Rasa Kupčikienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Bielskytė Judita; Zabielavičienė Irena; Vaitiekauskaitė, Rasa. Darbuotojų dalyvavimo įmonės veikloje skatinimo tyrimas. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280492, p. 222-228.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]