Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

BIOMECHANIKOS KATEDROS
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATIKRŲ
TVARKARAŠTIS
 
 
BAKALAURAMS
 
Patikros komisija: pirmininkas – prof. dr. Julius Griškevičius
Nariai: doc. dr. Andžela Šešok, lekt. dr. Zyta Kuzborska, doc. dr. Kristina Daunoravičienė, asist. G. Jonaitis, asist. O. Ardatov, asist. G. Gaidulis.
           

Patikrų grafikas

Eil. Nr.

Data,

(m. mėn. d.)

Laikas, (val.)

Auditorija

Pastabos

1.

2017-05-12

1000

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 50 % darbo

2.

2017-05-19

1000

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 80 % darbo

3.

2017-05-30

1000

2-107

Baigiamojo darbo gynimas katedroje

 
Baigtą darbą katedrai reikia pristatyti iki  2017-06-01
 
 
 
MAGISTRANTAMS
 
Patikros komisija: pirmininkas – prof. dr. Julius Griškevičius
Nariai: doc. dr. Andžela Šešok, dr. Zyta Kuzborska, doc. dr. Kristina Daunoravičienė
 

Patikrų grafikas

Eil. Nr.

Data,

(m. mėn. d.)

Laikas, (val.)

Auditorija

Pastabos

1.

2017-05-05

1200

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 50 % darbo

2.

2017-05-19

1200

2-107

Reikia pristatyti ne mažiau 90 % darbo

3.

2017-05-30

1300

2-107

Baigiamojo darbo gynimas katedroje

 
Baigtą darbą katedrai reikia pristatyti iki  2017-06-01
 
 
 
Biomechanikos katedros vedėjas                                                    Julius Griškevičius
Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis 4 kursui
Dėstytojas
Dalykas
Grupė,-ės
Konsultacijos
data, laikas, auditorija
Egzamino
data, laikas, auditorija
A. Šešok
Dirbtinių organų projektavimas
BMf-13
2017-05-22, 10.00 val.
2017-05-23, 10.00 val.
2017-05-25, 10.00 val.
2017-05-26, 10.00 val.
V. Liakina
Medicinos psichologija
BMf-13
2017-05-19, 14.00 val.
2017-05-22, 14.00 val.
2017-05-24, 14.00 val.
2017-05-26, 14.00 val.
A. Linkel
MATLAB taikymas biomechanikos inžinerijoje
 
BMf-13
2017-05-22, 8:30, 2-106
201 7-05-23, 8:30, 2-106
J. Griškevičius
Bakalauro baigiamasis darbas 2
BMf-13
2017-05-23, 10:00
2017-05-24, 10:00, 2-107
2017-05-25, 10:00
2017-05-26, 10:00, 2-107
G. Gaidulis
Medicinos inžinerinių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas)
BMf-13
2017-05-22, 10 val., MR-II 2-108
2017-05-23, 10 val., MR-II 2-108
2017-05-23, 11 val., MR-II 2-108
2017-05-26, 10 val., MR-II 2-108
 
Pakartotiniam  egzaminų  laikymui  būtina  užsiregistruoti  katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino.
 
 
Biomechanikos katedros vedėjas                                                                                                           Julius Griškevičius
 
 
 
Pirmas pakartotinis atsiskaitymas už praktikas 2016-09-05–2016-09-16;
Antras pakartotinis atsiskaitymas už praktikas 2016-09-19–2016-09-30.
Antram pakartotiniam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidimą ir susimokėti įmoką už antrą pakartotinį atsiskaitymą už praktiką Tarybos nustatyta tvarka.