Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Mechanikos inžinerijos katedra įkurta 2013 metais susijungus Mašinų gamybos ir Pramonės įmonių valdymo katedroms.
1965 m. KPI Vilniaus filiale buvo įkurta Mašinų gamybos procesų automatizavimo katedra, kuri 1967 m. buvo pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra, o 1991 m. - Mašinų gamybos katedra. Nuo 2013-09-02 katedros pavadinimas - "Mechanikos inžinerijos katedra".
Katedros vedėjai:
 • nuo 1965 m. iki 1973 m. – doc.dr. Romualdas Jonušas,
 • nuo 1973 m. iki 1984 m. - doc.dr. Algimantas Petras Samulevičius,
 • nuo 1984 m. iki 1990 m. - prof. habil.dr. Mečislovas Mariūnas,
 • nuo 1990 m. iki 2007 m - prof. habil.dr. Vladas Vekteris,
 • nuo 2007 m. iki šių metų - prof. dr. Mindaugas Jurevičius
 
Pirmoji laboratorija buvo įkurta 1965m. kartu su katedra.. Ji buvo skirta studijoms ir moksliniams tyrimams.
Šiandien mechanikos ir gamybos inžinerijų studijoms veikia jau dvylika mokomųjų laboratorijų ir dvi mokslinės laboratorijos.
Mechanikos, Transporto inžinerijos fakultetų ir A. Gustaičio aviacijos instituto pirmos pakopos studentai, atlikdami laboratorinius darbus ir pratybas, įgyja teorinių ir praktinių žinių techninių matavimų, pjovimo teorijos, įrankių, technologinių mašinų gamybos technologijos ir alternatyvinių energijos šaltinių mokomosiose laboratorijose.
Mechanikos ir gamybos inžinerijos studijų krypties studentai naudojasi “HAAS” firmos CNC tekinimo ir frezavimo apdirbimo centrais, kompiuterizuota klase su stimuliatoriais ir visa programine įranga, reikalinga detalių gamybos programų sudarymui, pramoniniu robotu, automatizuota koordinačių matavimo mašina su programine įranga ir ir kitomis moderniomis kompiuterizuotomis matavimo priemonėmis ir įrankiais.
Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių specializacijos studentai laboratorinius darbus atlieka naudodamiesi specialios paskirties stendais ir tyrimų aparatūra. Atlieka modeliavimą, matavimų tikslumo vertinimą, matematinį eksperimentų duomenų apdorojimą. Nagrinėja hidrociklonus, erliftinius siurblius, slėginius hidrociklonus, ežektorinius aeratorius, šarminius ir rūgštinus aerozolių plautuvus, nuotėkų debito, nuotakynų matavimą kanaluose.
Pagrindinėse studijose ir magistrantūroje besimokantys studentai naudojasi vibroakustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijos vibracijų ir triukšmo matavimo ir analizės prietaisais su nešiojamais PC ir atitinkama programine įranga.
Laboratorijos darbuotojai Mechanikos fakulteto padaliniams, visų katedrų magistrantams ir doktorantams gamina reikiamas detales įrengimų remontui, stendų ir prototipų kūrimui ir dalyvauja montavimo tyrimo darbuose.
 VIBROAKUSTINIŲ TYRIMŲ IR DIAGNOSTIKOS MOKSLO LABORATORIJĄ Mašinų gamybos katedroje 1993 m. lapkričio 16 d. įkūrė prof. habil. dr. Vladas VEKTERIS. Nuo 2014 laboratorijai vadovauja doc. dr. Artūras KILIKEVIČIUS
Laboratorija atlieka įvairių mechaninių sistemų: kompresorinių stočių, dujų pumpavimo stočių, siurblinių, orapūčių, elektros variklių, vidaus degimo variklių, turbinų, turbovariklių, turbogeneratorių, technologinių įrengimų (staklės ir pan.), vagonų, lokomotyvų, mechaninių prietaisų, spausdinimo-poligrafijos mašinų, automobilių ir jų mazgų vibrodiagnostiką ir monitoringą. Sprendžia triukšmo šaltinių išaiškinimo, analizės ir slopinimo problemą, atlieka elektroakustinius tyrimus. Be to, atlieka tribologinių nuostolių tyrimus energijos perdavimo sektoriuje, transporte ir bendrojoje mašinų gamyboje, nustato dilimo priežastis, rekomenduoja ilgaamžiškumo padidinimo būdus ir reikalingus tepalų priedus bei energijos taupymo metodus; matuoja apšviestumą ir parenka šviestuvų išdėstymą darbo vietose, vykdo besisukančių detalių balansavimą darbo vietoje.
 Mechanikos inžinerijos katedra įsikūrusi Mechanikos rūmų II korpuse ir užima 14 kabinetų ir auditorijų – apie 300 kv. metrų. Patalpos moderniai suremontuotos 2013 metais, auditorijose sumontuota multimedija interaktyvioms paskaitoms.
 Katedroje dirba 6 profesoriai ( 3 mokslų daktarai ir 3
 habilituoti daktarai), 11 docentų mokslų daktarų ir 18 lektorių ir asistentų. Katedra turi 9 doktorantus.
 
 
 
 
 

Katedros mokomųjų laboratorijų slėnis įsikūręs Mechanikos rūmų I korpuse. Čia yra 12 mokomųjų laboratorijų, kurios užima virš 700 kv. metrų ploto. Hibridinės saulės-vėjo jėgainės sumontuotos ant Mechanikos rūmų I korpuso stogo ir Lietuvos jūrų muziejuje 120 kv. metrų plote. 
 

2010

Prof. habil. dr.  Albinas Kasparaitis kartu su bendraautoriais 2010 m. gavo Lietuvos mokslo premiją už 2009 metus pagal Technologijos mokslo srities taikomos mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) kategoriją už darbų ciklą „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“.

2009

Artūras Kilikevičius yra 2008 metų jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojas, 2009 m. gavo Lietuvos mokslo akademijos premiją už darbą „Ilgio matavimo komparatoriaus dinaminio tikslumo tyrimas (2004–2008 m.)“.

2008

Prof. habil. dr.  Vladas Vekteris 2008 m. gavo Lietuvos mokslo premiją už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984-2006)“. 

2011

 • Prof. dr. Mindaugas Jurevičius 2011-01-06 gavo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ Garbės ženklą už asmeninius nuopelnus ir indėlį vystant Lietuvos inžinerinę pramonę bei didinant jos tarptautinį konkurencingumą.

2013

 • Vladas Vytautas Paplauskas 2013-01-04 Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo apdovanotas Profesijos riterio ženkleliu ir sertifikatu už ilgametę gamybinę bei mokslinę veiklą Lietuvos inžinerinės pramonės srityje, profesionalumą rengiant studentus baigiamiesiems darbams ir disertacijoms, projektuojant ir vykdant mokslinius eksperimentus ir tyrimus.

Apdovanojimai už knygas

2005 metų Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse trečiąja premija pažymėto vadovėlio
„Matavimų teorija ir praktika“ bendraautoriai: A.Kasparaitis, S.Kaušinis, V.Vekteris, LR mokslo ir švietimo ministras, R.M.Kanapėnas.
VGTU rektorius A. Daniūnas teikia padėkas M. Jurevičiui ir V. Mokšin už dviejų dalių vadovėlį, laimėjusį II vietą 2014 m. VGTU aukštojo mokslo vadovėlių konkurse
 1. 2000. V.Vekteris, A.Kasparaitis, R.Kanapėnas, S.Kaušinis. Matavimų teorija ir praktika. Vilnius: Žiburio leidykla, 380 p.
   
 2. 2010. Marcinkevičius, Andrejus Henrikas; Mokšin, Vadim; Jurevičius, Mindaugas. Šiuolaikiniai skaitmeninio valdymo apdirbimo centrai ir jų programavimas. I dalis. Apdirbimo centrai: vadovėlis / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 340 p. ISBN 9789955287513. Prieiga per internetą: <http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/iuolaikiniai-skaitmeninio-valdymo-apdirbimo-centrai-ir-j-programavimas-i-dalis/4>.
   
 3. 2012. Mokšin, Vadim; Marcinkevičius, Andrejus Henrikas; Jurevičius, Mindaugas. Šiuolaikiniai skaitmeninio valdymo apdirbimo centrai ir jų programavimas. II dalis. Programavimas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 596 p. ISBN 9789955287520. 

Apdovanojimai studentams

Studentų apdovanojimas už gerus studijų rezultatus (iš dešinės): Tadas Vengalis (PTf-12 gr.), katedros vedėjas prof. dr. M. Jurevičius, Karolina Šlikaitė (PTf-13 gr.), Aurelija Baltuonytė (PTf-12 gr), doc. dr. Vadim Mokšin, AV firmos „HAAS Automation Europe“ bendradarbiavimo aukštųjų technologijų ir mokymo srityse koordinatorius Simon Vanmaekelbergh, Dovilė Tratulytė (PTf-12 gr.), Urtė Vainauskaitė (PTfm-14 gr.)
Anton Abragimovič (PIVfmu-13 gr.) baigiamasis magistro darbas baigiamųjų darbų konkurse, kurį organizuoja Quer.Kraft asociacija (Vokietija), užėmė antrąją vietą
Mindaugas Rimidis ir Andrius Dzedzickis (MT-08 gr.) apdovanoti VGTU Rektoriaus padėkomis už sėkmingą dalyvavimą parodoje „Balttechnika-2012“ su savo baigiamaisiais darbais
PARTNERIAI
"Precizika Metrology", UAB; http://www.precizika.lt
"Abplanalp Engineering", UAB; http://www.abplanalp.lt
"Vingriai", AB; http://lm-company.com
"ARGINTA", UAB; http://www.arginta.lt
"PROFTOOLS", AB; http://www.proftools.com
UAB "Standa", http://www.standa.lt
UAB "METEC", http://www.metec.lt/
UAB „Plieninis Skydas“, http://www.door.lt/
UAB „Integrated Optics“, http://www.integratedoptics.eu
UAB “Intersurgical“, www.intersurgical.lt
UAB „PakMarkas", www.pakmarkas.lt
LINPRA (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija), www.linpra.lt
Finansų ministerijos mokymo centras, http://www.fmmc.lt
UAB "Progresyvūs Verslo Sprendimai", http://www.pbs.lt
Lietuvos inovacijų centrashttp://www.lic.lt/