Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys:
 • biosuderinamų medžiagų mechaninių savybių tyrimas ir modeliavimas;
 • žmonių judėjimo ir fiziologinių parametrų matavimo, diagnostikos metodų tobulinimas, kūrimas ir tyrimai;
 • aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims su fiziniais, regėjimo ir klausos sutrikimais;
 • biomechatroninių priemonių (išmanios dėvimos technologijos, egzoskeletai ir reabilitacinė robotika, aktyvių ir pasyvių galūnių protezai) projektavimas ir tyrimai;
 • žmogaus judesių matavimas ir kiekybinis įvertinimas;
 • motorikos sutrikimų diagnostikos ir terapijos metodų kūrimas;
 • gydymo ir reabilitacijos efektyvumo įvertinimas, sportininko meistriškumo įvertinimas, fiziologinių parametrų įvertinimas;
 • biomechaninių sistemų dinamikos tyrimas skaitiniais metodais;
 • biosignalų matavimas, analizė ir apdorojimas.
 
Teikiamos paslaugos:
1. Techninės pagalbos priemonių  neįgaliesiems kūrimas, projektavimas ir tyrimas, judėjimo ir kasdienės gyvensenos palaikymo priemonių techninių galimybių studijos;
2. Biomechatroninių priemonių (išmanios dėvimos technologijos, egzoskeletai ir reabilitacinė robotika, aktyvių ir pasyvių galūnių protezai) kūrimas ir projektavimas ir techninių galimybių studijos;
3. Ortopedinės, reabilitacinės, sporto technikos ir įrangos projektavimas;
4. Medicinos prietaisų ir įrangos konstrukcijų projektavimas ir optimizavimas;
5. Ortopedinės technikos gamybos technologijų tobulinimas ir kūrimas;
6. Individualizuotų ortopedinių implantų projektavimas ir 3D gamyba, žmogaus 3D modelio sudarymas naudojant rekonstrukciją iš CT vaizdų, biomechaninio modelio sudarymas, dinaminių ir statinių apkrovų simuliavimas, įtempių ir deformacijų skaičiavimas, implanto konstrukcijos optimizavimas;
7. Žmonių judėjimo ir fiziologinių parametrų matavimo, diagnostikos metodų tobulinimas, kūrimas ir galimybių studijos ir tyrimai;
8. Žmogaus judesių matavimas ir įvertinimas, motorikos sutrikimų diagnostikos ir terapijos metodų kūrimas, gydymo ir reabilitacijos efektyvumo įvertinimas, sportininko meistriškumo įvertinimas, fiziologinių parametrų įvertinimas, diagnostikos metodų kūrimas;
9. Biosuderinamų medžiagų mechaninių savybių tyrimas ir modeliavimas, tvariųjų karkasų kaulų regeneracijai iš PLA, HA mechaninių savybių tyrimas.
 • 2009-2010 m. Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse programa, projektas „Žmogaus raumens-skeleto sistemos virtualaus skaitmeninio modelio sukūrimas: biofizikinė teorija ir taikymas klinikoje bei mokymuose“, projekto VGTU dalies vadovas - Julius Griškevičius. Bendri tyrimai su Charkovo V.N.Karazino nacionaliniu universitetu.
Atlikti kvalifikaciniai mokslo darbai 2006-2010 m.:
 
Biomechaninių sistemų kūrimas ir tobulinimas (kvalifikacinis).
Darbuotojų pasiekimai (2009-2013 m. ):
M. Mariūnas. Mokslo žurnalų „ACTA of Bioengineering and Biomechanics“, Lenkija, „Mechanika“, „Journal of Vibroengineering“, Lietuva, „Трение и износ“, Baltarusija, „Mechanika w medycyne“, Lenkija, „Methods of applied Sciences“, Lenkija redakcinės kolegijos narys;IFTOMM (The International federation for the promotion of Mechanism and Machine Science) nacionalinio komiteto pirmininko pavaduotojas; Lietuvos Biomechanikų sąjungos prezidentas; Mokslinio praktinio seminaro „BIOMDLORE“ (biomechanika, bioinžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, reabilitacija) mokslo komiteto ir organizacinio komiteto pirmininkas;
J. Griškevičius. Tarptautinės konferencijos „BIOMDLORE“ organizacinio komiteto narys, Lietuvos Biomechanikų sąjungos narys. Tarptautinės konferencijos „MSM-2009“ organizacinio komiteto narys. Tarptautinės Biomechanikų sąjungos narys.
K. Daunoravičienė. Tarptautinės konferencijos „BIOMDLORE“ organizacinio komiteto narė, Lietuvos Biomechanikų sąjungos narė.
A. Šešok. Lietuvos Biomechanikų Sąjungos mokslo sekretorė. LSD Techninio komiteto 54 „Techninė pagalba neįgaliesiems“ narė. Tarptautinės konferencijos „BIOMDLORE“ organizacinio ir mokslo komiteto narė
J. Žižienė. Lietuvos Biomechanikų sąjungos narė. Tarptautinės konferencijos „BIOMDLORE2013“ organizacinio komiteto narė
Z. Kuzborska. Lietuvos Biomechanikų sąjungos narė.
Mokslinis-praktinis seminaras BIOMDLORE (Biomechanika, bioinžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, reabilitacija) rengiamas nuo 1999 m. Jame dalyvauja ir skaito pranešimus mokslininkai iš kitų šalies ir užsienio universitetų (Čekijos, Kanados, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt.) bei Lietuvos įmonių ir organizacijų atsovai, o taip pat rengiamos nedidelės reabilitacinės technikos bei medicinos technikos parodos. Skaitomi pranešimai atspausdinami seminaro leidinyje. Geriausiai įvertintų pranešimų medžiaga atspausdinama Lietuvoje anglų kalba leidžiamame žurnale “Journal of Vibroengineering" (ISI Web of Science). 
 • Iki 2005 m. seminaras vyko Vilniuje, VGTU, Mechanikos fakulteto Biomechanikos katedroje.
 • 2005 m. seminaras "Biomdlore'05(6)" įvyko rugsėjo mėn. 23 d. Palangoje.
 • Nuo 2005 metų respublikinis seminaras jau peraugo į tarptautinę konferenciją.
 • 2006 m. tarptautinė konferencija  "Biomdlore'06(7)" įvyko rugsėjo mėn. 21-22 d. d. Balstogės Technologijos universitete, Lenkijoje.
 • 2007 m. tarptautinė konferencija  "Biomdlore'07(8)" įvyko rugsėjo mėn. 20-21 d. Druskininkuose.
 • 2009 m. rugsėjo mėn. 9-11 d. Balstogės technologijos universitete, Lenkijoje įvyko tarptautinė konferencija Biomdlore'09. 
 • 2013 m. tarptautinė konferencija "Biomdlore2013" įvyko 20-22 d.d. rugsėjo mėn. Palangoje. Lietuvos ir užsienio šalių – Lenkijos, Italijos, Belgijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos – mokslininkai skaitė pranešimus įvairiomis biomechanikos ir biomedicinos inžinerijos mokslo temomis. Mokslo komitete dirbo mokslininkai iš JAV, Kanados, Šveicarijos, Rusijos.
   
 • VGTU Biomechanikos katedros mokslininkai skaitė 8 pranešimus stuburo funkcinės būklės vertinimo ir stuburo dinamikos modeliavimo, endoprotezų kontaktinių įtempių pasiskirstymo, Parkinsono ligos paveiktos viršutinės galūnės biomechanikos įvertinimo, įtempių analizės transkateterinės angioplastikos būdu atkurto kraujagyslių vidinio skersmens, kaulinio audinio modeliavimo, raumens biosignalų tyrimų ir kt. tematikomis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Gintaras Jonaitis
  • Andžela Šešok
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė