 2. Community programme "Leonardo da Vinci" on vocation training Agreement Nr. 2007-PL/07/LLP-LdV/TOI/140006. Vadovas: Vytautas Bučinskas.
 3. Programa "Leonardo da Vinci" Projektas „UPTRONIC“. Vykdymo terminai – 2007–2010 m. Projekto VGTU dalies vadovas: Vytautas Bučinskas.
 4. Programos „Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013“ projektas "Effective mechanism for implementing solar energy in Kurzeme and Klaipeda" (LLIII-159). Projekto pradžia: 2010 spalio 1 d., pabaiga: 2011 ketvirtas ketvirtis. Projekto vadovas VGTU pusės - dr. Robertas Urbanavičius.
 5. Projekto paraiška pagal šaukimą FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB. Integrated Building Energy System Based on Solar Power (Integruotos saulės energijos pastatų energetinės sistemos). Akronimas: SOLINTEGRA. Projekto koordinatorius: V. Bučinskas, projektą teikia VGTU.
 6. Aukštųjų technologijų plėtr os p rograma 2007-2013. Projektas „Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas“ (Akronimas – „INTEGRA“). VGTU dalies vadovas V. Vekteris, vykdytojai: M. Jurevičius , V. Vekteris.
 
MOKSLO  DARBAI
2009 m.
Mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika (kvalifikacinis). 2009 m. užduotis: „Mechatronizuotų sistemų metrologiniai tyrimai“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojai: A.H. Marcinkevičius, A. Kasparaitis, K. Slivinskas, A. Jakštas, M. Jurevičius, V. Bučinskas, A. Čereška, V. Striška, V. Mokšin, G. Viselga, V. Pauža, A. Daktariūnas, A.M. Šukys, A. Kilikevičius, A. Trumpa, L. Burneika, R. Zaremba, R. Lazdinas, I. Survilaitė-Jakštienė, V.V.  Paplauskas.
2009 m. tyrinėti mechatronizuotų sistemų metrologiniai judesio tolygumai. Eksperimentiškai nustatyti virpesių lygiai esant slopinimo įrenginiams ir be jų.
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiami darbai
Programa – Aukštųjų technologijų plėtra 2007-2013. Projektas „Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas“ (Akronimas – „INTEGRA“). VGTU dalies vadovas V. Vekteris, vykdytojas M. Jurevičius.
2009 metų darbe įvertinta viena iš ultratrumpų impulsų stiprinimo metodikų – tai moduliuotosios fazės impulsų parametrinis stiprinimas, o parametrinių stiprintuvų viena iš ypatybių yra galimybė juos kaupinti keliais puoštais. Nustatyta, kad kelių kaupinimo pluoštų mechaninei suvedimo sistemai neturės įtakos optinio stalo dinaminės charakteristikos. Tuo pagrindu buvo parinkti mechaninės sistemos elementai, optinės schemos, nustatyta jų parametrų tarpusavio suderinamumas ir parengtas eskizinis projektas.
 Užsakomieji mokslo darbai
1. Ištirti metalo pjovimo įrankių terminio apdorojimo ir susidariusios oksido plėvelės pašalinimo procesus, išanalizuoti jų optimalias automatizavimo galimybes, suprojektuoti ir pateikti įrenginių komplektą šiems darbams vykdyti. Užsakovas – AB „Grąžtai“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojas – V. Striška.
Išnagrinėti terminio apdorojimo būdai ir oksido pašalinimo procesas po terminio apdorojimo. Pasiūlytas automatizuotas grąžto pjaunančios dalies ir koto terminis apdorojimas. Suprojektuota specialios vonios su terminio apdorojimo terpėmis ir įrankių tiekimo į vonias valdymo sistema. Taip pat suprojektuotos teršalų, kylančių nuo terminių vonių, šalinimo sistemos, kurios remiasi autorių sukurtu Lietuvos Respublikos patentu. Gauti rezultatai tenkina užsakovą. Darbas baigtas. Pasirašyti darbų perdavimo aktai.
2. Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesus ir paruošti techninį projektą šių kamerų gamybos organizavimui. Užsakovas – AB „Vingriai“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojas – V. Striška.
2009 m. atlikta vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesų tyrimai ir įrengtas 800 m2 cechas vakuuminių kamerų gamybai.
 
2010 metais 
Tarptautiniai mokslo projektai
 1. Programa Framework-FP7. Projektas Marie Curie, paprogramė MECHANOVUM. Paraiškos Nr. MC-ITN, šaukimo Nr. FP7-PEOPLE-20110-ITN, Projekto Nr. 264208 (Akronimas – Mechatronics solutions in modern indudtry). Vykdymo terminas nuo 2010-2014. Projekto VGTU dalies vadovas: Vytautas Bučinskas.
Pagrindinis projekto tikslas – parengti jaunus tyrėjus mokslo darbui ir perkelti inovatyvius sprendimus į automobilių pramonę. Šio projekto dalyviai orientuojami į teorijos taikymą praktikoje. Tuo tikslu projekte dalyvauja mažosios ir vidutinės verslo įmonės. Projekte dalyvauja ekspertai iš konsorciumo institucijų, kurie siūlo integruotas tobulinimo programas doktorantams, visi doktorantai turi praeiti visas siūlomas programas.
Iš kiekvienos šalies siūloma dalyvauti po 2 dalyvius. Stažuotės laikas 24 mėnesiai, viena stažuotė truks iki 12 mėnesių su 3 mėnesių pertrauka. Projekto trukmė – 48 mėnesiai. Mokymams organizuojamos vasaros mokyklos ir žiemos mokyklos. Jose numatytos tokios disciplinos:
 • Mechatronikos pagrindai (jutiklių fizikiniai pagrindai, taikomoji mechanika, elektronika)
 • Optronika ir vizualizacijos technika bei elementai mechatronikoje
 • Išmaniosios medžiagos ir jų valdymas mechatroniniuose prietaisuose
 • Bio-, Nano, -etc mechatronikoje
 • Išmanieji ir autonominiai mechatroninių prietaisų kontrolieriai
 • Bevielės technologijos mechatroniniuose prietaisuose
 1. Programos „Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013“ projektas "Effective mechanism for implementing solar energy in Kurzeme and Klaipeda" (LLIII-159). Projekto pradžia: 2010 spalio 1 d., pabaiga: 2011 ketvirtas ketvirtis. Projekto VGTU dalies vadovas – dr. Robertas Urbanavičius
Saulės energetikos vystymosi perspektyvos šiandieninėmis švarių energetinių resursų stokos sąlygomis tampa ypač aktualios. Ypatingai aukštus reikalavimus kelia EU direktyvos, numatančios nulinės emisijos pastatų plėtrą Europos Sąjungoje po 2018 metų. Todėl tiek Lietuvai, tiek Latvijai yra aktualu parengti tinkamus fotovoltinės saulės energetikos sprendimus šių uždavinių sprendimui. Pastaruoju metu yra parengtos fotovoltinių (FV) saulės elementų našumo skaitmeninės prognozavimo priemonės, tačiau jų generuojamus rezultatus reikia patvirtinti eksperimentiniais duomenimis. Tokių patikimų tyrimų, naudojant modernius saulės elementus nėra. O tai yra kliūtis tolimesnei plėtrai. Projekto metu numatoma instaliuoti  FV laboratorinę tyrimo įrangą Lietuvoje ir Latvijoje. Sukaupti ir apibendrinti duomenis. Parengti technines rekomendacijas bei teisinės bazės tobulinimo pasiūlymus, ko pasekmėje suintensyvėtų fotovoltinės saulės energetikos plėtra tiek Lietuvos, tiek Latvijos pasienio regionuose.
 Pateiktos projektų paraiškos
Projekto paraiška pagal šaukimą FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB. Pavadinimas: Integrated Building Energy System Based on Solar Power (Integruotos saulės energijos pastatų energetinės sistemos, SOLINTEGRA) Projekto koordinatorius: V. Bučinskas, projektą teikia VGTU.
 Nacionalinių mokslų programų ir mokslininkų grupių projektai
Aukštųjų technologijų plėtros programa 2007-2013. Projektas „Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas“ (Akronimas – „INTEGRA“). VGTU dalies vadovas V. Vekteris, vykdytojas M. Jurevičius.
2010 metų darbe kelių kaupinimo pluoštų suvedimo sistema ir atlikti jos tyrimai. Ištirta virpesių įtaka veidrodėlių padėties stabilumui bei veikiant smūginiam žadinimui. Taip pat ištirta stalų, ant kurių tvirtinami lazeriai ir kaupinimo pluoštų suvedimo sistema, vibrostabilumas. Gauti rezultatai rodo, kad veikiant mechaninę suvedimo sistemą nuo 3 iki 100 Hz dažniu ženklių veidrodėlių pakitimų nepastebėta, tačiau didinant svyravimų amplitudę, veidrodėlių padėtis tampa nestabili. Stalų svyravimai yra žemo dažnio, todėl įtakos kelių kaupinimo pluoštų sistemai neturės.
 Užsakomieji mokslo darbai
1. Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesus ir paruošti techninį projektą šių kamerų gamybos organizavimui. Užsakovas – AB „Vingriai“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojas – V. Striška.
2010 m. atlikta vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesų tyrimai ir įrengtas 800 m2 cechas vakuuminių kamerų gamybai.
Mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika (kvalifikacinis). 2010 m. užduotis: „Mechatronizuotų sistemų dinaminiai tyrimai“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojai: A.H. Marcinkevičius, A. Kasparaitis, V. Vekteris, A. Jakštas, M. Jurevičius, V. Bučinskas, A. Čereška, V. Striška, V. Mokšin, G. Viselga, V. Pauža, A. Daktariūnas, A.M. Šukys, A. Kilikevičius, A. Trumpa, R. Zaremba, R. Lazdinas, I. Survilaitė-Jakštienė, V.V.  Paplauskas, E. Šutinys, I. Tetsman, G. Augustinavičius.
2010 m. sudarytas sistemų dinaminis modelis ir atliktas dinaminių procesų modeliavimas. Gauti rezultatai palyginti su eksperimentiniais tyrimais. Nustatyta, kad tokių sistemų funkcionavimo kokybei turi įtaką žemo dažnio virpesiai. Apskaičiuotų spektrinių amplitudžių dydžiai svyruoja nuo 0,03 iki 0,08 µm, o išmatuotų spektrinių amplitudžių dydžiai svyruoja nuo 0,02 iki 0,04 µm. taigi teoriniais skaičiavimais guti rezultatai artimi eksperimentiniams rezultatams.
 
2011 metais
Vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai
Tarptautiniai mokslo projektai
 1. Programa Framework-FP7. Projektas Marie Curie, paprogramė MECHANOVUM. Paraiškos Nr. MC-ITN, šaukimo Nr. FP7-PEOPLE-20110-ITN, Projekto Nr. 264208 (Akronimas – Mechatronics solutions in modern indudtry). Vykdymo terminas nuo 2010-2014. Projekto VGTU dalies vadovas: Vytautas Bučinskas.
Pagrindinis projekto tikslas – parengti jaunus tyrėjus mokslo darbui ir perkelti inovatyvius sprendimus į automobilių pramonę. Šio projekto dalyviai orientuojami į teorijos taikymą praktikoje. Tuo tikslu projekte dalyvauja mažosios ir vidutinės verslo įmonės. Projekte dalyvauja ekspertai iš konsorciumo institucijų, kurie siūlo integruotas tobulinimo programas doktorantams, visi doktorantai turi praeiti visas siūlomas programas.
Iš kiekvienos šalies siūloma dalyvauti po 2 dalyvius. Stažuotės laikas 24 mėnesiai, viena stažuotė truks iki 12 mėnesių su 3 mėnesių pertrauka. Projekto trukmė – 48 mėnesiai. Mokymams organizuojamos vasaros mokyklos ir žiemos mokyklos. Jose numatytos tokios disciplinos:
 • Mechatronikos pagrindai (jutiklių fizikiniai pagrindai, taikomoji mechanika, elektronika)
 • Optronika ir vizualizacijos technika bei elementai mechatronikoje
 • Išmaniosios medžiagos ir jų valdymas mechatroniniuose prietaisuose
 • Bio-, Nano, -etc mechatronikoje
 • Išmanieji ir autonominiai mechatroninių prietaisų kontrolieriai
 • Bevielės technologijos mechatroniniuose prietaisuose
 1. Programos „Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013“ projektas "Effective mechanism for implementing solar energy in Kurzeme and Klaipeda" (LLIII-159). Projekto pradžia: 2010 spalio 1 d., pabaiga: 2011.12.31. Projekto VGTU dalies vadovas – dr. Robertas Urbanavičius
Saulės energetikos vystymosi perspektyvos šiandieninėmis švarių energetinių resursų stokos sąlygomis tampa ypač aktualios. Ypatingai aukštus reikalavimus kelia EU direktyvos, numatančios nulinės emisijos pastatų plėtrą Europos Sąjungoje po 2018 metų. Todėl tiek Lietuvai, tiek Latvijai yra aktualu parengti tinkamus fotovoltinės saulės energetikos sprendimus šių uždavinių sprendimui. Pastaruoju metu yra parengtos fotovoltinių (FV) saulės elementų našumo skaitmeninės prognozavimo priemonės, tačiau jų generuojamus rezultatus reikia patvirtinti eksperimentiniais duomenimis. Tokių patikimų tyrimų, naudojant modernius saulės elementus nėra. O tai yra kliūtis tolimesnei plėtrai. Projekto metu instaliuota  FV laboratorinę tyrimo įrangą Lietuvoje ir Latvijoje. Sukaupti ir apibendrinti duomenis. Parengti technines rekomendacijas bei teisinės bazės tobulinimo pasiūlymus, ko pasekmėje suintensyvėtų fotovoltinės saulės energetikos plėtra tiek Lietuvos, tiek Latvijos pasienio regionuose.
Nacionalinių kompleksinių programų projektai
Aukštųjų technologijų plėtros programa 2007-2013. Projektas „Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas“ (Akronimas – „INTEGRA“). VGTU dalies vadovas V. Vekteris, vykdytojai M. Jurevičius, A. Kilikevičius.
2011 metų darbe ištirta tipinių optinių stalų, ant kurių tvirtinama kelių kaupinimo pluoštų mechaninė suvedimo sistema, virpesiai kai patalpoje esantys įrenginiai sukelia išorinį žadinimą. Gauti eksperimentiniai rezultatai rodo, kad optinio stalo paviršiaus išilginiai virpesiai turi mušimo charakterį, o virpesių spektrinės amplitudės 0,5 Hz dažnyje siekia 550 nm, taip pat nežymios amplitudės pasireiškia 6-7 Hz dažnyje. Skersine kryptimi virpesiai panašaus pobūdžio, tik spektrinio tankio amplitudė mažesnė. Vertikalia kryptimi vibroizoliuojančio stalo paviršiaus virpesių spektrinės amplitudės neturi triukšmų 6-7 Hz dažnyje. Išilginiai grindų virpesiai kurie yra didesni už 50 nm virpesius. Skersiniai grindų ir stalo virpesisi, kur spektrinių tankių amplitudės ženkliai skiriasi rodo tai, kad stalas izoliuoja grindimis perduodamus virpesius. Vertikalia kryptimi taip pat matomas virpesių slopinimo efektas. Išvados: 1) išorinio žadinimo įtaka optinio stalo virpesiams nėra ženkli; 2) optinis stalas slopina virpesius, perduodamus grindimis.
 Užsakomieji mokslo darbai
1. Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesus ir paruošti techninį projektą šių kamerų gamybos organizavimui. Užsakovas – AB „Vingriai“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojas – V. Striška.
2011 m. atlikta vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesų tyrimai ir įrengtas 800 m2 cechas vakuuminių kamerų gamybai.
 1. Techninių galimybių studija. MITA. Inovaciniai čekiai. Sutartis Nr. 31V-122 (robototechnika). 2011. Temos vadovas – R.Urbanavičius.
 2. Techninių galimybių studija. MITA. Inovaciniai čekiai. Sutartis Nr. 31V-123 (fotovoltaika). 2011. Temos vadovas – R.Urbanavičius.
 Kvalifikaciniai mokslo darbai
 1. Mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika (kvalifikacinis). 2011 m. užduotis: „Mechatronizuotų sistemų metrologiniai tyrimai ir diagnostika“. Vadovas – V. Vekteris. Vykdytojai: A.H. Marcinkevičius, A. Kasparaitis, V. Vekteris, A. Jakštas, M. Jurevičius, V. Bučinskas, A. Čereška, V. Striška, V. Mokšin, G. Viselga, V. Pauža, A. Daktariūnas, A.M. Šukys, A. Kilikevičius, A. Trumpa, R. Zaremba, R. Lazdinas, I. Survilaitė-Jakštienė, V.V. Paplauskas, E. Šutinys, I. Tetsman, G. Augustinavičius.
2011 metais darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: virpesių įtakos mechatronizuoto komparatoriaus kalibravimo tikslumui nustatymas bei tokių sistemų diagnostiniai matavimai ir paklaidų bei neapibrėžčių tyrimai. Išnagrinėjus mechatronizuotų sistemų būklę pasaulyje ir Lietuvoje nustatyta, kad tokių sistemų dinaminiams tyrimams buvo skirta mažai dėmesio, todėl labai svarbu įvertinti virpesių įtaką tokioms precizinėms sistemoms, kurių matuojami dydžiai yra mikrometrų eilės.
 Parengtos MTEP projektų paraiškos
 1. Projekto paraiška pagal šaukimą FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB. Pavadinimas: Integrated Building Energy System Based on Solar Power (Integruotos saulės energijos pastatų energetinės sistemos, SOLINTEGRA) Projekto koordinatorius: V. Bučinskas, projektą teikia VGTU.
 2. Parengtas FP7 projekto paraiška „Vibroharvest“ Šaukimas FP7-ENERGY-2012-1-2STAGE. Vytautas Bučinskas. originalus numeris FP7 309031 Nefinansuotinas
 3. Parengtas FP7 projekto paraiška „Solcompower“ Šaukimas FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB. Vytautas Bučinskas originalus numeris FP7 314586. Nepasibaigęs vertinimas
 
2012 metais
Tarptautiniai mokslo projektai
 1. Programa Framework-FP7. Projektas Marie Curie, paprogramė MECHANOVUM. Paraiškos Nr. MC-ITN, šaukimo Nr. FP7-PEOPLE-20110-ITN, Projekto Nr. 264208 (Akronimas – Mechatronics solutions in modern indudtry). Vykdymo terminas nuo 2010-2014. Projekto VGTU dalies vadovas: Vytautas Bučinskas.
 2.  Programos „Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013“ projektas "Effective mechanism for implementing solar energy in Kurzeme and Klaipeda" (LLIII-159). Projekto pradžia: 2010 spalio 1 d., pabaiga: 2012.12.31. Projekto VGTU dalies vadovas – dr. Robertas Urbanavičius.
 Darbai finansuoti pagal LR Ūkio ministerijos priemonę „Inovaciniai čekiai“.
 1. UAB „Traidenis“ naudojamos robototechninės sistemos ir technologinės įrangos diegimo ir plėtros techninių galimybių studija. Užsakovas UAB „Traidenis“. Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas nuo 2012 iki 2013 metų.
 2. Robototechnikos įrangos diegimo UAB "STRENGAS" techninių galimybių studija. Užsakovas UAB „Strengas“. Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas iki 2013 metų.
 3. Džiūstančios medienos dujų rektifikacijos proceso ir mechatroninio įrenginio techninių galimybių studija. Užsakovas UAB „Utenos gelžbetonis“. Vadovas Vytautas Bučinskas. Vykdytojas  Robertas Urbanavičius.
 4. Inovatyvios robototechninės ir lazerinės įrangos diegimo galimybes. Užsakovas UAB „IRONGĖ“. Vadovas Vytautas Bučinskas . Vykdytojas Robertas Urbanavičius. Vykdomas iki 2013 metų.
 5. Šilumos siurblio sistemos vibroakustinių charakteristikų pagerinimo techninių galimybių studija. Užsakovas UAB "ENSO PROJECTS". Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas iki 2013 metų.
 6. „Mechatroninio valdymo proceso optimizavimas bei įrangos diegimo poreikio UAB ‚ENSO RANGA‘ techninių galimybių studija“. Užsakovas UAB „ENSO RANGA“. Vadovas Vytautas Bučinskas . Vykdytojas  Robertas Urbanavičius. Vykdomas iki 2013 metų.
 7. Autonominės skraidančios robototechnikos sistemų diegimo UAB ‚AUTOPASAULIS IR KO‘ techninių galimybių studija. Užsakovas UAB „Autopasaulis ir Ko“. Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas iki 2013 metų.
 8. Serijinės gamybos vieno cilindro kompresoriaus dinaminių, vibracinių ir akustinių charakteristikų pagerinimo galimybių studija. Užsakovas UAB "Panevėžio Aurida". Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojai: Vytautas Bučinskas, Mindaugas Jurevičius. Vykdomas iki 2013 metų.
 9. Stikloplasčio gaminių vyniojimo proceso optimizavimo ir mechatroninės įrangos diegimo poreikio UAB „Aplinkosaugos servisas“ techninių galimybių studija. Užsakovas UAB „Aplinkosaugos servisas“. Vadovas Vytautas Bučinskas . Vykdytojas  Robertas Urbanavičius. Vykdomas iki 2013 metų.  
Užsakomieji mokslo darbai
 1. Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesus ir paruošti techninį projektą šių kamerų gamybos organizavimui. Užsakovas – AB „Vingriai“. Vadovas – Vladas Vekteris. Vykdytojas – Vytautas Striška.
 2. Riedmenų dažų atsilupimo priežasties tyrimas. Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“. Vadovas Vytautas Bučinskas. Vykdytojai – Vytautas Bučinskas, Robertas Urbanavičius.
Kvalifikaciniai mokslo darbai
 1. Vibroizoliacinių ir tribologinių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika. 2012 metų užduotis: Vibroizoliacinių sistemų eksperimentiniai tyrimai. Vadovas Mindaugas Jurevičius, vykdytojai: prof. habil. dr. Vladas Vekteris, prof. habil. dr. Andrejus Henrikas Marcinkevičius, prof. habil. dr. Albinas Kasparaitis, prof. dr. Audrius Čereška, prof. dr. Arūnas Jakštas, prof. dr. Vytautas Bučinskas, prof. dr. Mindaugas Jurevičius, doc. dr. Arūnas Mindaugas Šukys, doc. dr. Vytautas Striška, doc. dr. Vadim Mokšin, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Artūras Kilikevičius, doc. dr. Robertas Urbanavičius, Irena Survilaitė-Jakštienė, Vladas Vytautas. Paplauskas, Andrius Trumpa, Algis Daktariūnas, dokt. Ernestas Šutinys, dokt. Ina Tetsman, dokt. Andrius Klevinskia, dokt. Mantas Štrimaitis. Anotacija pridedama atskirtai.
 
2013 metais
 Tarptautiniai mokslo projektai
 1. Programa Framework-FP7. Projektas Marie Curie, paprogramė MECHANOVUM. Paraiškos Nr. MC-ITN, šaukimo Nr. FP7-PEOPLE-20110-ITN, Projekto Nr. 264208 (Akronimas – Mechatronics solutions in modern indudtry). Vykdymo terminas nuo 2010-2014. Projekto VGTU dalies vadovas: Vytautas Bučinskas.
Pagrindinis projekto tikslas – parengti jaunus tyrėjus mokslo darbui ir perkelti inovatyvius sprendimus į automobilių pramonę. Šio projekto dalyviai orientuojami į teorijos taikymą praktikoje. Tuo tikslu projekte dalyvauja mažosios ir vidutinės verslo įmonės. Projekte dalyvauja ekspertai iš konsorciumo institucijų, kurie siūlo integruotas tobulinimo programas doktorantams, visi doktorantai turi praeiti visas siūlomas programas.
Iš kiekvienos šalies siūloma dalyvauti po 2 dalyvius. Stažuotės laikas 24 mėnesiai, viena stažuotė truks iki 12 mėnesių su 3 mėnesių pertrauka. Projekto trukmė – 48 mėnesiai. Mokymams organizuojamos vasaros mokyklos ir žiemos mokyklos. Jose numatytos tokios disciplinos:
 1. Mechatronikos pagrindai (jutiklių fizikiniai pagrindai, taikomoji mechanika, elektronika)
 2. Optronika ir vizualizacijos technika bei elementai mechatronikoje
 3. Išmaniosios medžiagos ir jų valdymas mechatroniniuose prietaisuose
 4. Bio-, Nano, -etc mechatronikoje
 5. Išmanieji ir autonominiai mechatroninių prietaisų kontrolieriai
 6. Bevielės technologijos mechatroniniuose prietaisuose
Nacionalinių kompleksinių programų projektai
1. Projektas „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“. Projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti aukštos kokybės, šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius atitinkančias studijas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų intensyviai plėtrai. Projekto metu numatoma parengti, atnaujinti ir įgyvendinti su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis susijusias studijų programas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją pagal kūrybinių ir kultūrinių industrijų poreikius. Studijų reorganizavimas bus vykdomas remiantis 2008 m. galimybių studijoje „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ identifikuotais esamų studijų programų trūkumais, atsižvelgiant į ilgalaikį specialistų poreikį bei šiuolaikinius reikalavimus kultūrinių industrijų srities specialisto kvalifikacijai. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007. Vykdymo pradžia 2010-10-18, pabaiga 2013-10-26. VGTU dalies vadovas Žilvinas Jančoras. Pramonės įmonių valdymo katedra. Rolandas Strazdas, Augustinas Maceika, Bronius Jančiauskas, Irena Zabielavičienė, Rasa Vaitiekauskaitė.
2013 metų rezultatai: pagal projektą mokyti į Pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programą ES lėšomis 2011 metais priimti studijuoti studentai. Numatyta, kaip pagal projektą gautas lėšas panaudoti Mechanikos fakulteto studijų proceso palaikymui ir plėtros programoms.
2. Projektas „Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA)“. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Veiksmų programos prioritetas: tyrėjų gebėjimo stiprinimas. Veiksmų programos prioriteto priemonė: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas. ES programos „Kūrybiška Europa“ poveikio vertinimuose remiamasi 2010 m. Europos konkurencingumo ataskaita ir pripažįstama vis didesnė kultūros ir kūrybos sektorių svarba ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir socialinės sanglaudos bei įtraukties puoselėjimui. Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos (KKI) yra vienas iš potencialiai augančių sektorių, kuris sudaro daugiau nei 5 procentus BVP, jame dirba apie 60 tūkst. darbuotojų. 2009 m. LR Švietimo ir mokslo ministras patvirtino KKI nacionalinę kompleksinę programą (NKP), kurią įgyvendina VDA, LMTA, VGTU. Lietuvos KKI NKP atspindi vis didesnį kultūros ir kūrybos sektorių svarbos pripažinimą ES lygmeniu,tačiau įgyvendinant NKP susiduriama su sisteminiais pačio KKI sektoriaus mokslinio apibrėžtumo trūkumais. Svarbus KKI, kaip inovacijų nešėjo, apibrėžimo ir skatinimo veiksnys yra kūrybinė aplinka (creative milieu), kūrybinės bendruomenės arba kūrybinis miestas, išsiskiriantis gana didele kūrybinių darbuotojų koncentracija, klestinčiais menais ir kultūrinėmis paslaugomis. Kūrybinė aplinka pritraukia kūrybinius žmogiškuosius išteklius, kurie, savo ruožtu, akumuliuoja ir dar labiau skatina miesto, bendruomenės atgimimą. Šiuo metu yra atlikta ir atliekama nemažai tyrimų, kurių metu siekiama išsiaiškinti veiksnius, turinčius įtakos šalies, įmonių ir individų kūrybiškumui ir inovatyvumui, tačiau nėra aiškus šių veiksnių kompleksiškumas bei atskirų veiksnių svarba. Ypač aktualu nustatyti tuos veiksnius , kurie turi didelę svarbą inovacijų išeigai bei yra subjektyvūs (t.y. lengvai keičiami). Neįvykdžius projekto veikų būtų sudėtinga kalbėti apie nuoseklią KKI plėtrą ir NKP įgyvendinimą Lietuvoje ateityje. Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007. Vykdymo pradžia 2012-08-14, pabaiga: 2015-08-13. Projekto dalį vykdė: Pramonės įmonių valdymo katedra. Vykdytojas: Rolandas Strazdas.
2013 metų rezultatai: sukurta tyrimų metodika, atlikti tyrimai, parengti straipsniai ir tyrimų medžiaga pristatyta konferencijoje.
 
 Darbai pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“
 1. Užsakomasis darbas, atliktas pagal MITA programą: „Vibracinių transporterių darbo sąlygų tyrimas ir projektavimo metodikos sudarymas“. Užsakovas: UAB „Mantika“. Temos vadovas: Arūnas Jakštas. Vykdytojai: Arūnas Jakštas, Artūras Kilikevičius, Mindaugas Jurevičius. Sudarytas matematinis vibracinio transportavimo modelis. Jo teorinio nagrinėjimo išdavoje nustatyti eksperimentinio stendo, kuris sukurtas bendradarbiaujant su užsakovu, parametrai. Apibendrinus eksperimentinio ir teorinio tyrimo rezultatus, sukurta kompiuterizuota vibracinio transporterio parametrų skaičiavimo programa. Naudojantis šia programa operatyviai nustatomi transporterio parametrai įvertinant jam keliamus reikalavimus: našumą, transportuojamo krovinio fizikinius parametrus, transportavimo atstumą, transporterio pasvirimo į horizontą kampą.
 2. Mechatroninio valdymo proceso optimizavimas bei įrangos diegimo poreikio UAB ‚ENSO RANGA‘ techninių galimybių studija. UAB „ENSO RANGA“. Vadovas – Vytautas Bučinskas. Vykdytojai – Robertas Urbanavičius. Parengta techninių galimybių studija.
 3. Serijinės gamybos vieno cilindro kompresoriaus dinaminių, vibracinių ir akustinių charakteristikų pagerinimo galimybių studija. UAB "Panevėžio Aurida". Vadovas – Robertas Urbanavičius. Vykdytojai – Vytautas Bučinskas, Mindaugas Jurevičius. Parengta techninių galimybių studija.
 4. Didelės galios technologinių procesų oro srautų valymo ir šilumos rekuperavimo mechatroninės įrangos parinkimo techninių galimybių studija. UAB „ENSO RANGA“. Vadovas – Vytautas Bučinskas. Vykdytojai – Robertas Urbanavičius. Parengta techninių galimybių studija.
 Kvalifikaciniai mokslo darbai
 1. Organizacinės elgsenos įtaka inovacinei veiklai. 2013 metų užduotis: Įmonės organizacinės elgsenos analizė. Vadovas: Augustinas Maceika. Vykdytojai: Rolandas Strazdas, Irena Zabielavičienė, Bronius Jančiauskas, Augustinas Maceika, Eligijus Toločka, Michail Litvinenko, Olga Regina Šostak.
 2. Vibroizoliacinių ir tribologinių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika. 2013 metų užduotis: Sudėtinių vibroizoliacinių sistemų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. Vadovas: Mindaugas Jurevičius. Vykdytojai: Andrejus Henrikas Marcinkevičius, Vladas Vekteris, Albinas Kasparaitis, Arūnas Jakštas, Mindaugas Jurevičius, doc. dr. Vytautas Striška, prof. dr. Vytautas  Bučinskas, prof. dr. Audrius Čereška, Vadim Mokšin, Gintas Viselga, Arūnas Mindaugas Šukys, Artūras Kilikevičius, Robertas Urbanavičius, Algis Daktariūnas, Andrius Trumpa, Ernestas Šutinys, Ina Tetsman, Irena Survilaitė-Jakštienė, Andrius Klevinskis, Andrius Styra, Mantas Štrimaitis, Andrius Gedvila, Aurimas Ralys.
Mechanikos inžinerijos katedros mokslo darbų rezultatai

Darbai finansuoti pagal LR Ūkio ministerijos priemonę „Inovaciniai čekiai“.

 1. UAB „Traidenis“ naudojamos robototechninės sistemos ir technologinės įrangos diegimo ir plėtros techninių galimybių studija. Registracijos Nr. IČ 31V-51/2012. Užsakovas UAB „Traidenis“. Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas nuo 2012 iki 2013 metų. 2012 metų rezultatai (baigtam darbui – 2012 m. ir viso darbo rezultatai).
 2. Robototechnikos įrangos diegimo UAB "STRENGAS" techninių galimybių studija. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-031. Užsakovas UAB „Strengas“. Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas iki 2013 metų.
 3. Džiūstančios medienos dujų rektifikacijos proceso ir mechatroninio įrenginio techninių galimybių studija. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-061. Užsakovas UAB „Utenos gelžbetonis“. Vadovas Vytautas Bučinskas. Vykdytojas  Robertas Urbanavičius.
 4. Inovatyvios robototechninės ir lazerinės įrangos diegimo galimybes. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-081. Užsakovas UAB „IRONGĖ“. Vadovas Vytautas Bučinskas . Vykdytojas Robertas Urbanavičius. Vykdomas iki 2013 metų.
 5. Šilumos siurblio sistemos vibroakustinių charakteristikų pagerinimo techninių galimybių studija. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-098. Užsakovas UAB "ENSO PROJECTS". Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas iki 2013 metų.
 6. „Mechatroninio valdymo proceso optimizavimas bei įrangos diegimo poreikio UAB ‚ENSO RANGA‘ techninių galimybių studija“. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-100. Užsakovas UAB „ENSO RANGA“. Vadovas Vytautas Bučinskas . Vykdytojas  Robertas Urbanavičius. Vykdomas iki 2013 metų.
 7. Autonominės skraidančios robototechnikos sistemų diegimo UAB ‚AUTOPASAULIS IR KO‘ techninių galimybių studija. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-107. Užsakovas UAB „Autopasaulis ir Ko“. Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojas Vytautas Bučinskas. Vykdomas iki 2013 metų.
 8. Serijinės gamybos vieno cilindro kompresoriaus dinaminių, vibracinių ir akustinių charakteristikų pagerinimo galimybių studija. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-192. Užsakovas UAB "Panevėžio Aurida". Vadovas Robertas Urbanavičius. Vykdytojai: Vytautas Bučinskas, Mindaugas Jurevičius. Vykdomas iki 2013 metų.
 9. Stikloplasčio gaminių vyniojimo proceso optimizavimo ir mechatroninės įrangos diegimo poreikio UAB „Aplinkosaugos servisas“ techninių galimybių studija. Registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-193. Užsakovas UAB „Aplinkosaugos servisas“. Vadovas Vytautas Bučinskas . Vykdytojas  Robertas Urbanavičius. Vykdomas iki 2013 metų. 2012 metų rezultatai:
 Užsakomieji mokslo darbai
1. Ištirti vakuuminių kamerų paviršių apdorojimo procesus ir paruošti techninį projektą šių kamerų gamybos organizavimui. Užsakovas – AB „Vingriai“. Vadovas – Vladas Vekteris. Vykdytojas – Vytautas Striška.
2. Riedmenų dažų atsilupimo priežasties tyrimas. Nr. 4568-P. Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“. Vadovas Vytautas Bučinskas. Vykdytojai: Vytautas Bučinskas, Robertas Urbanavičius.
 Kvalifikaciniai mokslo darbai
 1. Vibroizoliacinių ir tribologinių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika. 2012 metų užduotis: Vibroizoliacinių sistemų eksperimentiniai tyrimai. Vadovas Mindaugas Jurevičius, vykdytojai: prof. habil. dr. Vladas Vekteris, prof. habil. dr. Andrejus Henrikas Marcinkevičius, prof. habil. dr. Albinas Kasparaitis, prof. dr. Audrius Čereška, prof. dr. Arūnas Jakštas, prof. dr. Vytautas Bučinskas, prof. dr. Mindaugas Jurevičius, doc. dr. Arūnas Mindaugas Šukys, doc. dr. Vytautas Striška, doc. dr. Vadim Mokšin, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Artūras Kilikevičius, doc. dr. Robertas Urbanavičius, Irena Survilaitė-Jakštienė, Vladas Vytautas. Paplauskas, Andrius Trumpa, Algis Daktariūnas, dokt. Ernestas Šutinys, dokt. Ina Tetsman, dokt. Andrius Klevinskia, dokt. Mantas Štrimaitis. Anotacija pridedama atskirtai.
Gauti patentai
 1. Vladas Vekteris, Darius Ozarovskis, Vytautas Striška. Akustinis ciklonas. Nr.5846, 2012-06-25. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
 2. Vladas Vekteris, Ina Tetsman, Vytautas Striška, Artūras Kilikevičius. Aktyvinamas aerozolinės taršos nusiurbtuvas. Nr.5891, 2012-12-27. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
 3. Andrejus Henrikas Marcinkevičius. Daugiaįdėklinis savaime nusistatantis automatiškai reguliuojamas guolis. Nr.5881, 2012-11-26. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
 4. Michail Berba, Mindaugas Jurevičius, Aleksandr Baranov. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema. Nr.5883, 2012-11-26. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR POTENCIALAS
Mokslinių tyrimų kryptys
 1. Mechaniniai ir mechatroniniai įtaisai ir procesai.
 2. Mechaninių, mechatroninių ir biomechatroninių sistemų, medžiagų ir technologinių procesų tyrimas, projektavimas ir tobulinimais.
 3. Mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika.
 4. Vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika.
 5. Inovacijų vadyba.
 6. Inovacijų vadyba ir plėtra pramonės įmonėse.
 7. LEAN valdymo sistema ir inovacijų plėtra.
 8. Kūrybiškumo skatinimo įrankių kūrimas.
 9. Organizacinės elgsenos įtakos inovacinei veiklai tyrimai.
Teikiamos paslaugos
 • Pramoninių objektų, tribologinių, mechaninių ir mechatroninių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika;
 • Tribologiniai (t.y. tepimo medžiagų, trinties, dilimo, trinties porų) tyrimai;
 • Signalų analizė; Vibracijų matavimai ir analizė; Triukšmo matavimai ir analizė;
 • Mašinų ir įrengimų techninio stovio monitorizacija; Mašinų gedimų diagnostika;
 • Vibraciniai bandymai vibrostendu;
 • Rotorių balansavimas (statinis, dinaminis, savo atramose, balansavimo staklėse);
 • Projektavimo, konstravimo ir gamybos darbai;
 • Mechaninio apdirbimo technologinių procesų projektavimas;
 • CNC įrengimų operatorių ir technologų mokymo kursai.
Mokslinės ekspertizės
 • Triukšmo ir virpesių tyrimai ir jų mažinimo priemonės bei būdai;
 • Pramonės objektų ir mechatroninių sistemų vibroakustiniai tyrimai ir diagnostika;
 • Vibrostendų bandymai; rotorių balansavimas;
 • Tribometriniai, (t. y. tepimo medžiagų trinties, dilimo, trinties porų) tyrimai;
 • Mašinų ir įrenginių projektavimo, konstravimo ir gamybos darbai; mokslinės ekspertizės;
 • Mašinų funkcionavimo kokybės tyrimai.

Pasiekimai

PATENTAI, IŠRADIMAI, TECHNOLOGIJOS, DISERTACIJOS
 1. R.Bancevičius, A.V.Gapšys, A.Kasparaitis. Pjezoelektrischer Rezonanz-Beruhrunggeber. VFR patentas Nr.305013, G01B7/03.
 2. A.Gapšys, A.Kasparaitis, J.Kumetaitis. Koordinaten Messmaschine. VFR patentas Nr.3441426.
 3. A. Jakštas. Tampri išcentrinė mova. JAV patentas Nr. 4 118 453, VFR patentas Nr. 2 700 914, Didžiosios Britanijos patentas Nr. 1 554 801.
 4. A. H. Marcinkevičius. Detalės matmenų aktyvios kontrolės įtaisas. Detalės matmenų aktyvios kontrolės ir tampriųjų poslinkių valdymo įtaisas. Patentas Nr. LT 5334 išduotas2006 m. balandžio 25 d.
 5. V. Striška, V. Vekteris. Šarminių ir rūgštinių aerozolių plautuvas. Patentas Nr. LT 5355 išduotas2006 m. liepos 25 d.
 6. Vytautas Bučinskas, Vytautas Kazimieras Augustaitis. Srieginio sujungimo įveržimo dydžio nustatymo būdas ir įrenginys. Patentas Nr. LT 5493 B, išduotas 2008-04-25.
 7. V. Vekteris, V. Striška,S. Valiukonis. Ežektorius. Patentas Nr. LT 5527 B išduotas2008 m. lapkričio 25 d.
 8. Kastytis Slivinskas, Vytautas Striška, Vytautas Bučinskas. Plokščio diržo pavaros mechanizmas. Lietuvos Respublikos patentas. Nr. LT 5585 išduotas 2009 m. liepos 27 d.
 9. Vladas Vekteris, Darius Ozarovskis, Vytautas Striška. Akustinis ciklonas. Nr.5846, 2012-06-25. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
 10. Vladas Vekteris, Ina Tetsman, Vytautas Striška, Artūras Kilikevičius. Aktyvinamas aerozolinės taršos nusiurbtuvas. Nr.5891, 2012-12-27. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
 11. Andrejus Henrikas Marcinkevičius. Daugiaįdėklinis savaime nusistatantis automatiškai reguliuojamas guolis. Nr.5881, 2012-11-26. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
 12. Michail Berba, Mindaugas Jurevičius, Aleksandr Baranov. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema. Nr.5883, 2012-11-26. Lietuvos respublika, Valstybinis patentų biuras.
Sukurtos technologijos
 • V. Vekteris, M. Jurevičius. Vamzdynų izoliavimas ir triukšmo slopinimas AB “Lietuvos elektrinė”. Sukurta pagal sutartį Nr. 747-MA.
 • V. Vekteris, V. Striška. Sukurtos įrankiams po terminio apdorojimo susidariusios oksido plėvelės pašalinimo naujos technologijos. Nustatytos jų optimalios galimybės ir pasiūlytas įrenginių komplektas šiems procesams vykdyti.
APGINTOS  DISERTACIJOS
Mokslų daktaro
 1. Michail Berba. Pasyviųjų žemojo dažnio virpesių izoliavimo sistemų tyrimas(technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2013 m. sausio 22 d.
 2. Darius Ozarovskis. Akustinio ciklono tyrimas(technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2013 m. sausio 25 d.
 3. Rimantas Lazdinas. Precizinių brūkšninių ilgio matų kalibravimo paklaidų tyrimas įterptinės metrologijos sąlygomis. Matavimų inžinerija (10T). 2012.01.25
 4. Linas Burneika.  Research of forming the product’s construction using constituent parts. Mechanikos inžinerija (09T). 2010.02.12
 5. Artūras Kilikevičius. Ilgio matavimo mechatroninio komparatoriaus dinaminių paklaidų tyrimas Matavimų inžinerija (10T). 2010.06.12
 6. Andrius Lukošius. Matavimų rezultatų patikimumas tiriant statybinių medžiagų degumą. Matavimų inžinerija (10T). 2005.11.25
 7. Romanas Puiša. Adaptyvieji stochastiniai algoritmai mechaninių sistemų elementams optimizuoti. Mechanikos inžinerija (09T). 2005.10.19
 8. Vytautas  Bučinskas. Frikcinės sraigtinės keičiamo žingsnio pavaros charakteristikų tyrimas. Mechanikos inžinerija (09T). 2002.02.27
 9.  Audrius Čereška. Slydimo trintimi dirbančių sistemų dilimo diagnostiniai tyrimai. Mechanikos inžinerija (09T) 2001.12.14
 10. Vadim Mokšin. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai. Mechanikos inžinerija (09T). 2001.11.30
 11. Mindaugas  Jurevičius. Technologinių įrengimų judesių tikslumo diagnostiniai tyrimai ir matavimo priemonių kūrimas. Matavimų inžinerija (10T). 2000.06.28
 Habilituoto daktaro disertacija
  Andrejus Henrikas  Marcinkevičius. Precizinio apvaliojo šlifavimo tikslumo didinimo metodų bei priemonių tyrimas ir kūrimas Mechanikos inžinerija (09T) 2000.06.12
Įvykusios habilitacijos procedūros
 1. Audrius Čereška. Mechaninių dinaminių sistemų su adaptyviaisiais hidrodinaminiais elementais diagnostiniai tyrimai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU,2010 m. birželio 21 d.
 2. Mindaugas Jurevičius. Precizinių mechatroninių matavimo priemonių ir bandymo sistemų kūrimas ir tyrimai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU,2010 m. spalio 28 d.
 3. Vytautas Bučinskas. Mechaninių sistemų elementų neardomosios diagnostikos metodai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU,2011 m. kovo 31 d.
 4. Arūnas Jakštas. Adaptyvaus virpesių slopinimo mechaninėse sistemose priemonių kūrimas ir tyrimas. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T); Vilniaus Gedimino technikos universitetas.2011 m. birželio 27 d.
 

Apgintos disertacijos

Daktaro disertacijos
Andrius Trumpa. Daktaro disertacijos tema: Išcentrinių pieno separatorių rotorių sistemų su virpesių slopintuvais tyrimas ir diagnostiniai matavimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2015 m. spalio 09 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Giedrius Augustinavičius. Daktaro disertacijos tema: Mikropozicionavimo sistemų taikant lanksčias jungtis tyrimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2015 m. sausio 19 d. Mokslinis vadovas – prof. dr. Audrius Čereška.
Remigijus Guobys. Daktaro disertacijos tema: Sluoksniuotųjų konstrukcijų tyrimas gaisro sąlygomis (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2014 m. gegužės 30 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Ina Tetsman. Daktaro disertacijos tema: „Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2014-01-23. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Michail Berba. Daktaro disertacijos tema: Pasyviųjų žemojo dažnio virpesių izoliavimo sistemų tyrimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2013 m. sausio 22 d. mokslinis vadovas dr. doc. Mindaugas Jurevičius.
Darius Ozarovskis. Akustinio ciklono tyrimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2013 m. sausio 25 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Rimantas Lazdinas. Precizinių brūkšninių ilgio matų kalibravimo paklaidų tyrimas įterptinės metrologijos sąlygomis (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T).VGTU, 2012-01-25. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Albinas Kasparaitis.
Linas Burneika. Gaminio konstrukcijos sudarymo naudojant sudedamąsias dalis tyrimas (Research of forming the product’s construction using constituent parts) (mechanikos inžinerija - 09T. VGTU, 2010 m. vasario 12 d. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Andrejus Henrikas Marcinkevičius.
Artūras Kilikevičius. Ilgio matavimo mechatroninio komparatoriaus dinaminių paklaidų tyrimas. (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU, 2010.06.12. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Eligijus Toločka. Technologinio inovatyvumo vertinimo tobulinimas įtakojančių veiksnių aspektu. (Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S). VGTU, 2006. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozapas Audvydas Staškevičius.
Andrius Lukošius. Matavimų rezultatų patikimumas tiriant statybinių medžiagų degumą (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU, 2005.11.25. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Romanas Puiša. Adaptyvieji stochastiniai algoritmai mechaninių sistemų elementams optimizuoti (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2005.10.19. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Augustinas Maceika. Technologijų perdavimo vadyba (Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S). VGTU, 2003.04.09. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Leonas Simanauskas.
Vytautas Bučinskas. Frikcinės sraigtinės keičiamo žingsnio pavaros charakteristikų tyrimas (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2002.02.27. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Mečislovas Mariūnas.
Audrius Čereška. Slydimo trintimi dirbančių sistemų dilimo diagnostiniai tyrimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2001.12.14. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Vadim Mokšin. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai (technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). VGTU, 2001.11.30. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
Mindaugas  Jurevičius. Technologinių įrengimų judesių tikslumo diagnostiniai tyrimai ir matavimo priemonių kūrimas (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU, 2000.06.28. Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Vekteris.
 
Habilituoto daktaro disertacija
Andrejus Henrikas  Marcinkevičius. Precizinio apvaliojo šlifavimo tikslumo didinimo metodų bei priemonių tyrimas ir kūrimas (technologijos mokslų sritis, matavimų inžinerija – 10T). VGTU 2000.06.12
Įvykusios habilitacijos procedūros
 1. Audrius Čereška. Mechaninių dinaminių sistemų su adaptyviaisiais hidrodinaminiais elementais diagnostiniai tyrimai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU, 2010 m. birželio 21 d.
 2. Mindaugas Jurevičius. Precizinių mechatroninių matavimo priemonių ir bandymo sistemų kūrimas ir tyrimai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU, 2010 m. spalio 28 d.
 3. Vytautas Bučinskas. Mechaninių sistemų elementų neardomosios diagnostikos metodai. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). VGTU, 2011 m.
 4. Arūnas Jakštas. Adaptyvaus virpesių slopinimo mechaninėse sistemose priemonių kūrimas ir tyrimas. Technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T); Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2011 m. birželio 27 d.
 

Projektų istorija

PROJEKTŲ ISTORIJA IR VEIKLA
 PROJEKTŲ ISTORIJA
 1. Europos komisijos "Leonardo da Vinci" programos projektas "Computerised Laboratory for Science and Technology Teaching” (ComLab-SciTech) SI-143008. (Lietuva, Slovėnija, Airija, Čekija, Portugalija, Japonija, Slovakija). Vadovas (VGTU): Vladas Vekteris.
 2. Community programme "Leonardo da Vinci" on vocation training Agreement Nr. 2007-PL/07/LLP-LdV/TOI/140006. Vadovas: Vytautas Bučinskas.
 3. Programa "Leonardo da Vinci" Projektas „UPTRONIC“. Vykdymo terminai – 2007–2010 m. Projekto VGTU dalies vadovas: Vytautas Bučinskas.
 4. Programos „Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013“ projektas "Effective mechanism for implementing solar energy in Kurzeme and Klaipeda" (LLIII-159). Projekto pradžia: 2010 spalio 1 d., pabaiga: 2011 ketvirtas ketvirtis. Projekto vadovas VGTU pusės - dr. Robertas Urbanavičius.
 5. Projekto paraiška pagal šaukimą FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB. Integrated Building Energy System Based on Solar Power (Integruotos saulės energijos pastatų energetinės sistemos). Akronimas: SOLINTEGRA. Projekto koordinatorius: V. Bučinskas, projektą teikia VGTU.
 6. Aukštųjų technologijų plėtr os p rograma 2007-2013. Projektas „Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas“ (Akronimas – „INTEGRA“). VGTU dalies vadovas V. Vekteris, vykdytojai: M. Jurevičius , V. Vekteris.
VEIKLA  TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE
Vladas Vekteris – Tribologijos ir tepimo inžinierių organizacijos (Society of Tribologists and Lubrication Engineers, STLE, JAV ) tikrasis narys nuo1991 m .
KONFERENCIJOS

2005 m. tarptautinė mokslinė konferencija "Mechatroninės sistemos ir medžiagos MSM-2005";
2009 m. tarptautinė mokslinė konferencija "Mechatroninės sistemos ir medžiagos MSM-009"; http:/msm2009.vgtu.lt
2013 m.  tarptautinė mokslinė konferencija "Mechatroninės sistemos ir medžiagos MSM-2013"; http:/msm2013.vgtu.lt (The 9-th International Conference "Mechatronic Systems and Materials MSM-2013).
 
Apdovanojimais įvertinti katedros darbuotojai (nuo 2007 metų):
 • Prof. habil. dr. Vladas Vekteris 2007 m. gavo Lietuvos mokslo premiją už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984-2006),
 • Doktorantas Artūras Kilikevičius yra 2008 metų jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojas, gavo Lietuvos Mokslo akademijos premiją už darbą „Ilgio matavimo komparatoriaus dinaminio tikslumo tyrimas (2004–2008 m.)“.
 • Prof. habil. dr. Albinas Kasparaitis 2010 m. gavo Lietuvos mokslo premiją pagal Technologijos mokslo srities taikomos mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) kategoriją kartu su bendraautoriais už darbų ciklą „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“.
 • Prof. dr. Mindaugas Jurevičius 2011-01-06 gavo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ Garbės ženklą už asmeninius nuopelnus ir indėlį vystant Lietuvos inžinerinę pramonę bei didinant jos tarptautinį konkurencingumą.
 • Prof. dr. Vytautas Bučinskas 2012-01-05 gavo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ Garbės ženklą už asmeninius nuopelnus ir indėlį vystant Lietuvos inžinerinę pramonę bei didinant jos tarptautinį konkurencingumą.
 • Vladas Vytautas Paplauskas 2013-01-04 Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo apdovanotas Profesijos riterio ženkleliu ir sertifikatu už ilgametę gamybinę bei mokslinę veiklą Lietuvos inžinerinės pramonės srityje, profesionalumą rengiant studentus baigiamiesiems darbams ir disertacijoms, projektuojant ir vykdant mokslinius eksperimentus ir tyrimus.
Leidiniai nuo 2000 metų

Monografijos

 1. Spruogis, Bronislovas; Turla, Vytautas; Jakštas, Arūnas; Bogdevičius, Marijonas; Hantel, Peter. Sukamojo judesio perdavimo ir stabilizavimo priemonių teorija ir taikymas. Vilnius: Technika, 2009. 478 p. ISBN 9789955285427
 2. Vekteris, VladasJurevičius, MindaugasDaktariūnas, Algis. Mechatroninės inžinerinių tyrimų sistemos: monografija. Vilnius: Technika, 2012. 220 p. : iliustr. ISBN 9786094572906. [M.kr.: 10T; 09T]

Vadovėliai

 1.  V.Vekteris, A.Kasparaitis, S.Kaušinis, R.Kanapėnas. Matavimų teorija ir praktika. Vilnius: Žiburio leidykla. 2000, 380 p.
 2. Marcinkevičius, Andrejus HenrikasMokšin, Vadim [Mokšin, V.]Jurevičius, Mindaugas [Jurevičius, M.]. Šiuolaikiniai skaitmeninio valdymo apdirbimo centrai ir jų programavimas. I dalis. Apdirbimo centrai: vadovėlis / A.H. Marcinkevičius, V. Mokšin, M. Jurevičius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. 340 p. ISBN 9789955287513. Prieiga per internetą: <http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/iuolaikiniai-skaitmeninio-valdymo-apdirbimo-centrai-ir-j-programavimas-i-dalis/4>.
 3. Mokšin, VadimMarcinkevičius, Andrejus HenrikasJurevičius, Mindaugas. Šiuolaikiniai skaitmeninio valdymo apdirbimo centrai ir jų programavimas. II dalis. Programavimas / V. Mokšin, A.H. Marcinkevičius, M. Jurevičius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. 596 p. ISBN 9789955287520. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 34,270]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 34,270].
 4. Mokšin, Vadim. Kompiuterinio valdymo staklių makroprogramavimas: vadovėlis / Vadim Mokšin. Vilnius: Technika, 2013. 296 p. ISBN 9786094574320. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 17,680]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 17,680].
 5. Melnikas, Borisas; Jakubavičius, Artūras; Strazdas, Rolandas; Chlivickas, Eugenijus; Lobanova, Liudmila; Stankevičienė, Jelena. Intelektinis verslas / B. Melnikas, A. Jakubavičius, R. Strazdas, E. Chlivickas, L. Lobanova, J. Stankevičienė. Vilnius: Technika, 2014. 456 p. ISBN 9786094576355. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 31,500]; [Ind.: 0,130] [Ind. aut. lankais: 4,095].

Mokomosios knygos

 1. A.Jakštas. Energijos transformavimo mašinos. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2000, 143 p.
 2. Striška, Vytautas. Aplinkosaugos įrenginiai ir sistemos: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2001. 255, [1] p.: iliustr.
 3. Marcinkevičius, Andrejus Henrikas. Production technology of machines and instruments: methodical instructions and data for laboratory tests and course projects. Vilnius: Technika, 2001. 77, [4] p.: lent., brėž.
 4. Kastytis Slivinskas, Arūnas Jakštas. Energy conversion machines: Study material / Kastytis Slivinskas, Arūnas Jakštas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Mašinų gamybos katedra. Vilnius, 2002. 179 p.: iliustr.
 5. Marcinkevičius, Andrejus HenrikasMokšin, VadimTotoraitis, Algirdas Evaristas. Cutting Theory and Tools. Methodical instructions and data for laboratory tests and a course project. Vilnius: Technika, 2003. 110 p.: iliustr. ISBN 9986-07-613-6.
 6. Vekteris, VladasSlivinskas, KastytisČereška, Audrius. Design of machines and instruments laboratory works : study material. Part I. Vilnius : Technika, 2004. 205 p. ISBN 9986-05-759-0.
 7. Totoraitis, Evaristas AlgirdasSlivinskas, Kastytis. Methodical instructions for the preparation of the final work and the diploma project. Vilnius : Technika, 2004. 69 p. : iliustr. ISBN 9986-05-756-6.
 8. Marcinkevičius, Andrejus Henrikas. Industrial Production Systems. Textbook. Vilnius : Technika, 2004. 188 p. : iliustr. ISBN 9986-05-796-5.
 9. Totoraitis, Evaristas AlgirdasSlivinskas, Kastytis. Baigiamųjų darbų rengimo metodikos nurodymai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2005. 66 p. ISBN 9986-05-823-6.
 10. Čereška, AudriusPauža, Vytautas. Kokybės analizė ir valdymas [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. 133 p. Prieiga per internetą: < http://senas.vgtu.lt/leidiniai/elektroniniai/Kokybes%20analize%20ir%20valdymas.pdf. ISBN 9986-05-8949-5.
 11. Višniakas, Ivanas; Slivinskas, Kastytis. Patikimumo teorija : objektų kokybės vertinimo ir patikimumo skaičiavimų metodikos nurodymai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2005. 90 p. ISBN 9986-05-824-4.
 12. Vekteris, VladasJurevičius, MindaugasŠukys, Arūnas Mindaugas. Theory and practice of measurements : laboratory tests / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2005. 108 p. ISBN 9986-05-815-5.
 13. Vekteris, VladasJurevičius, MindaugasŠukys, Arūnas Mindaugas. Matavimų teorija ir praktika : laboratoriniai darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2005. 211 p. ISBN 9986-05-841-4.
 14. Kasparaitis, Albinas. Matavimo informacinės sistemos: mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. 148 p.. ISBN 9986-05-949-6.
 15. Kasparaitis, AlbinasŠukys, Arūnas Mindaugas. Metrologinio ūkio ir matavimų organizavimas: mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 192 p. ISBN 978-9955-28-306-5.
 16. Marcinkevičius, Andrejus Henrikas. Design for quality: study guide / [elektroninis išteklius] Andrejus Henrikas Marcinkevičius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 207 p. ISBN 9789955284475. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/new/index.php?id=4789&pid=1728>.
 17. Vekteris, VladasJurevičius, MindaugasKilikevičius, Artūras. Matavimų teorija ir praktika: kursinio projekto metodikos nurodymai, informacinė medžiaga ir užduotys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 264 p.: iliustr. ISBN 9789955283973.
 18. Viselga, Gintas. Technologinių mašinų įrenginiai: mokomoji knyga / [elektroninis išteklius]: Gintas Viselga. Vilnius: Technika, 2010. 93 p. ISBN 9789955286035. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.3846/1141-S>.
 19. Jakštas, Arūnas. Kompresoriai. Šaldymo technika: mokomoji knyga / Arūnas Jakštas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. 119 p.: iliustr. ISBN 9786094570858. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 5,940]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 5,940].
 20. Čereška, Audrius. Kokybės valdymas ir optimizavimas : mokomoji knyga / Audrius Čereška ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. 168 p.: iliustr. ISBN 9786094570926. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 7,460]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 7,460].
 21. Viselga, GintasČereška, Audrius. Technologinės mašinos : mokomoji knyga / Gintas Viselga, Audrius Čereška ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. 140 p. : iliustr. ISBN 9786094570933. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 6,650]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 6,650].
 22. Vekteris, VladasKasparaitis, Albinas. Matavimų teorija ir praktika: mokomoji knyga / Vladas Vekteris, Albinas Kasparaitis; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. 248 p. : iliustr. ISBN 9786094570964. [M.kr.: 10T; 09T]; [Aut. lankų sk.: 9,880]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,880].

 Mokymo ir metodinės priemonės

 1. Vekteris, Vladas. Matavimų teorija ir praktika: studentų neakivaizdininkų kursinio projekto metodikos nurodymai ir   užduotys / V. Vekteris, M. Jurevičius: (Mechanikos ir Transporto  inžinerijos fakultetų studentams); Vilniaus Gedimino technikos  universitetas. Vilnius, 2001. 98 p.: lent., brėž.
 2. Totoraitis, Evaristas Algirdas. Pjovimo teorijos ir staklių, projektavimo pagrindų, įrankių ir įtaisų projektavimo kursinių ir namų darbų atlikimo metodikos nurodymai neakivaizdinio skyriaus studentams / E. A. Totoraitis, V. Pauža, A. Jakštas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2001. 159 p.: brėž.
 3. Arūnas Jakštas. Energijos transformavimo mašinos: kursinio darbo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2002. 121 p.: lent., brėž.
 4. Čereška, Audrius. Praktikų atlikimo ir atsiskaitymo metodiniai nurodymai Mechanikos fakulteto sudentams / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 88 p. ISBN 978-9955-28-323-2.
 5. Vadim Mokšin. Pjovimo teorija, įrankiai ir staklės. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2008. 143 p. ISBN 978-9955-28-320-1
 6. Čereška, AudriusViselga, Gintas. Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos laboratorinių darbų metodikos nurodymai / [elektroninis išteklius] / Audrius Čereška, Gintas Veselga. Vilnius : Technika, 2012. 74 p. ISBN 9786094572685. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 2,470]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,470].
 7. Kilikevičius, ArtūrasČereška, AudriusJurevičius, MindaugasKasparaitis, AlbinasŠukys, Arūnas MindaugasStriška, Vytautas. Mechanikos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų ir laboratorinių darbų rinkinys / Artūras Kilikevičius, Audrius Čereška, Mindaugas Jurevičius, Albinas Kasparaitis, Arūnas Mindaugas Šukys, Vytautas Striška. Vilnius : Technika, 2012. 126 p. ISBN 9786094572104. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 9,000]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,000].
 8. Čereška, AudriusKilikevičius, Artūras. Mašinų ir prietaisų projektavimas. 1 : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Audrius Čereška, Artūras Kilikevičius. Vilnius : Technika, 2012. 62 p. ISBN 9786094572104. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 1,870]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,870].
 9. Kilikevičius, ArtūrasČereška, Audrius. Mašinų ir prietaisų projektavimas. 2 : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Artūras Kilikevičius, Audrius Čereška. Vilnius: Technika, 2012. 55 p. ISBN 9786094572104. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 1,940]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,940].
 10. Striška, Vytautas. Aplinkos apsaugos įrenginiai ir sistemos: laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Vytautas Striška. Vilnius : Technika, 2012. 126 p. ISBN 9786094572104. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 6,720]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 6,720].

 Gauti patentai

Patentai įregistruoti Lietuvoje
 1. Marcinkevičius, Andrejus Henrikas (išradimo autorius).   Detalės matmenų aktyvios kontrolės įtaisas. Detalės matmenų aktyvios kontrolės ir tampriųjų poslinkių valdymo įtaisas / pareiškėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2006. Prieiga per internetą: < http://lt.espacenet.com.
 2. Striška, Vytas (išradimo autorius); Vekteris, Vladas (išradimo autorius).   Šarminių ir rūgštinių aerozolių plautuvas / pareiškėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2006. Prieiga per internetą: < http://lt.espacenet.com.
 3. Kastytis Slivinskas, Vytautas Striška, Vytautas Bučinskas. Plokščio diržo pavaros mechanizmas (Flat belt drive mechanism). Lietuvos Respublikos patentas. Nr.  LT 5585 išduotas 2009 m. liepos 27 d. Prieiga per internetą: <http://lt.espacenet.com>.
 4. Augustaitis, Vytautas Kazimieras (aut., išrad.); Bučinskas, Vytautas (aut., išrad.). Detalių srieginio suveržimo kontrolės būdas ir įrenginys : patentas / išradėjai: Vytautas Kazimieras Augustaitis, Vytautas Bučinskas. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: <http://lt.espacenet.com>.
 5. Vekteris, Vladas (aut., išrad.)Ozarovskis, Darius (aut., išrad.)Striška, Vytautas (aut., išrad.). Akustinis ciklonas : patentas. Vilnius, 2012. [M.kr.: 09T]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,000].
 6. Vekteris, Vladas (aut., išrad.)Tetsman, Ina (aut., išrad.)Striška, Vytautas (aut., išrad.)Kilikevičius, Artūras (aut., išrad.). Aktyvinamas aerozolinės taršos nusiurbtuvas : patentas. Vilnius, 2012. [M.kr.: 09T]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,000].
 7. Berba, Michail (aut., išrad.)Jurevičius, Mindaugas (aut., išrad.); Baranov, Aleksandr (aut., išrad.). Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema : patentas. Vilnius, 2012. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 0,000]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,000].

 Disertacijų santraukos

 1. A.H.Marcinkevičius. Research and creation of methods and means of accuracy increase in precision cylindrical grinding. Summary of the research report presented for habilitation. Technological sciences, Mechanical engineering (09 T). Vilnius: Technika, 2000. 52 p.
 2. M.Jurevičius. Technologinių įrengimų judesių tikslumo diagnostiniai tyrimai ir matavimo priemonių kūrimas. Daktaro disertacijos santrauka. Technologijos mokslai, matavimų inžinerija (10 T). Vilnius: Technika, 2000. 45 p.
 3. Čereška, Audrius. Slydimo trintimi dirbančių sistemų dilimo diagnostiniai tyrimai: daktaro disertacijos santrauka / Audrius Čereška: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T) // Diagnostical investigation of systems in sliding friction mode: summary of doctoral dissertation: technical sciences, mechanical engineering (09T); Vilniaus Gedimino technikos universitetas; vadovas Vladas Vekteris. Vilnius, 2001. 39 p.: iliustr.
 4. Mokšin, Vadim. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai: daktaro disertacijos santrauka / Vadim Mokšin : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T) = Tribological investigations of the lubricants with liquid crystals additives: summary of doctoral dissertation: technological sciences, mechanical engineering (09T); Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2001. 41 p.: iliustr.
 5. Bučinskas, Vytautas. Frikcinės sraigtinės keičiamo žingsnio pavaros charakteristikų tyrimas: daktaro disertacijos santrauka / Vytautas Bučinskas: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T) // Investigation of characteristics of roling ring drive with changeable pitch: summary of doctoral dissertation: technical sciences, mechanical engineering (09T); Vilniaus Gedimino technikos universitetas; vadovas Vladas Vekteris. Vilnius, 2002. 39 p.: iliustr.
 6. Puiša, Romanas. Adaptyvieji stochastiniai algoritmai mechaninių sistemų elementams optimizuoti: daktaro disertacijos santrauka : technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2005. 31 p.
 7. Lukošius, Andrius. Reliability of measurement results obtained during testing of building products for reaction to fire performance : summary of doctoral dissertation : technological sciences, measurement engineering (10T) / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2005. 23 p..
 8. Kilikevičius, Artūras. The research of dynamic errors of the mechatronical line scale comparator: summary of doctoral dissertation: technological sciences, measurement engineering (10T) / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. 23 p.: iliustr.
 9. Burneika, Linas (aut., disert.). Gaminio konstrukcijos sudarymo naudojant sudedamąsias dalis tyrimas: daktaro disertacijos santrauka: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2010. 22 p.: iliustr. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 1,571]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,571].
 10. Lazdinas, Rimantas (aut., disert.). Investigation of calibration errors of precise graduated length gauges under embedded metrology conditions : summary of doctoral dissertation: technological sciences, measurement engineering (10T). Vilnius: Technika, 2011. 24 p.: iliustr. [M.kr.: 10T]; [Aut. lankų sk.: 1,500]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 11. Lazdinas, Rimantas (aut., disert.). Precizinių brūkšninių ilgio matų kalibravimo paklaidų tyrimas įterptinės metrologijos sąlygomis: daktaro disertacija: technologijos mokslai, matavimų inžinerija (10T). Vilnius: Technika, 2011. 120 p.: iliustr. ISBN 9786094570520. [M.kr.: 10T]; [Aut. lankų sk.: 11,000]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 11,000].
 12. Tetsman, Ina (aut., disert.). Investigation of efficiency of aerosol pollution exhauster under aeroacoustic flow: summary of doctoral dissertation: technological sciences, mechanical engineering (09T). Vilnius: Technika, 2013. 24 p.: iliustr. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 1,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,714].
 13. Šutinys, Ernestas (aut., disert.). Plieninių lynų defektų tyrimas taikant bekontaktinį dinaminį metodą: daktaro disertacija: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius : Technika, 2013. 82 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094576096. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 5,857]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 5,857].
 14. Tetsman, Ina (aut., disert.). Aerozolinės taršos siurbtuvo, aktyvinamo aeroakustiniu srautu, efektyvumo tyrimas: daktaro disertacija: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija (09T). Vilnius: Technika, 2013. 86 p.: iliustr. ISBN 9786094576089. [M.kr.: 09T]; [Aut. lankų sk.: 6,143]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 6,143].
  • Puslapio administratoriai:
  • Andrius Gedvila
  • Irena Survilaitė Jakštienė
  • Artūras Kilikevičius
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus