Gintas Viselga

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Jasinskas Algirdas; Šarauskis Egidijus; Domeika Rolandas; Viselga, Gintas; Kučinskas Vytautas; Vaiciukevičius Edvardas. Research on herbaceous plants compaction in container stores using vibrating compactors. Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 17, iss. 5 (2015), p. 2247-2259.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Jasinskas Algirdas; Kučinskas Vytautas; Viselga, Gintas. Maize and grass mixture silage compaction with centrifugal direct-action vibrator. Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss. 4 (2012), p. 1815-1823.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Jasinskas Algirdas; Šarauskis Egidijus; Butkus Vidmantas; Jotautienė Eglė; Mieldažys Algimantas; Viselga, Gintas. Vibration and noise measurements during silage thickening with inertia directional vibrator. Journal of vibroengineering. Vilnius : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 611-620.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Viselga, Gintas. Research of accuracy parameters of the gantry course. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich : Trans Tech Publications Inc.. ISSN 1012-0394. Vol. 113, (2006), p. 50-54.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Rodžianskas, Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius, Irmantas; Mikalauskas, Gediminas; Gargasas, Justinas; Viselga, Gintas; Tetsman, Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608.. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Ališauskas Vytautas; Viselga, Gintas; Orlavičienė, Gintarė; Viselgaitė, Gintarė. Ežektorinio aušintuvo efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 558-562.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Viselga, Gintas; Jasėnas Audrius; Jasinskas Algirdas; Kamiński Edmund. Research of soil compression and tillage precision parameters of tractor and gantry units. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Part 2. Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2015, Vol. 220-221, p. 974-978.. [M.kr.:04T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Smolnikovas Mantas; Viselga, Gintas; Viselgaitė Greta; Jasinskas Algirdas. Dyzelinių variklių su įvairiomis įpurškimo sistemomis išmetamųjų dujų tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 594-600.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Burbaitė Neringa; Viselga, Gintas; Jasinskas Algirdas. Tiltinio modulio tiesiaeigiškumo palaikymo sistemos tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 672-675.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jasėnas Audrius; Toločka, Eligijus; Viselga, Gintas. Valdymo sprendimų informacinio aprūpinimo tobulinimas Lietuvos inžinerinės pramonės įmonėse. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 664-670.. [M.kr.:03S; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Ališauskas Tomas; Viselga, Gintas; Jasinskas Algirdas. Biomasės deginimo tyrimai Vaidotų katilinėje. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, Nr. 6 (2012), p. 519-522.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Kamiński J.; Viselga, Gintas. Эффективность мульчирования почв сидератами при возделывания картофеля. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. Киров : Северо-Восточный научно-методический центр Россельхозакадемии. ISSN 2072-9081. 2009, № 4(15), p. 67-70.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Viselga, Gintas; Pauza Mečislovas. Ecological assessment of agrotechnical measures in sandy light loam soils. Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 54, no. 2 (2008), p. 110-116.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Viselga, Gintas. Research on energy parameters of the positioned gantry module. Annual review of agricultural engineering. Warsaw : Commitee of Agricultural Engineering PAS.. ISSN 1429-303X. Vol. 5/1(2006), p. 113-118.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Viselga, Gintas; Ilgakojis Petras. Investigation of electric drive of the gantry tractor. Zeszyty problemowe postepow nauk rolniczych. Warsaw : Polska Akademia Nauk.. ISSN 0084-5477. 2006, z. 508, p. 197-202.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Viselga, Gintas; Kamiński Jan. Analysis of soil compaction at potato cultivation. Zeszyty problemowe postepow nauk rolniczych. Warsaw : Polska Akademia Nauk.. ISSN 0084-5477. 2006, z. 508, p. 203-208.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Viselga, Gintas; Kamiński Jan. Precision and energy parameters of the positioned gantry module. Annals of Warsaw university of Life Sciences - SGGW. Agriculture: Agricultural and Forest engineering. Warsaw : Warsaw university of Life Sciences Press.. ISSN 1898-6730. 2008, No 52, p. 13-21.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Viselga, Gintas. Investigations on soil conservation and precision of tillage with tractor and gantry units. Annals of Warsaw university of Life Sciences - SGGW. Agriculture: Agricultural and Forest engineering. Warsaw : Warsaw university of Life Sciences Press.. ISSN 1898-6730. 2008, No 52, p. 5-12.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Viselga, Gintas; Камински Я.. Анализ уплотнения почвы при возделывании картофеля. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2006, № 3, p. 124-127.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Viselga, Gintas. Investigation of potato growing conditions in puddle soil. Międzynarodowa konferencja naukowa "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej i leśnej" zorganizowana z okazji jubileuszu XX-lecia katedry. Warszawa, 22-23 września 2009. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. ISBN 9788392807209, p. 134-135.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Viselga, Gintas. Research on energy parameters of the positioned gantry module. The X prof. Czesław Kanafojski international symposium "Problems of construction and exploitation of agricultural machinery and equipment": 18-19 September, 2006, Płock, Poland. Płock : Politechnika Warszawska, 2006. ISBN 8392450000, p. 253-256.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Viselga, Gintas. Research of energy parameters of the positioned gantry module. XII Międzynarodowe Sympozjum „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej”: Warszawa, 21-22 września, 2006. Warszawa : SGGW, 2006. ISBN 8372447659, p. 258-262.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Viselga, Gintas. Исследование перемещения мостового агрегата. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Днi науки - '2005". Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2005. ISBN 9667191869, p. 3-6.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Viselga, Gintas. Research of electric drive of the gantry. XI Międzynarodowe Sympozjum "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej". Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. ISBN 8372446628, p. 257-260.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Viselga, Gintas. Investigations of positioning systems of shuttle gantry aggregates. Машиностроение и техносфера ХХI века. Донецк : ДонНТУ, 2005. ISBN 9667907198, p. 273-283.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Guogas Ovidijus; Viselga, Gintas. Naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymo sorbciniais įrenginiais tyrimai. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 27-33.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Jurevičius, Mindaugas; Viselga, Gintas. Bendradarbiavimas skatina naujoves. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 94-99.. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Viselga, Gintas; Jasinskas Algirdas. Research on precision parameters of the positioned gantry module. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 291.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Viselga, Gintas; Kamiński Jan. Ugniatanie gleby w uprawie ziemniaków. XI Międzynarodowe Sympozjum "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej". Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. ISBN 8372446628, p. 34.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Viselga, Gintas. Research of accuracy parameters of the gantry. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 40-41.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Viselga, Gintas; Čereška Audrius. Technologinės mašinos. Technika. ISSN 9786094570933, 140 p. :. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 6.650]
2010 - Viselga, Gintas. Technologinių mašinų įrenginiai. Technika. ISSN 9789955286035, 93 p.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 4.300]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Čereška Audrius; Viselga, Gintas. Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programos laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Technika. ISSN 9786094572685, 74 p.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 2.470]