Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4745
El. paštas mechanik@vgtu.lt

Fakulteto taryba

VGTU Mechanikos fakulteto taryba ir konkursų bei atestacijos komisija
Fakulteto tarybos posėdžiuose yra priimami norminiai aktai, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, ūkinę ir finansinę fakulteto veiklą; tvirtinamos studijų programos ir planai; daromi jų pakeitimai, atsižvelgiant į iškilusius poreikius; priimami nutarimai ir teikiami siūlymai universiteto tarybai, rektoriui dėl fakulteto padalinių steigimo, naikinimo arba pertvarkymo; teikiami siūlymai universiteto tarybai dėl kandidatų pedagoginiams mokslo vardams suteikti; kiekvienais metais svarstomi fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatų projektai bei jų vykdymo rezultatai; nagrinėjama doktorantūros studijų eiga fakultete. Svarstomos bei priimamos fakulteto strateginės studijų ir mokslo plėtojimo kryptys. Kas metai taryba išklauso, aptaria ir vertina kompleksinę fakulteto veiklos apžvalgą, kurią pateikia dekanas. Svarstoma ir fakulteto padalinių veikla.
VGTU Mechanikos fakulteto taryba:
 1. Tarybos pirmininkas - doc. dr. Gintas Viselga, Mechanikos inžinerijos katedra;
 2. Pirmininko pavaduotojas - doc. dr. Julius Griškevičius, Biomechanikos katedra;
 3. Prof. dr. Vytautas Turla, Mechanikos fakulteto dekanas;
 4. Prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis, Medžiagotyros ir suvirinimo katedra;
 5. Prof. dr. Mindaugas Jurevičius, Mechanikos inžinerijos katedra;
 6. Prof. dr. Donatas Jonas Sidaravičius, Poligrafinių mašinų katedra;
 7. Doc. dr. Artūras Kilikevičius, Mechanikos inžinerijos katedra;
 8. Doc. dr. Irmantas Gedzevičius, Medžiagotyros ir suvirinimo katedra;
 9. Monika Senulytė, Mechanikos fakulteto SA pirmininkė.
VGTU Mechanikos fakulteto konkursų ir atestacijos komisija:
 1. Pirmininkas - prof. dr. Vytautas Turla, Mechanikos fakulteto dekanas;
 2. Doc. dr. Julius Griškevičius, Biomechanikos katedra;
 3. Prof. dr. Mindaugas Jurevičius, Mechanikos inžinerijos katedra;
 4. Prof. dr. Vytautas Bučinskas, Mechatronikos ir robotikos katedra;
 5. Dr. Arimas Jurčius, AB "Montuotojas" gamybos direktorius;
 6. Viktor Perfilov, UAB "Abplanalp engineering" technikos direktorius;
 7. Vidmantas Kazakevičius, UAB "Švytėjimas" generalinis direktorius;
 8. Monika Senulytė, Mechanikos fakulteto SA pirmininkė.
  • Puslapio administratoriai:
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė