Justinas Gargasas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Nagurnas, Saulius; Žuraulis, Vidas; Skačkauskas, Paulius; Rimkus, Alfredas; Gargasas, Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Rodžianskas, Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius, Irmantas; Mikalauskas, Gediminas; Gargasas, Justinas; Viselga, Gintas; Tetsman, Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608.. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.500]