Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Biomechanikos katedra įkurta 1996 metais.
Katedros profilį nulėmė kvalifikuotų inžinerinių specialistų stygius medicinos, reabilitacinės, kompensacinės technikos, protezų ir ortezų projektavimo, gamybos ir eksploatacijos bei neįgaliųjų žmonių integravimo į visuomenę problemoms spręsti. Be ankščiau nurodytų problemų rengiami specialistai nagrinėja žmogaus ir jo organų judesių kinematiką, kinetiką ir dinamiką, jų parametrų įvertinimo metodus, matavimo ir duomenų apdorojimo techniką, susipažįsta su implantų medžiagomis, jų taikymu, su naujausiais gydomosios terapijos metodais ir techninėmis priemonėmis. Jie supažindinami su žmogaus anatomija, fiziologija, elektromagnetiniais procesais ir biolaukais žmogaus organizme, medicinine psichologija ir kitais vidaus ir aplinkos procesais. Katedra, ruošdama specialistus glaudžiai bendradarbiauja su medikais-anatomais, chirurgais ir reabilitologais. Specialistai ruošiami pagal bakalaurų ir magistrų studijų programas.
Katedros tikslas – aukščiausio lygio moksliniai tyrimai ir europinio lygio studijų kokybė. Katedros misija – puoselėti akademines vertybes, formuoti dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių bendruomenę bei siekti maksimalaus akademinės veiklos įprasminimo universiteto, šalies ir pasaulio mastu.
Katedros vedėjai:
    1997 - 2001 m. doc. dr. J. V. Astrauskas
    2001 - 2007prof. habil. dr. M. Mariūnas
    2007 iki šiol doc. dr. J. Griškevičius
 
Biomechanikos katedra 2015 m.
Biomechanikos katedra 2015m.
Pirmoje eilėje iš kairės: doc. dr. V. Liakina, doc. dr. A. Šešok, doc. dr. J. Griškevičius, doc. dr. K. Daunoravičienė, lekt. J. Žižienė. Antroje eilėje iš kairės: lekt. dr. Z. Kuzborska, lekt. V. Steponėnas, lab. ved. G. Jonaitis, doktorantai O. Ardatov, A. Linkel, D. Lukšys, G. Gaidulis
 
 
2006 m prof. habil. dr. Tarptautinės informatikos mokslų akademijos tikrajam nariui (akademikui), poetui Mečislovui Mariūnui suteiktas profesoriaus emerito vardas.

Trumpa informacija apie mūsų emeritą:

Darbo vieta:
• Mechanikos fakultetas nuo 1972 m.
• Biomechanikos katedra nuo 2001-2007 m. m.

Pareigos:
• 1972 m. vyr. dėstytojas;
• 1976 m. docentas;
• 1986 m. profesorius;
• 1984 – 1990 m. Mašinų gamybos katedros vedėjas;
• Dekanas nuo 1987 iki 2006 m.
• Biomechanikos katedros vedėjas nuo 2001 iki  2007m.

Mokslinis laipsnis:
• Daktaras nuo 1969 m.
• Habilituotas daktaras nuo 1984 m.

Darbo adresas:
J. Basanavičiaus g. 28LT-2009 Vilnius, Tel.: 2744748, e-mail: mecislovas.mariunas@vgtu.lt
Kalbos:
• Lietuvių (gimtoji);
• Rusų (puikiai);
• Anglų (gerai);
• Lenkų (patenkinamai).

Kvalifikacija:
• 1. Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas, inžinierius mechanikas nuo 1967 m;
• 2. Kauno politechnikos instituto Mokslo taryba, technikos mokslų daktaras nuo 1969 m;
• 3. TSRS Mokslo Akademijos Instituto „Mašinovedenije“ mokslo taryba, habilituotas technikos mokslų daktaras nuo1984m.

Kursai ir stažuotės:
• 1. 1994 m. vasario 16 d. – kovo 30 d. Mokslo stažuotė Sheffield Universitete, Anglijoje;
• 2. 1996 m. liepos mėn. dešimties dienų “Design for quality” kursai, Bologna Universitete, Italijoje;
• 3. 1996 m. kovo mėn. 2 savaičių “Transport Engineering and Management” kursai, Šisuarės Londono Universitete, Anglijoje;
• 4. Kursai seminarai Švedijos Linčiopingo, Lundo ir Stokholmo universiteto.

Darbo patirtis:
• 1. 1959-1964 m. dirbo Lietuvos Liaudies ūkio tarybos mašinų gamybos valdybos projektavimo- konstravimo biure;
• 2. 1964-1972 m. dirbo Metalų pjovimo staklių eksperimentinio mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filiale;
• 3. Nuo 1972 m. dirba Vilniaus Gedimino Technikos Universitete;
• 4. 1984-1990 m.- Mašinų gamybos katedros vedėjas;
• 5. Nuo 1987 m. iki 2006 m. Mechanikos fakulteto dekanas;
• 6. Nuo 2001-2007 m.- Biomechanikos katedros vedėjas.
• 7. Nuo 2007 m. - profesorius emeritas

Visuomeninė veikla
Europos dekanų asociacijos akademinio tinklo (Association of European Academic Network) narys nuo 2000 m.; Europos biomechanikų sąjungos (European Society of Biomechanics) narys nuo 2002 m.; IFTOMM Žmogus-mašina sistemų techninio komiteto (Technical Committee for Human-Machine Systems) narys; IFTOMM Nacionalinio komiteto pirmininko pavaduotojas; Technikos mokslo srities mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostifikacijos komisijos pirmininkas (1992-1995 m.).

Tarptautinių mokslo žurnalų „Annual Rewiew of Chaos Theory, Bifurcations and Dynamic System“ (Algeria, University of Tebessa), „ACTA of Bioengineering and Biomechanics“ (Lenkija), Problems of Applied Sciences (Lenkija) Friction and Wear („Трение и Износ“, Baltarusija); „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ redakcinių kolegijų narys; Tarptautinės Consortium BALTECH magistrantūros studijų programos „Industrial Engineering and Management“ „Task force“ grupės narys ir atsakingasis vykdytojas; Lietuvos biomechanikų sąjungos prezidentas; Kasmetinio mokslinio praktinio seminaro nuo 1999-2003 m. BIOMDLORE (biomechanika, bioinžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, reabilitacija) mokslo komiteto ir organizacinio komiteto pirmininkas; nuo 2003 iki 2007 m. tarptautinės BIOMDLORE konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas; nuo 2003 iki šiol BIOMDLORE tarptautinės konferencijos mokslo komiteto pirmininkas arba vice pirmininkas; BIOMDLORE leidinio redakcinės kolegijos pirmininkas. Tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros asociacijos (The International Association of Science and Technology for Development, IASTED) tarptautinės Biomechanikų konferencijos (Conference on Biomechanics) 2002 m. Rhodes (Graikija), 2003 m. Genuja (Italija), 2004 m. Honolulu (JAV), 2005 m. Benidormas (Ispanija) ir 2006 m. Maljorka (Ispanija) tarptautinės programos komitetų narys; Tarptautinės biomechanikų konferencijos „Biomechanics“, vykusių Poznanėje, Čenstochovoje, Vroclave, Varšuvoje, Gdanske (Lenkija) ir kt., mokslo komitetų narys; 13-osios Europos biomechanikų sąjungos tarptautinės konferencijos Mokslo komiteto narys, Vroclavas, Lenkija.
 
Prof. habil. dr. Mečislovas Mariūnas išrinktas Europos biomechanikų sąjungos nariu, atstovu Lietuvai.
Profesorius emeritas Mečislovas Mariūnas biomechanikos mokslo Lietuvoje pradininkas. Jis 1996 metais įkūrė Biomechanikos katedrą, organizavo bakalaurų ir magistrantūros studijas, pradėjo rengti mokslininkus šioje srityje. Jam vadovaujant parengti 8 technikos mokslo daktarai Biomechanikos srityje. Parašyti 3 vadovėliai ir 2 mokymo knygos bei daug metodinių nurodymų.

Jis aktyviai reiškėsi ir reiškiasi mokslo srityje. Nuo 1996 metų pradėjo rengti respublikinio lygio mokslo seminarus „BIOMDLORE“. Nuo 2003 m. BIOMDLORE peraugo į tarptautinę konferenciją. Šiuose konferencijose aktyviai dalyvauja Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Olandijos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos ir kitų šalių mokslininkai. Nuo 2009 m. aktyviai dalyvaujant Lenkijos respublikos mokslininkams BIOMDLORE tarptautinės konferencijos buvo pradėtos rengti kartu su jais Balstogės universitete ir Lietuvoje. Paskelbė per 260 mokslo straipsnių užsienio kalbomis, yra trijų išradimų autorius, parašė dvi mokslo monografijas.

Norėdamas glaudžiau suburti biomechanikos srities mokslininkus Lietuvoje jis talkinant profesoriui V. Vasilionkaičiui ir Biomechanikos katedros darbuotojams 2002 m. įkūrė Lietuvos Biomechanikų Sąjungą, buvo išrinktas pastarosios sąjungos prezidentu ir 2013 m. buvo perrinktas trečiai kadencijai. Jo mokslo darbai svarūs ir yra cituojami kitų šalių mokslininkų.

Laisvalaikiu profesorius emeritas randa laiko poezijai. Poezija jis domėjosi nuo vaikystės ir bandė rašyti eiles. Tačiau sunkūs pokario metai, noras siekti mokslo žinių technikos srityje vertė ji dirbti ir mokytis. Mokydamasis technikume jis diena studijavo, o vakarais ir laisvalaikiais dirbo, kad galėtų mokėti už mokslą ir pavalgyti (nes 1955 ir 1956 m.m. mokslas technikume buvo dar mokomas). Jis taip pat dirdamas baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą ir įgijo inžinieriaus kvalifikaciją, o jau 1969 m. apgina technikos mokslų daktaro disertaciją (nors 1968 m. beveik visus metus, kaip atsargos karininkas buvo paimtas į armiją, grįžo tik 1968 m. gruodžio 24 d.). Faktiškai, jis disertaciją parengė studijuodamas ir dirbdamas. Todėl laisvalaikio pas ji beveik ir nebuvo.
Šiuo metu jis yra išleidęs 5 eileraščių knygas. Poezijoje jis aprašo sunkų pokario gyvenimą, žmonių trėmimą į Sibirą, kolektyvizacijos badą, priežastis ir okupacijos pasekmes. Didelė poezijos dalis yra skirta jaunystės svajoms, jausmams bei pamąstymams.
 
 
Mečislovo Mariūno poezijos knygos
 
Uždaroji akcinė bendrovė Ortopedijos centras įkurta 1997 02 12, Šiuo metu yra viena iš ortopedijos technikos priemonių ir paslaugų tiekimo Lietuvos lyderių. Įmonėje aukščiausios kvalifikacijos gydytojai ir ortopedai technikai protezuoja galūnes po amputacijų, pritaiko protezus, egzoprotezus, įtvarus po ligų ir traumų.
Individualiai gaminami, pritaikomi gydomieji avalynės įdėklai, pritaikoma ortopedinė avalynė bei kojinės kojų venų išsiplėtimui gydyti, kompensacinė technika, priemonės ergoterapijai, reabilitacijai.
Naudojamos Otto Bock (Vokietija) protezų gamybos technologijos.
AB "Puntukas" - viena iš didžiausių įmonių Pabaltijo šalyse, gaminančių neįgaliems žmonėms kompensacinę techniką, slaugos ir reabilitacijos priemones, kompleksiškai pritaikanti būstą ir aplinką.
Tai jauna ir moderni kompanija, naudojanti visas šiuolaikines ortopedinės avalynės gamyboje sukurtas technologijas, įskaitant kompiuterinį kurpalių ir avalynės modelių projektavimą. Kompanija įdiegė unikalias kompiuterizuotas logistikos, gamybos ir kokybės valdymo sistemas, kurios leidžia masiškai gaminti aukščiausios kokybės individualią avalynę už tūkstančių kilometrų nutolusiems mūsų produkcijos užsakovams.
Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Centro veiklos tikslas: neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimas, techninės pagalbos priemonėmis tenkinant neįgaliųjų su judėjimo-atramos sutrikimais specialiuosius poreikius.
Pagrindinis uždavinys: neįgaliųjų medicininės, socialinės ir profesinės reabilitacijos gerinimas aprūpinant juos techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, ramentai, čiužiniai praguloms išvengti, lazdelės ir kt.)
 • BNMA resursų mokslo tiriamasis centras, Gardinas (Baltarusija)
 • UAB "Biomedikos techninis centras" (Lietuva)
Klausos aparatų surinkimas, servisas, aptarnavimas.
Kompensacinės technikos remontas. Dozatorių patikra ir kalibravimas.
AB "Ortopedijos technika", įkurta 1945 metais, yra didžiausia ortopedinių priemonių gamintoja Baltijos šalyse.
    Pagrindinės įmonės veiklos sritys:
- medicinos paslaugos;
- ortopedinių priemonių gamyba ir prekyba.
    Bendrovės filialai veikia visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose:  Vilniuje,  Klaipėdoje,  Šiauliuose, Panevėžyje  ir  Ukmergėje. Kiekviename filiale konsultuoja ortopedai traumatologai, priimami individualūs užsakymai ortopedijos techninėms priemonėms.
A. Astrausko firma “ Pirmas žingsnis”, įkurta 1993 10 29, gamina ir pritaiko protezinius- ortopedinius ir ergoterapijos gaminius Lietuvos žmonėms po operacijų ar traumų, taip pat neįgaliems žmonėms. Individualiai gaminami ir pritaikomi įvairūs įtvarai, protezai, avalynės įdėklai, ortopedinė avalynė, gaminami iš kokybiškų, saugių bei nekenksmingų ir ekologiškai švarių medžiagų, atitinka aukščiausius kokybės ir saugos reikalavimus. Gaminiai yra aprobuoti Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijoje, serijinių gaminių grupė įvertinta pagal europinės direktyvos 93/42/EEB reikalavimus ir įregistruota saugos ženklu CE.
  A. Astrausko firma “Pirmas žingsnis” panašaus profilio įmonių tarpe jau kelinti metai užima antrą vietą šalyje pagal aptarnaujamųjų pacientų skaičių. “Pirmas žingsnis” – tai profesionalus, kūrybingas kolektyvas, artimai bendradarbiaujantis beveik su visomis Kauno gydymo įstaigomis ir daugeliu kitų Lietuvos gydymo ir reabilitacijos įstaigų, vykdantis prevencines programas vaikų stuburo ir pėdų deformacijoms išvengti.
  • Puslapio administratoriai:
  • Gintaras Jonaitis
  • Andžela Šešok
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė