Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Apie fakultetą Fakulteto taryba, konkursų bei atestacijos komisija ir fakulteto studijų programų komitetai
VGTU Mechanikos fakulteto taryba, konkursų bei atestacijos komisija ir studijų programų komitetai 
Fakulteto tarybos posėdžiuose yra priimami norminiai aktai, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, ūkinę ir finansinę fakulteto veiklą; tvirtinamos studijų programos ir planai; daromi jų pakeitimai, atsižvelgiant į iškilusius poreikius; priimami nutarimai ir teikiami siūlymai universiteto tarybai, rektoriui dėl fakulteto padalinių steigimo arba pertvarkymo; teikiami siūlymai universiteto tarybai dėl kandidatų pedagoginiams mokslo vardams suteikti; kiekvienais metais svarstomi fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatų projektai bei jų vykdymo rezultatai; nagrinėjama doktorantūros studijų eiga fakultete. Svarstomos bei priimamos fakulteto strateginės studijų ir mokslo plėtojimo kryptys. Kiekvienais metais taryba išklauso, aptaria ir vertina kompleksinę fakulteto veiklos apžvalgą, kurią pateikia dekanas. 
VGTU Mechanikos fakulteto taryba:
 1. Tarybos pirmininkas - doc. dr. Gintas Viselga, Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra;
 2. Pirmininko pavaduotojas - doc. dr. Julius Griškevičius, Biomechanikos inžinerijos katedra;
 3. Prof. dr. Vytautas Turla, Mechanikos fakulteto dekanas;
 4. Prof. dr. Mindaugas Jurevičius, Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra;
 5. Doc. dr. Eugenijus Jurkonis, Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra;
 6. Doc. dr. Nikolaj Višniakov, Mechanikos mokslo institutas;
 7. Gerda Gaižauskaitė, Mechanikos fakulteto SA pirmininkė.
VGTU Mechanikos fakulteto konkursų ir atestacijos komisija:
 1. Pirmininkas - prof. dr. Vytautas Turla, Mechanikos fakulteto dekanas;
 2. Doc. dr. Julius Griškevičius, Biomechanikos inžinerijos katedra;
 3. Prof. dr. Mindaugas Jurevičius, Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra;
 4. Prof. dr. Vytautas Bučinskas, Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra;
 5. Dr. Arimas Jurčius, AB "Montuotojas" gamybos direktorius;
 6. Viktor Perfilov, UAB "Abplanalp engineering" technikos direktorius;
 7. Vidmantas Kazakevičius, UAB "Švytėjimas" generalinis direktorius;
 8. Gerda Gaižauskaitė, Mechanikos fakulteto SA pirmininkė.
 
VGTU Mechanikos fakulteto studijų programų komitetai ir jų nariai pdf

 
  • Puslapio administratoriai:
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė