Justinas Gargasas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius; Rimkus Alfredas; Gargasas Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Nagurnas Saulius; Pokhmurska Hanna. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 20-24. [M.kr.:03T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard; Chervinska Natalia. Wear and corrosion resistance of electric-ARC coatings sprayed from powder wires of the Stein-Mesyfil series. Materials science. New York: Springer. ISSN 1068-820X. Vol. 50, iss. 6 (2015), p. 912-916. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mizeras Deividas; Šešok Andžela; Skačkauskas Paulius. Tribological properties of twin wire arc sprayed Fe-Mn-Cr-Mo and Fe-Mn-Cr coatings. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13 May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 87-93. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Rodžianskas Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius Irmantas; Mikalauskas Gediminas; Gargasas Justinas; Viselga Gintas; Tetsman Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Mizeras Deividas; Šešok Andžela; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas. 3D karkasų, skirtų kaulų regeneracijai, mechaninių savybių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 587-591. [M.kr.:08T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 693-697. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas. Experiential learning - creation and testing of sprayed coatings. World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne, Australia: World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 13, no. 3 (2015), p. 368-371. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Chumakov E.; Shukbarova S.; Gedzevičius Irmantas; Gargasas Justinas. Исследование влияния величины предварительной пластической деформации на динамику искусственного старения. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 651-654. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 620-624. [M.kr.:03T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Nagurnas Saulius. Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 75-78. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jašinskas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius; Gargasas Justinas. Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 83-87. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Похмурська Ганна; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard; Червінська Наталія. Зносо- і корозійна тривкість електродугових покривів, напилених порошковими дротами серії Stein-Mesyfil. Physicochemical mechanics of materials = Фізико-хімічна механіка матеріалів : international scientific-technical journal / National Academy of Sciences of Ukraine,. Lviv: H.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute. ISSN 0430-6252. T. 50, no. 6 (2014), p. 124-128. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Pokhmurska Hanna; Grund Thomas; Wielage Bernhard. Wear behavior and performance of coatings arc sprayed with cored wires. Werkstoffe und werkstofftechnische anwendungen. Band 50 : Tagungsband zum 16. Werkstofftechnischen Kolloquium und zur 10. Industriefachtagung „Oberflächen- und Wärmebehandlungstechnik” in Chemnitz, 05-06 September 2013. Chemnitz: Institut fur Werkstoffwissenscaft und Werkstofftechnik, 2013. ISSN 1439-1597, p. 374-380. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard. The research of arc sprayed coatings tribological properties. International thermal spray conference and exposition, ITSC 2014, May 21-23, 2014, Barcelona/Spain : conference abstracts (including manuscripts on CD-ROM). DVS-Berichte, Vol. 302. Dusseldorf: DVS Media GmbH, 2014. ISBN 9783871555749, p. 860-865. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Skindaras Raimondas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gargasas Justinas; Spychalski Wojciech Leon. The structural changes of the high chromium and nickel alloy after high temperature ageing. 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2015), 7-9 July 2015, Kaunas (Lithuania) : abstracts / Editors: I. Skiedraitė, R. Rimašauskienė, L. Zubrickaitė, E. Dragašius. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 1822-8283, p. 18-19. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 276. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. The measurement of arc sprayed coatings tribological properties by using Miller and Rubber wheel tests. Advanced materials and technologies : the 15-th international conference-school, 27-31 August 2013, Palanga, Lithuania : book of abstracts. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-7759, p. 82. [M.kr.:03T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Varnauskas Valentinas; Pokhmurska Hanna. Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų struktūros įtakos tribologinėms savybėms tyrimai. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 26-27. [M.kr.:03T; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Gargasas Justinas. Elektrolankiniu purškimu sudaromų metalinių dangų tyrimas. Vilnius: Vilniuas Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2015. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.000]