Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

BIOMECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDROS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATIKRŲ
TVARKARAŠTISBAKALAURAMS

Patikros komisija: pirmininkas – prof. dr. Julius Griškevičius
Nariai: doc. dr. Andžela Šešok, lekt. dr. Zyta Kuzborska, asist. Gintaras  Jonaitis, asist. Oleg Ardatov, asist. Gediminas Gaidulis, lekt. Donatas Lukšys, lekt. Vytautas Steponėnas
           

Patikrų grafikas

Eil. Nr.

Data,

(m. mėn. d.)

Laikas, (val.)

Auditorija

Pastabos

1.

2018-05-08

1000

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 50 % darbo

2.

2018-05-22

1000

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 80 % darbo

3.

2018-05-29

1000

2-107

Baigiamojo darbo gynimas katedroje


Baigtą darbą katedrai reikia pristatyti iki  2018-05-31
 
 

MAGISTRANTAMS

Patikros komisija: pirmininkas – prof. dr. Julius Griškevičius
Nariai: doc. dr. Andžela Šešok, dr. Zyta Kuzborska, asist. Gediminas Gaidulis.

 

Patikrų grafikas

Eil. Nr.

Data,

(m. mėn. d.)

Laikas, (val.)

Auditorija

Pastabos

1.

2018-05-07

1200

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 50 % darbo

2.

2018-05-21

1200

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 90 % darbo

3.

2018-05-28

1300

2-107

Baigiamojo darbo gynimas katedroje


Baigtą darbą katedrai reikia pristatyti iki  2018-05-31

 
 


BIOMECHANIKOS INŽINERIJOS KATEDROS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS IR VADOVAI 2017/2018 m. m.
 
Bakalaurams:
 
Nr.
Tema
Vadovas
1
Mobilaus keltuvo į baseiną projektavimas
Doc. dr. Kristina  Daunoravičienė
2
Mechanoterapinio įtaiso su FES projektavimas viršutinių galūnių reabilitacijai
Doc. dr. Kristina  Daunoravičienė
3
Reabilitacinio treniruoklio su virtualia realybe projektavimas
Doc. dr. Kristina  Daunoravičienė
4
Robotizuoto nugaros įtvaro projektavimas
Doc. dr. Kristina  Daunoravičienė
5
Lavinimo-mokymo priemonės silpnaregiui vaikui projektavimas
Doc. dr. Kristina  Daunoravičienė
6
Širdies stabilizavimo įrenginio projektavimas                 
(A. Batvinskas)
Doc. dr. Andžela Šešok
7
Žandikaulio osteosintezės implantų projektavimas ir gamybos technologija
(R. Dvarvytis)
Doc. dr. Andžela Šešok
8
Būsto pritaikymas neįgaliajam
(J. Martynenko)
Doc. dr. Andžela Šešok
9
Taktilinio Brailio displėjaus projektavimas
(M. Slivka)
Doc. dr. Andžela Šešok
10
Perkutaninio ašinės tėkmės širdies siurblio projektavimas (A. Goberytė)
Doc. dr. Andžela Šešok
11
Apatinių galūnių egzoskeleto fizinių galimybių padidinimui projektavimas
(A. Karlonas)
Prof. dr. Julius Griškevičius
12
Pagalbinio mechanizmo dviračio motorizavimui projektavimas
(V. Kunsmonaitė)
Prof. dr. Julius Griškevičius
13
Amputuotos galūnės bigės audinių mechaninių savybių matavimo sistemos projektavimas
Prof. dr. Julius Griškevičius
14
Bioninio šlaunies protezo projektavimas
(M. J. Petrikas)
Prof. dr. Julius Griškevičius
15
Biomechatroninio protezo, esant apatinės galūnės amputacijai žemiau kelio, projektavimas
(J. Tamošiūnas)
Prof. dr. Julius Griškevičius
16
Apatinės galūnės protezų dinaminių tyrimų stendo projektavimas
Asist. Oleg Ardatov
17
Griebimo funkciją atkuriančio įtvaro projektavimas
(M. Trinkūnaitė)
Asist. Gediminas Gaidulis
18
Daugiafunkcinio gipsavimo rėmo projektavimas
(G. Taparauskaitė)
Asist. Gediminas Gaidulis
19
Riedžio neįgaliesiems projektavimas
(B. Simniškytė)
Asist. Gediminas Gaidulis
20
Savaeigio mobilaus rentgeno aparato projektavimas
Lekt. Vytautas Steponėnas
21
Žmogaus biomechaninių tyrimų laboratorijos projektavimas
Lekt. Donatas Lukšys
22
Dinaminės posturografinės sistemos su virtualia realybė projektavimas
Lekt. Donatas Lukšys
23
ECMO (Ekstrakorporinė membraninė oksigenacija) pompos projektavimas
Dr. Zyta Kuzborska
24
Gaivinimo muliažo/manekeno projektavimas
Dr. Zyta Kuzborska
 
 
Magistrantams:
 
Nr.
Tema
Vadovas
1
Karkasų kaulų regeneracijai mechaninių savybių tyrimas
 
Doc. dr. Andžela Šešok
2
Osteosintezės fiksatorių modeliavimas ir tyrimas
 
Doc. dr. Andžela Šešok
3
Dirbtinės širdies ašinės tėkmės siurblio modeliavimas ir tyrimas
Doc. dr. Andžela Šešok
4
Dviratininko sėdėsenos biomechanikos tyrimas taikant raumens-skeleto sistemos modelį
Prof. dr. Julius Griškevičius
5
Skaitmeninių įrankių stuburo neurochirurgijos taikymui kūrimas ir tyrimas
Prof. dr. Julius Griškevičius
6
Žmogaus fizinės būsenos įvertinimo metodikos kūrimas ir tyrimas
Prof. dr. Julius Griškevičius
7
Sportininko meistriškumo biomechaninė analizė ir tyrimas
Prof. dr. Julius Griškevičius
8
Raumenų paviršinės elektromiografijos signalais grįstos išorinių įrenginių valdymo sistemos kūrimas ir tyrimas
(M. Bistrickas)
Prof. dr. Julius Griškevičius
9
Audinių vientisumo pažeidimo modeliavimas BEM
 
Dr. Zyta Kuzborska
10
Gniuždymo krūvio sąnario kremzlei tyrimai taikant BEM
Doc. dr. Valentina Liakina
11
Reguliaraus fizinio krūvio įtaka sveikų suaugusiųjų raumenų jėgos ir reakcijos pokyčiams
Doc. dr. Valentina Liakina
12
Pradedančiųjų, pažengusiųjų ir aukšto meistriškumo golfo žaidėjų mosto palyginimas
Doc. dr. Valentina Liakina
 
Biomechanikos katedra 2010-2012 m.m. dalyvavo projekte:
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
Projektas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023 „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
MEBMB11501 Anatomija ir fiziologija 5 5 F
MEBMB11806 Aplinkosauga medicinoje 3 3 F
MEBMB11502 Automatinis valdymas 5 5 F
MEBMB11502 Automatinis valdymas 5 5 H
MEBMB11502 Automatinis valdymas 5 5 I
MEBMB11512 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 3 F
MEBMB11512 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 3 I
MEBMB11702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEBMB11801 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 F
MEBMB11802 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 F
MEBMB11602 Biomechanika 6 6 F
MEBMB11601 Biomechaninių sistemų projektavimas taikant CAD/CAM/CAE 5 5 F
MEBMB11701 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos pagrindai 4 4 F
MEBMB11401 Biotechninių sistemų mechaninės, lazerinės ir kt. gamybos technologijos 3 3 F
MEBMB11804 Dirbtinių organų projektavimas 4 4 F
MEBMB14704 Kompensacinės technikos projektavimas 6 6 F
MEBMB11705 Kompiuterizuotos integruotos chirurginės sistemos 3 3 F
MEBMB11805 MATLAB taikymas biomechanikos inžinerijoje 3 3 F
MEBMB11803 Medicinos ir reabilitacinių inžinerinių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas) 5 5 F
MEBMB11807 Medicinos psichologija 3 3 F
MEBMB11603 Medicinos technika 6 6 F
MEBMB11503 Medžiagos medicinoje 4 4 F
MEBMB11706 Nanotechnologijų pagrindai 3 3 F
MEBMB11703 Ortopedinės technikos projektavimas ir gamyba 6 6 F
MEBMB11201 Pažintinė praktika 3 3 F
MEBMB11402 Profesinė praktika 1 6 6 F
MEBMB11605 Profesinė praktika 2 6 6 F
MEBMB11604 Reabilitacijos technika 4 4 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
MEBMM11207 Asistentiniai robotai 4 4 F
MEBMM11203 Biologinių skysčių mechanika 5 5 F
MEBMM11101 Biomechaninių sistemų dinamika 9 9 F
MEBMM11202 Biosignalų analizė ir atpažinimas 7 7 F
MEBMM11206 Biotechnikos sitemų ir medicinos diagnostikos metodai 4 4 F
MEBMM11205 Informacinės sistemos medicinoje 5 5 F
MEBMM11301 Klinikinė inžinerija 5 5 F
MEBMM11401 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
MEBMM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEBMM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
MEBMM11304 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
MEBMM11102 Medicinos atliekų utilizavimo įranga ir būdai 6 6 F
MEBMM11302 Medicinos prietaisų sauga, techninė priežiūra ir metrologinė patikra 6 6 F
MEBMM11306 Mikrobiologija ir higiena 4 4 F
MEBMM11307 Nanotechnologijos medicinoje 4 4 F
MEBMM11303 Operacinės ir kitos sudėtingos medicinos sistemos 7 7 F
MEBMM11201 Reabilitacinė ir ortopedinė technika 6 6 F
MEBMM11305 Terapinės sistemos 5 5 F
Vadovėliai
Mariūnas, Mečislovas; Šešok, Andžela. Biotechninių ir medicinos sistemų diagnostika: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2003. 222 p. : iliustr. ISBN 9986-05-647-0.
Mariūnas, Mečislovas; Šešok, Andžela.Kompensacinės technikos projektavimas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2005. 292 p: iliustr. ISBN 9986-05-861-9.
M. Mariūnas, A. Šešok. Reabilitacinių ir organizmo funkcijų atkūrimo sistemų projektavimas. V.: Technika, 2007. 288 p.
Mokomosios knygos
Andžela Šešok. Biomedžiagos: teorija ir praktika: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2017. 111 p: iliustr. ISBN 9786094579813.
Skaityti leidinio elektroninį variantą čia.
J. Griškevičius, K. Daunoravičienė. Biomechanikos praktikumas. 1 dalis. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 101 p. ISBN online 978-609-457-309-5
J. Griškevičius, K. Daunoravičienė. Medicinos technikos pagrindai ir laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 113 p.ISBN online 978-609-457-313-2
K.Daunoravičienė, J. Griškevičius. Kompensacinė technika. Pagrindai ir laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. 119 p. ISBN online 978-609-457-347-7
J.Griškevičius, J.Žižienė, J.V.Astrauskas. Automatinis valdymas. Vilnius: Technika, 2012. 116 p.
ISBN 978-609-457-300-2
K. Daunoravičienė, J. Griškevičius. Medicinos ir reabilitacinių inžinerinių sistemų projektavimas. Praktinių darbų metodiką. Vilnius: Technika, 2012. 113 p.
ISBN 978-609-457-306-4
J. Griškevičius, R. J. Kizlaitis. Informacinės sistemos medicinoje. Vilnius: Technika, 2012. 93 p.
ISBN 978-609-457-240-1
A. Šešok. Ortopedinės technikos projektavimas ir gamyba: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 2012, 123 p
A. Šešok. Dirbtinių organų projektavimas. Vilnius: Technika, 2012. 101 p.
ISBN 978-609-457-237-1
Mečislovas Mariūnas, Andžela Šešok. Biotechninių sistemų ir medicinos diagnostikos metodai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. 156 p.
ISBN 978-9955-28-417-8 VGTU leidyklos Technika numeris: 1053-M http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/biotechnini-sistem-ir-medicinos-diagnostikos-metodai/15
Daunoravičienė, K.; Griškevičius,J. 2011. Medicininių atliekų utilizavimas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 128 p.http://dspace.vgtu.lt/handle/1/700
Mariūnas, Mečislovas; Šešok, Andžela.Biomechanikos ir bionikos teorija bei taikymas. Vilnius: Technika, 2000, 70 p.

      biomechanikos katedros dėstytojų budėjimo katedroje
pavasario semestre tvarkaraštis 2017-2018 m. m.


Dėstytojo vardas, pavardė PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Profesorius Julius Griškevičius   14.00 – 16:30   9.30 – 12:00  
Docentė Andžela Šešok   10.00 – 12.00 15.00 – 16.00 10.00 – 12.00  
Lektorė Zyta Kuzborska   18.00 – 20.00
2 savaitėmis
     
Doktorantė Jurgita Žižienė   13.45 – 14.30 8.00 – 10.20    
Lektorius Donatas Lukšys 13.00 – 14.00   9.00 – 10.00   11.00 – 12.00
Asistentas Gediminas Gaidulis   10.00 – 12.00 10.00 – 12.00    
Asistentas Gintaras Jonaitis 13.45 – 14.30   13.45 – 14.30 13.45 – 14.30 13.45 – 14.30
Lektorius Donatas Noreika 16:20 – 17:55
1 savaitėmis
       
Asistentas Oleg Ardatov 12.00 – 14.00        
Lektorius Andrej Kolosov       15:00 – 17:00  
Lektorius Vytautas Steponėnas       16.00 – 18.00  
Lektorius Artūras Linkel 8.00 – 9.20 7.30 – 8.30      
  • Puslapio administratoriai:
  • Gintaras Jonaitis
  • Andžela Šešok
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė